تماس با پشتیبانی فنی

1 آوريل 2021

ID 70331

در این قسمت درباره روش‌های دریافت پشتیبانی فنی و شرایط قابلیت دسترسی به آنها توضیح داده شده است.

در این بخش راهنما

چگونگی استفاده از پشتیبانی فنی

پشتیبانی فنی از طریق تلفن

پشتیبانی فنی از طریق My Kaspersky

جمع آوری اطلاعات برای پشتیبانی فنی

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.