نحوه اجرای تنظیمات برنامه در رایانه دیگر

1 آوريل 2021

ID 82867

پس از اینکه برنامه را پیکربندی کردید، می‌توانید تنظیمات آن را روی نسخه‌ای از Kaspersky Internet Security نصب شده در رایانه دیگر اعمال کنید. در نتیجه، برنامه در هر دو رایانه به طور یکسان پیکربندی می‌شود.

تنظیمات برنامه در فایل پیکربندی ذخیره می‌شود که می‌توانید آن را از یک رایانه به رایانه دیگر منتقل کنید.

تنظیمات Kaspersky Internet Security در سه مرحله از یک رایانه به رایانه دیگر منتقل می‌شود:

  1. تنظیمات برنامه را در فایل پیکربندی ذخیره کنید.
  2. فایل پیکربندی را به رایانه دیگر انتقال دهید (برای مثال، از طریق ایمیل یا روی درایو جداشدنی).
  3. تنظیمات را از فایل پیکربندی به نسخه برنامه‌ای که در رایانه دیگر نصب شده است وارد کنید.

چگونگی خروجی گرفتن از تنظیمات برنامه‏

چگونگی وارد کردن تنظیمات برنامه‏

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.