درباره مرور خصوصی

1 آوريل 2021

ID 93724

برخی وب‌سایت‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اینترنتی شما از سرویس‌های ردیابی استفاده می‌کنند. سپس این اطلاعات تحلیل می‌شود و برای نمایش تبلیغات به شما استفاده می‌شود.

مؤلفه مرور خصوصی برای جلوگیری از جمع آوری اطلاعات فعالیت آنلاین شما طراحی شده است.

در حالت شناسایی، مؤلفه مرور خصوصی اقدامات برای جمع آوری داده‌ها را شناسایی می‌کند و می‌شمارد و این اطلاعات را در یک گزارش ثبت می‌کند. حالت شناسایی به طور پیش فرض فعال است و جمع آوری داده‌ها مجاز برای تمامی وب‌سایت‌ها است.

در حالت انسداد، مؤلفه مرور خصوصی اقدامات برای جمع آوری داده‌ها را شناسایی و مسدود می‌کند و اطلاعات مربوط به این اقدامات در یک گزارش ثبت می‌شوند. در این حالت، جمع آوری داده‌ها در تمامی وب‌سایت‌ها مسدود است به جز:

  • وب‌سایت‌هایی که به استثناها اضافه شده اند
  • وب‌سایت‌های Kaspersky و همکاران آن
  • وب‌سایت‌هایی که ممکن است در نتیجه مسدود شدن سرویس‌های ردیابی و با توجه به اطلاعات موجود در Kaspersky، کاربردشان را از دست بدهند

پیشخوان تلاش‌های مسدودشده برای گردآوری داده‌ها بسته به تعداد صفحات سایت بازشده در مرورگر، تعداد کل مسدودی‌ها در کل سایت را نشان می‌دهد. اگر یک صفحه در مرورگر باز باشد، فقط تلاش‌های مسدودشده برای گردآوری داده‌ها در این صفحه از سایت شمرده می‌شوند. اگر چندین صفحه از همان سایت در مرورگر باز باشد، تلاش‌های مسدودشده برای گردآوری داده‌ها در تمام صفحات سایت بازشده در مرورگر شمرده می‌شوند.

می توانید مؤلفه مرور خصوصی را از طریق رابط Kaspersky Internet Security یا با کمک افزونه Kaspersky Protection در مرورگر خود فعال کنید.

مرور خصوصی دارای محدودیت‌های زیر است:

  • برنامه هنگامی که شما در وب‌سایت شبکه اجتماعی مربوطه هستید، جمع آوری داده‌ها توسط دسته سرویس ردیابی «شبکه‌های اجتماعی» را مسدود نمی‌کند.
  • اگر صفحه وبی که اقدام برای جمع آوری داده‌ها از آن نشئت گرفته است شناسایی نشود، Kaspersky Internet Security این اقدام برای جمع آوری داده‌ها را مسدود نمی‌کند و اطلاعات مربوط به آن را نمایش نمی‌دهد.
  • اگر صفحه وبی که اقدام برای جمع آوری داده‌ها از آن نشئت گرفته است شناسایی شود اما با هیچ کدام از صفحات وبی که در آن لحظه در مرورگر باز هستند مطابقت نداشته باشد، Kaspersky Internet Security اقدام مشخص شده در تنظیمات مرور خصوصی را به این اقدام اختصاص می‌دهد (جمع آوری داده‌ها را مسدود یا مجاز می‌کند). برنامه درباره این اقدام برای جمع آوری داده‌ها، اطلاعاتی در گزارش‌ها نمایش می‌دهد اما این اطلاعات را در اطلاعات آماری مربوط به مرور خصوصی که در مرورگر نمایش داده می‌شود، اضافه نمی‌کند.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.