محافظت از تراکنش‌های مالی و خریدهای آنلاین

1 آوريل 2021

ID 70744

این قسمت شامل دستورالعمل‌هایی درباره نحوه محافظت از تراکنش‌های مالی و خریدهای آنلاین با Kaspersky Internet Security است.

در این بخش راهنما

نکاتی درباره محافظت از تراکنش‌های مالی و خریدهای آنلاین

نحوۀ تغییر تنظیمات امنیت مالی

نحوه پیکربندی امنیت مالی برای یک وب‌سایت مشخصوب‌سایت مشخص‌شده

نحوه ارسال بازخورد در خصوص امنیت مالی

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.