نحوه تهیه مجوز

1 آوريل 2021

ID 71235

می توانید مجوزی را خریداری کرده یا یک مجوز موجود را تمدید کنید. در هنگام خرید مجوز، یک کد فعال‌سازی دریافت می‌کنید که برای فعال‌سازی برنامه باید از آن استفاده کنید.

برای تهیه یک مجوز:

  1. پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
  2. پنجره صدور مجوز را به یکی از روش‌های زیر باز کنید:
    • با کلیک روی پیوند فاقد مجوز است در قسمت پایینی پنجره اصلی، اگر برنامه فعال نشده باشد.
    • با کلیک روی گزینه مجوز: N روز باقی مانده است در قسمت پایین پنجره اصلی، در صورتی که برنامه فعال باشد.
  3. در پنجره‌ای که باز می‌شود، روی دکمه خرید مجوز کلیک کنید.

صفحه وب Kaspersky eStore یا شرکت شریک باز می‌شود که در آن می‌توانید مجوز را خریداری کنید.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.