نحوه شروع تهیه نسخه پشتیبان

1 آوريل 2021

ID 84965

برای شروع تهیه نسخه پشتیبان:

  1. پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
  2. روی دکمه پشتیبان‌گیری و بازیابی کلیک کنید.
  3. در پنجره پشتیبان‌گیری و بازیابی که باز می‌شود، گزینه وظیفۀ تهیه نسخه پشتیبان را انتخاب و روی دکمه اجرا کلیک کنید.

کار تهیه نسخه پشتیبان شروع می‌شود.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.