نحوه ایجاد گزارش وضعیت سیستم عامل

16 سپتامبر 2019

ID 71117

برای ایجاد یک گزارش وضعیت سیستم:

  1. پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
  2. روی دکمه دکمه پشتیبانی در قسمت پایینی پنجره کلیک کنید.

    پنجره پشتیبانی باز می‌شود.

  3. در پنجره‌ای که باز می‌شود، روی پیوند ابزارهای پشتیبانی کلیک کنید تا پنجره ابزارهای پشتیبانی باز شود.
  4. در پنجره‌ای که باز می‌شود، روی پیوند نحوه ایجاد گزارش وضعیت سیستم عامل کلیک کنید تا یک مقاله پایگاه دانش درباره نحوه ایجاد گزارش وضعیت سیستم عامل باز شود.
  5. دستورالعمل‌های موجود در مقاله پایگاه دانش را دنبال کنید.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.