مسدودسازی ایمیل‌های ناخواسته (هرزنامه)

1 آوريل 2021

ID 70766

اگر حجم پیام‌های ناخواسته (هرزنامه)ای که دریافت می‌کنید زیاد است، توصیه می‌کنیم سامانه ضدهرزنامه را فعال و سطح امنیت توصیه‌شده را برای آن انتخاب کنید.

برای فعال‌سازی ضد هرزنامه و تنظیم سطح امنیت توصیه‌شده:

 1. پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
 2. روی دکمه Settings 2019.png در قسمت پایینی پنجره کلیک کنید.

  پنجره تنظیمات باز می‌شود.

 3. قسمت محافظت را انتخاب کنید.
 4. مؤلفه ضد هرزنامه را انتخاب کنید.

  در این پنجره تنظیمات ضدهرزنامه نمایش داده می‌شود.

 5. فعال‌سازی ضد هرزنامه با استفاده از کلید.
 6. در بخش سطح امنیت مطمئن شوید سطح امنیتی توصیه‌شده تنظیم شده باشد.

محدودیت‌های زیر در مورد ضدهرزنامه اعمال می‌شود:

 • مؤلفه ضد هرزنامه فقط می‌تواند پیام‌هایی را تجزیه و تحلیل کند که به طور کامل از سرور نامه دانلود شده باشد، بدون در نظر گرفتن پروتکل استفاده شده.
 • سامانه ضدهرزنامه ایمیل‌هایی را که از رهگذر پروتکل MAPI فرستاده شود، بررسی نمی‌کند.

هرگاه برنامه را به نسخه جدیدتری ارتقا دهید، سامانه ضدهرزنامه غیرفعال می‌شود. خودتان می‌توانید آن را به‌صورت دستی فعال کنید.

در بعضی نسخه‌های برنامه، برای فعال‌سازی مؤلفه ضدهرزنامه باید مفاد بیانیه مربوط به پردازش اطلاعات مخصوص ضدهرزنامه را قبول داشته باشید.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.