بیانیۀ Kaspersky Security Network

1 آوريل 2021

ID 43552

در این مرحله، برنامه نصب از شما دعوت می‌کند تا در Kaspersky Security Network شرکت کنید. مشارکت در برنامه شامل ارسال اطلاعات مربوط به تهدیدات شناسایی‌شده بر روی رایانه شما، اجرای برنامه‌ها و برنامه‌های مجاز دانلود شده و نیز اطلاعاتی درباره سیستم عامل شما به AO Kaspersky Lab می‌شود. هیچگونه اطلاعات شخصی شما جمع آوری، پردازش یا ذخیره نمی‌شود.

بررسی بیانیۀ Kaspersky Security Network.‏ اگر تمامی شرایط را می‌پذیرید، در پنجره برنامه نصب روی دکمه پذیرش کلیک کنید.

اگر نمی‌خواهید در Kaspersky Security Network شرکت کنید، روی دکمه عدم پذیرش کلیک کنید.

پس از پذیرفتن یا رد کردن مشارکت در Kaspersky Security Network، نصب برنامه ادامه خواهد یافت.

در بعضی نسخه‌های برنامه بیانیۀKaspersky Security Network شامل اطلاعاتی درباره پردازش داده‌های شحصی نیز می‌شود.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.