گام 8. نامگذاری فرایند تهیه نسخه پشتیبان

16 سپتامبر 2019

ID 93349

در این مرحله کارهای زیر را انجام دهید:

  • نام کار نسخه پشتیبان را وارد کنید.
  • کادر با تکمیل برنامه، نسخه پشتیبان اجرا شود را علامت بزنید تا بعد از اینکه کار برنامه تمام شد مراحل تهیه نسخه پشتیبان به صورت خودکار شروع شود.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.