اعلامیه‌های مارک تجاری

1 آوريل 2021

ID 72033

علامت‌های تجاری ثبت شده و علامت‌های خدماتی، اموال مالکان مربوطه محسوب می‌شوند.

Adobe و Reader یا علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت‌شده Adobe Systems Incorporated در ایالات متحده و/یا جاهای دیگر هستند.

‏Apple،‏ macOS و Safari علائم تجاری Apple Inc.‎ می‌باشد که در ایالات متحده و جاهای دیگر ثبت شده است.

‏Google‏، ‏Google Chrome‏، ‏Chromium‏، ‏YouTube‏، ‏SPDY و Android علامت‌های تجاری Google, Inc هستند.

‏Intel، ‏Celeron و Atom علائم تجاری Intel Corporation در ایالات متحده و/یا دیگر کشورها هستند.

Java و JavaScript علامت تجاری ثبت‌شدۀ Oracle و/یا شرکت های تابعۀ آن هستند.

LogMeIn Pro و Remotely Anywhere علائم تجاری LogMeIn، Inc هستند.

Mail.ru یک علامت تجاری از Mail.ru LLC است.

Microsoft،‏ Bing،‏ Windows،‏ Internet Explorer،‏ Outlook،‏ PowerShell و Skype علائم تجاری Microsoft Corporation در ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها هستند.

Mozilla‏، ‏Thunderbird و Firefox علائم تجاری Mozilla Foundation هستند.

VMware علامت تجاری ثبت‌شدۀ VMware, Inc.‎‌ در ایالات متحده و/یا سایر قلمروهای قانونی است.

IOS علامت تجاری ثبت‌شدۀ Cisco Systems, Inc.‎ و/یا شرکت‌های تابعۀ آن در ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر است.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.