جابجایی به حالت استفاده دائمی از Kaspersky Total Sеcurity

1 آوريل 2021

ID 85282

اگر می‌خواهید به حالت استفاده دائمی از Kaspersky Total Security جابجا شوید باید یک مجوز برای Kaspersky Total Security بخرید و سپس برنامه را فعالسازی کنید.‏

برای خرید مجوز Kaspersky Total Security:‏

  1. پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
  2. در قسمت پایین پنجره اصلی بر روی دکمه ابزارهای بیشتر کلیک کنید.

    پنجره ابزارها باز می‌شود.

  3. برای شروع به کار برنامه انتقال روی پیوند جابجایی به Kaspersky Total Security کلیک کنید.
  4. بر روی پیوند خرید مجوز کلیک کنید تا به وب‌سایت Kaspersky eStore یا یک شرکت همکار بروید تا بتوانید یک مجوز برای Kaspersky Total Security بخرید.

هنگام استفاده در مناطق خاص یا استفاده از طریق اشتراک، Kaspersky Anti-Virus امکان جابجایی به نسخه آزمایشی Kaspersky Total Security را به شما نمی دهد. در چنین مواقعی پیونده جابجایی به Kaspersky Total Security نمایش داده نمی شود.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.