گام 3. انتخاب قالب‌های فایل برای تهیه نسخه پشتیبان

1 آوريل 2021

ID 93344

اگر کادر محدود کردن نسخه پشتیبان بر اساس نوع فایل‌ها را در مرحله قبلی برنامه انتخاب کرده اید، در این مرحله برنامه، کادرهای موجود در کنار انواع فایل‌هایی را علامت بزنید که می‌خواهید از آنها نسخه پشتیبان تهیه شود.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.