گام 7. تنظیمات ذخیره‌سازی نسخه‌های مختلف فایل

16 سپتامبر 2019

ID 93348

اگر کادر استفاده از تنظیمات ذخیره‌سازی پیشرفته را در مرحله 4 «انتخاب محل ذخیره نسخه پشتیبان» علامت زده باشید، این مرحله قابل دسترسی است.

تعیین تنظیمات محل ذخیره‌سازی فایل:

  • کادر محدود کردن تعداد نسخه‌های کپی پشتیبان را انتخاب کنید و در قسمت نسخه‌های پشتیبان برای ذخیره‌سازی، تعداد نسخه‌های یک فایل را برای ذخیره‌سازی مشخص کنید.
  • کادر محدود کردن دوره نگهداری نسخه‌های کپی پشتیبان را علامت بزنید و در قسمت نسخه‌های قدیمی پشتیبان برای این مدت نگهداری شوند، تعداد روزهایی که هر نسخه فایل باید ذخیره شوند را مشخص کنید.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.