چگونگی باز کردن سریع وب‌سایت در مرورگر محافظت‌شده

16 سپتامبر 2019

ID 158739

با استفاده از منوی محتوای آیکون برنامه مرورگر محافظت‌شده در قسمت اعلان نوار وظیفه یا منوی محتوای آیکون آن روی نوار وظیفه می‌توانید به‌سرعت وب‌سایتی را در آن باز کنید.

برای باز کردن وب‌سایت در مرورگر محافظت‌شده:

  1. یکی از کارهای زیر را انجام دهید:
    • در قسمت اعلان نوار وظیفه، از منوی محتوای آیکون برنامه امنیت مالی باز کردن وب‌سایت را انتخاب کنید.
    • با راست‌کلیک بر آیکون برنامه روی نوار وظیفه، منوی محتوای آن را باز کنید.
  2. وب‌سایت موردنظر خود را انتخاب کنید.

وب‌سایت موردنظر در مرورگر محافظت‌شده باز می‌شود.

در منوی محتوا، دو وب‌سایتی که آن‌ها را از همه بیشتر در مرورگر محافظت‌شده باز کرده‌اید، مشاهده می‌شود، همچنین سه وب‌سایتی که آخرین بار آن‌ها را در مرورگر محافظت‌شده باز کرده‌اید.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.