تامین داده‌ها تحت توافق‌نامه مجوز کاربر نهایی

1 آوريل 2021

ID 144976

این بخش حاوی اطلاعات مربوط به داده‌های خاصی است که به Kaspersky ارسال می‌شود. این داده‌ها زمانی ارسال می‌شود که نسخه نرم‌افزاری را نصب کنید که برای استفاده در اتحادیه اروپا، انگلستان، برزیل، یا توسط ساکنان کالیفرنیا طراحی نشده است.

شما می‌پذیرید که با استفاده از نرم‌افزار نصب‌شده (که از این پس «نرم‌افزار» خوانده می‌شود)، اطلاعات زیر را به‌صورت خودکار به AO Kaspersky Lab که حقوق آن در اختیار شرکت AO Kaspersky Lab است (که از این پس «Kaspersky» یا «صاحب‌حق» خوانده می‌شود)، ارائه دهید تا از آن برای بهبود کیفیت حفاظت زنده و ارائه مناسب‌ترین پیشنهادات اطلاعاتی و تبلیغاتی، بهبود کیفیت عملکرد برنامه و سرعت شناسایی و رفع خطاهای مربوط به سازوکار نصب، حذف و به‌روزرسانی برنامه و اطلاع از تعداد کاربران استفاده شود:

 • اطلاعات دربارۀ نرم‌افزار نصب‌شدۀ صاحب حق: نسخه کامل نرم‌افزار؛ شناسه به‌روزرسانی نرم‌افزار؛ نوع نرم‌افزار نصب‌شده؛ شناسۀ نصب نرم‌افزار (PCID)؛ تاریخ و ساعت نصب برای نرم‌افزار؛ شناسه نرم‌افزار برگرفته از مجوز؛ شناسه نرم‌افزار مجوزدار؛ بومی‌سازی نرم‌افزار؛ پرچم نشانگر اینکه مشارکت در KSN فعال است؛ شناسۀ تغییر برند نرم‌افزار؛ وضعیت نصب/لغو نصب نرم‌افزار؛ کد خطای نصب؛ شناسه نرم‌افزار؛ شناسۀ تغییر برند نرم‌افزار؛ نوع نصب (نصب جدید، به‌روزرسانی)؛ انواع نرم‌افزار شخص ثالث پیشنهادی برای نصب حین نصب نرم‌افزار؛ انواع نرم‌افزار شخص ثالث انتخابی برای نصب حین نصب نرم‌افزار؛ انواع نرم‌افزار شخص ثالث نصب‌شده حین نصب نرم‌افزار؛ شناسه کاربر وب‌سایت صاحب حقوق؛ مدت نصب نرم‌افزار به ثانیه؛ نشانگر اینکه آیا نصب توسط کاربر ناتمام مانده است؛ شناسه نرم‌افزار؛ کد سازمان همکار مرتبط با تغییر برند نرم‌افزار؛ اطلاعات مربوط به عنصر رابط که کاربر تصمیم به خریداری نرم‌افزار از آن گرفته است؛ نوع داستان کاربر؛ نام کامل سازمان همکار که سفارش مجوز نرم‌افزار از طریق آن انجام شده است؛
 • سایر اطلاعات: پروتکل مورد استفاده برای تبادل داده‌ها با KSN؛ تأخیر در ارسال آمار؛ شناسه کمپین بازاریابی؛ نسخه پروتکل تعامل بین نرم‌افزار و پیام‌های بازاریابی؛ شناسه صفحه؛ نوع ثبت‌نام درگاه اینترنتی؛ شناسه کنترل رابط کاربری؛ شناسه اقدام کاربر؛ ایمیل کاربر واردشده هنگام ایجاد سفارش در رابط نرم‌افزار؛ نوع درخواست؛ اندازۀ محتوای درخواست؛ شناسه پروتکل؛ نوع فشرده‌سازی داده‌ها؛ شناسه تصمیم کاربر در کمپین بازاریابی؛ تصمیم کاربر در کمپین بازاریابی؛ نوع منطقه‌ای که رویداد در آن رخ داده است؛ فهرست شناسه محتوایی که کاربر خوانده است؛
 • اطلاعات دربارۀ محیط کاربری: وضعیت فعال‌سازی حفاظت دستگاه (ویندوز)؛ شناسه دستگاه؛ آدرس IP خارجی؛ شناسۀ منحصربه‌فرد دستگاه؛ نوع سیستم عامل (سرور، ایستگاه کاری، کنترل‌کننده دامنه)؛ نسخه سیستم عامل، شماره ساخت سیستم عامل، شماره به‌روزرسانی سیستم عامل، نسخه سیستم عامل، اطلاعات گسترده درباره ویراست سیستم عامل؛ نسخۀ بسته سرویس سیستم عامل؛ خانواده سیستم عامل؛ نوع پلتفرم سخت‌افزار؛ اطلاعات بیشتر درباره مشخصات سیستم عامل؛ نوع دستگاه (لپ‌تاپ، رایانه رومیزی، تبلت)؛ نسخه مرورگر؛ تاریخ و ساعت دستگاه کاربر؛
 • اطلاعات مربوط به شیء مورد پردازش: مجموع مقابله‌ای (MD5) شیء مورد پردازش؛ مجموع مقابله‌ای (SHA256) شیء مورد پردازش؛ مجموع مقابله‌ای بخش‌هایی از شیء تحت اسکن جهت شناسایی سریع بدافزار یا نرم‌افزار قانونی که می‌تواند برای آسیب به رایانه یا داده‌های کاربر مورد استفاده قرار گیرد؛ کلید عمومی گواهی؛ اثر انگشت گواهیِنامۀ دیجیتال شیء اسکن‌شده و الگوریتم درهم‌سازی؛ نام بدافزار شناسایی‌شده یا نرم‌افزار قانونی که می‌تواند برای آسیب به دستگاه یا داده‌های کاربر مورد استفاده قرار گیرد؛ برچسب زمانی سابقۀ فعال در پایگاه‌های داده ضد ویروس نرم‌افزار؛ شناسۀ سابقۀ فعال در پایگاه‌های داده ضد ویروس نرم‌افزار؛ نوع سابقۀ فعال در پایگاه‌های داده ضد ویروس نرم‌افزار؛ اندازه شیء مورد پردازش؛ نام شیء مورد پردازش؛ مسیر شیء مورد پردازش؛ کد دایرکتوری؛ شناسۀ آسیب‌پذیری شناسایی‌شده در تنظیمات نرم‌افزار؛ نوع مجموع مقابله‌ای شیء مورد پردازش؛
 • اطلاعات مربوط به دسترسی سرویس وب: آدرس وب مورد پردازش؛ شماره درگاه؛ آدرس وب منبع درخواست سرویس وب (ارجاع‌کننده)؛ دسترسی به آدرس IPv4 سرویس وب؛ نوع گواهی؛
 • اطلاعات مربوط به مجوز و سایر توافق‌ها: نوع توافق‌نامۀ حقوقی مورد پذیرش کاربر حین استفاده از نرم‌افزار؛ نسخۀ توافق‌نامۀ حقوقی مورد پذیرش کاربر حین استفاده از نرم‌افزار؛ پرچم نشانگر اینکه کاربر شرایط توافق‌نامۀ حقوقی هنگام استفاده از نرم‌افزار را پذیرفته است؛ تاریخ و ساعت پذیرش شرایط توافق‌نامه حین استفاده از نرم‌افزار توسط کاربر؛ تاریخ فعال‌سازی نرم‌افزار؛ شماره سریال کلید مجوز نرم‌افزار؛ شناسۀ مجوز نرم‌افزار؛ شناسۀ مدل اطلاعات مورد استفاده برای ارائۀ مجوز نرم‌افزار؛ نوع مجوز نرم‌افزار مورد استفاده؛ مدت مجوز نرم‌افزار؛ تعداد روزهای باقیمانده تا انقضای مجوز نرم‌افزار؛ نام کامل سازمان همکار که سفارش مجوز نرم‌افزار از طریق آن انجام شده است؛ اطلاعات مربوط به نسخه آزمایشی نرم‌افزار؛ وضعیت فعلی کلید مجوز نرم‌افزار؛ شماره ترتیب که نرم‌افزار از طریق آن خریداری شده است؛ شناسۀ فهرست قیمت که مجوز نرم‌افزار از طریق آن خریداری شده است؛ شماره سفارش خریداری مجوز نرم‌افزار از همکار؛ شناسۀ کشور همکار فروشنده مجوز نرم‌افزار؛ داده‌های مربوط به مجوز برای شناسایی گروه کاربران شرکت که با گذاشتن نظر در مشخصات مجوز، مجوز خریداری کرده است؛ تاریخ و ساعت انقضای مجوز نرم‌افزار؛ وضعیت فعلی اشتراک نرم‌افزار؛ دلیل وضعیت فعلی/متغیر اشتراک نرم‌افزار؛ نوع اشتراک نرم‌افزار؛ تاریخ و ساعت انقضای اشتراک نرم‌افزار؛ داده‌های مجوز نرم‌افزار برای شناسایی گروه کاربر بر اساس تنظیمات تکمیلی مجوز اشتراک؛ داده‌های مجوز نرم‌افزار برای شناسایی گروه کاربر بر اساس تنظیمات تکمیلی مجوز اشتراک؛ داده‌های مجوز نرم‌افزار برای شناسایی گروه کاربر بر اساس تنظیمات تکمیلی مجوز اشتراک؛ تعداد روزها از زمان فعال‌سازی نرم‌افزار؛ تعداد روزها از زمان انقضای کلید مجوز نرم‌افزار؛ اطلاعات مربوط به خطاهای فعال‌سازی نرم‌افزار؛ مقوله خطای فعال‌سازی نرم‌افزار؛ کد خطای فعال‌سازی نرم‌افزار؛ کدهای فعال‌سازی خریداری‌شده؛ مجموعه شناسه‌های نرم‌افزار که قابل فعال شدن روی دستگاه کاربر هستند؛ کد فعال‌سازی نرم‌افزار؛ کد فعال‌سازی نرم‌افزار که در حال استفاده است؛ سربرگ مجوز نرم‌افزار؛ شناسۀ مرکز فعال‌سازی منطقه‌ای؛ تاریخ و ساعت ایجاد کلید مجوز نرم‌افزار؛ نوع مجوز مورد استفاده برای فعال‌سازی نرم‌افزار؛ شناسه سفارش نرم‌افزار؛
 • اطلاعات مربوط به تعامل با درگاه اینترنتی: شناسۀ حساب درگاه اینترنتی؛ صفحۀ وب‌سایت درگاه اینترنتی که نرم‌افزار به آن ارجاع می‌دهد؛ کشور و منطقۀ سرویس وب Kaspersky Lab که دانلود نسخۀ آزمایشی نرم‌افزار از آن انجام گرفته است؛ زمان آخرین تغییر وضعیت؛ نسخۀ پروتکل مورد استفاده برای کنترل تنظیمات نرم‌افزار از طریق درگاه اینترنتی؛ وضعیت محافظت از دستگاه؛ وضعیت استفاده از مؤلفه‌های محفاظتی؛ وضعیت وظیفه‌های اسکن؛ وضعیت وظیفۀ به‌روزرسانی پایگاه‌های داده و ماژول‌های برنامه؛ لیست مشکلات امنیتی؛ محتوای توصیه‌ها برای قسمت لیست مشکلات؛ وضعیت مجوز مورد استفادۀ نرم‌افزار؛ حالت کارکردی نرم‌افزار؛ اطلاعات دربارۀ به‌روزرسانی پایگاه‌های داده و ماژول‌های نرم‌افزار؛ لیست مشکلات امنیتی نادیده‌گرفته‌شده؛ شناسۀ کاربر صادرشده پس از اصالت‌سنجی موفق کاربر در درگاه اینترنتی؛ رمز یکبار مصرف برای اتصال خودکار نرم‌افزار دانلودشده از طریق حساب درگاه اینترنتی؛ رمز یکبار مصرف برای ثبت دستگاه در درگاه اینترنتی؛ نام رایانه در شبکه (نام دامنه)؛ نوع دستگاه وصل‌شده به درگاه اینترنتی؛ دلیل قطع ارتباط با درگاه اینترنتی؛ نوع رمز؛ داده‌هایی برای دریافت رمز اصالت‌سنجی برای نشست؛
 • اطلاعات مربوط به به‌روزرسانی پایگاه‌های داده محلی: شناسۀ شروع به‌روزرسانی نرم‌افزار.

اطلاعات تکمیلی

 • اطلاعات مربوط به سخت‌افزار نصب‌شده روی رایانه، اعم از اطلاعات مربوط به سازنده، مدل و ظرفیت درایو هارد دیسک (HDD)، اندازۀ حافظۀ مجازی و فیزیکی، سازندۀ حافظۀ دسترسی تصادفی (RAM)، سازندۀ مادربورد، سازنده و نام برنامۀ BIOS، سازندۀ کارت گرافیک و اندازۀ حافظۀ RAM کارت گرافیک، سازنده و نوع کارت شبکه، سرعت انتقال دادۀ آن، سازنده و نام نمایشگر، شناسۀ نصب نرم‌افزار و شناسۀ یکتای رایانه.
 • اطلاعات مربوط به دستگاه‌های یواس‌بی که به رایانه متصل هستند: کلاس/ مدل دستگاه یواس‌بی، سازندۀ دستگاه و نام دستگاه، تاریخ آخرین باری که دستگاه به رایانه‌ متصل شده است.
 • اطلاعات مربوط به دستگاه‌هایی که از پروتکل UPnP پشتیبانی می‌کنند، از جمله نام سازنده، نام دستگاه و همچنین تاریخ آخرین اتصال.
 • اطلاعات مربوط به بار سیستم، اعم از حافظۀ آزاد و استفاده‌شده و میزان فضای خالی دیسک.
 • اطلاعات مربوط به همه برنامه‌های نصب‌شده، از جمله نام و نسخۀ برنامۀ نصب‌شده، نسخۀ به‌روزرسانی‌های نصب‌شده، نام ناشر، تاریخ نصب و مسیر دقیق پوشه نصب برنامه در رایانه، پیکربندی (تنظیمات) برنامه‌ها (اعم از مرورگرها).
 • اطلاعات مربوط به نسخه‌های سیستم عامل (OS) و بسته‌های سرویس نصب‌شده روی رایانه؛ نام رایانه در شبکه (نام محلی و دامنه)؛ تنظیمات منطقه‌ای سیستم عامل (اطلاعات مربوط به منطقۀ زمانی، چینش پیش‌فرض صفحه‌کلید و زبان رابط)؛ تنظیمات اداره حساب کاربری (UAC)؛ تنظیمات دیوار آتش شبکۀ سیستم عامل؛ تنظیمات کنترل والدین سیستم عامل؛ تنظیمات به‌روزرسانی ویندوز؛ پارامترهای حالت کارکردی سیستم عامل و حساب کاربر.
 • نام و محل هر فایلی در رایانه.
 • اطلاعات انباشته مربوط به فعالیت‌های کاربر با رایانه، اعم از مدت‌زمان تعامل کاربر با رایانه، مدت‌زمان انباشت اطلاعات، تعداد کل رویدادهایی که در این مدت رخ داده و اطلاعات انباشته مربوط به پردازش‌هایی که کاربر روی رایانه آغاز کرده است، ازجمله نام پردازش، تعداد کل دفعاتی که اجرا شده است، مدت‌زمان کل کارکرد آن، مجموع مقابله‌ای (CRC64) نام حسابی که پردازش در آن آغاز شده است، مسیر دقیق فایل پردازش، اطلاعاتی درخصوص نرم‌افزاری که پردازش به آن مربوط می‌شود (نام، توضیحات، شرکت سازنده و نسخه)، تعداد کل دفعاتی که پنجره نرم‌افزار نمایش داده شده و مدت‌زمان کل نمایش آن، پارامترهای آماری نام پنجره، زبان بومی‌سازی نام و توزیع کلمات در آن.
 • اطلاعاتی درخصوص وب‌سایت‌هایی که از آن‌ها بازدید شده است، آدرس وب‌سایت، بخش‌های دامنه آدرس وب‌سایتی که کاربر آن را در نوار آدرس مرورگر خود وارد کرده یا از سامانه‌های جستجو باز کرده است.

قابلیت اصلی نرم‌افزار، همانگونه که در راهنمای کاربری شرح داده شده است، محافظت از کاربر نهایی در برابر تهدیدهای شناخته‌شده علیه امنیت اطلاعات است. برای اطمینان از ارائۀ مناسب این قابلیت‌های اصلی در نرم‌افزاری که استفاده می‌کنید، دارندۀ حق باید اطلاعات زیر را دریافت و پردازش کند:

 • اطلاعات مربوط به مؤلفۀ ضدهرزنامه: آدرس آی‌پی فرستنده استخراج‌شده از سربرگ‌های دریافتی و نشست SMTP؛ محتمل‌ترین آدرس آی‌پی فرستنده هرزنامه؛ مجموع مقابله‌ای شیء مورد پردازش (MD5)؛ مجموع مقابله‌ای پیوست‌ها؛ دسته‌های متن شناسایی‌شده از پیام ایمیل؛ آدرس‌های وب شناسایی‌شده در پیام ایمیل پردازش‌شده؛ ابرداده و بخش‌هایی از پیام ایمیل پردازش‌شده که باید توسط خدمات صاحب حق بررسی شود.
 • اطلاعات دربارۀ محیط کاربری: نام شبکه وای-فای؛ مجموع مقابله‌ای (MD5 با اصلاح‌کننده) آدرس MAC نقطه دسترسی؛ مجموع مقابله‌ای (SHA256 با اصلاح‌کننده) آدرس MAC نقطه دسترسی؛ نوع اعتبارسنجی شبکه وای-فای؛ نوع رمزگذاری شبکۀ وای-فای؛ شناسۀ شبکۀ وای-فای بر اساس آدرس MAC نقطۀ دسترسی؛ شناسه شبکه وای-فای بر اساس نام شبکه وای-فای؛ شناسۀ شبکۀ وای-فای بر اساس نام شبکۀ وای-فای و آدرس MAC نقطۀ دسترسی؛ قدرت سیگنال وای-فای؛ فهرست شبکه‌های وای-فای موجود و تنظیمات آن‌ها؛ تنظیمات DHCP (مجموع‌های مقابله‌ای آدرس IP محلی درگاه، DHCP IP،‏ DNS1 IP،‏ DNS2 IP و ماسک زیرشبکه)؛ تنظیمات DHCP (مجموع‌های مقابله‌ای IPv6 محلی درگاه، DHCP IPv6،‏ DNS1 IPv6،‏ DNS2 IPv6، ماسک زیرشبکه)؛ نشانی اینترنتی سرویس مورد استفاده برای دسترسی به اینترنت.

Kaspersky از اطلاعات دریافتی بر اساس الزامات قانونی و قوانین جاری Kaspersky محافظت می‌کند. انتقال داده‌ها از طریق کانال‌های رمزگذاری‌شده انجام می‌شود.

به منظور افزایش آگاهی‌ها دربارۀ تهدیدهای جدید و منشاء این تهدیدها، و همچنین جهت تقویت سطح محافظت و امنیت شما و عملکرد محصول، صاحب حقوق نرم‌افزار بر اساس رضایت شما، که به طور صریح در بیانیۀ Kaspersky Security Network Data Collection اعلام نموده‌اید، صریحاً مجاز به دریافت این اطلاعات است. شما می‌توانید سرویس Kaspersky Security Network را در طول نصب غیرفعال کنید. همچنین، همیشه شما قادر هستید که خدمات اطلاعات Kaspersky Security Network را در صفحه گزینه های نرم‌افزار غیر فعال کنید.

شما همچنین تصدیق و موافقت می کنید که هرگونه اطلاعات جمع آوری شده توسط دارنده مجوز می تواند برای ردیابی و انتشار گزارش هایی در مورد روندهای ریسک امنیتی مورد استفاده قرار گیرد و این کار بصورت فردی و انحصاری به انتخاب دارنده مجوز خواهد بود.

اگر مایل نیستید که اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط نرم‌افزار به صاحب حقوق نرم‌افزار ارسال شود، باید ار فعال‌سازی سرویس Kaspersky Security Network خودداری کنید و/یا نسبت به غیرفعال‌سازی آن اقدام نمایید.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.