نحوه فعال‌سازی برنامه

1 آوريل 2021

ID 71244

جهت استفاده از ویژگی‌های این برنامه و خدمات اضافی آن، باید آن را فعال‌سازی کنید.

اگر برنامه را در مدت نصب فعال نکنید، می‌توانید این کار را بعداً انجام دهید. پیام‌های Kaspersky Internet Security که در ناحیه اعلان نوار وظیفه نمایان می‌شوند، لزوم فعال‌سازی برنامه را به شما یادآوری می‌کنند.

برای فعال‌سازی Kaspersky Internet Security:‏

 1. پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
 2. با استفاده از یکی از روش‌های زیر، به پنجرۀ ورود کد فعال‌سازی بروید:
  • روی پیوند <وضعیت مجوز> واقع در زیر پنجرۀ اصلی برنامه کلیک کنید تا پنجرۀ صدور مجوز باز شود و روی دکمۀ کد فعال‌سازی را وارد کنید کلیک کنید.
  • روی پیوند فاقد مجوز است واقع در زیر پنجرۀ اصلی برنامه کلیک کنید تا پنجرۀ فعال‌سازی باز شود و روی دکمۀ کد فعال‌سازی را وارد کنید کلیک کنید.
  • در قسمت پایین پنجره برنامه اصلی، روی پیوند وارد کردن کد فعال‌سازی کلیک کنید.
 3. در پنجرۀ فعال‌سازی، اقدامات زیر را اجرا کنید:
  • اگر کد فعال‌سازی دارید‏
  • اگر کد فعال‌سازی ندارید‏

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.