درباره محتوا و فرایند ذخیره فایل‌های اطلاعاتی خدماتی

1 آوريل 2021

ID 86654

فایل‌های ردگیری و روگرفت‌ها تا هفت روز پس از غیرفعال‌سازی ثبت اطلاعات به‌صورت رمزگذاری‌نشده روی رایانه ذخیره می‌شوند. فایل‌های ردگیری و روگرفت‌ها پس از هفت روز به‌طور کامل حذف می‌شوند.

فایل‌های ردیابی در پوشه ProgramData\Kaspersky Lab هستند.

فرمت نام‌های فایل ردیابی به این شکل هستند: KAV<version number_dateXX.XX_timeXX.XX_pidXXX.><trace file type>.log.‏

فایل‌های ردیابی ممکن است حاوی اطلاعات محرمانه باشند. می توانید محتویات یک فایل ردیابی را با باز کردن آن در ویرایشگر متن (مثل Notepad) مشاهده کنید.

فایل‌های ردیابی عملکرد را می توان با استفاده از ابزار Windows Performance Analyzer مشاهده کرد. می توانید این ابزار را از وب‌سایت Microsoft دانلود کنید.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.