گام 5. زمانبندی برای پشتیبان‌گیری

1 آوريل 2021

ID 93346

در این مرحله از برنامه یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

 • اگر می‌خواهید نسخه پشتیبان به صورت خودکار شروع به کار کند، برنامه زمانی کار نسخه پشتیبان را مشخص کنید.
  1. در لیست بازشونده اجرای ابزار ایجاد پشتیبان ، یک بازه زمانی (مثلاً روزانه) برای اجرای وظیفه انتخاب کنید و زمان اجرای وظیفه را در فیلد در مشخص نمایید.
  2. در بخش حساب کاربری، نام کاربر و رمز عبور حساب خود روی این رایانه را مشخص کنید. دسترسی به فایل‌ها حین پشتیبان‌گیری مستلزم داده‌های حساب شماست.
  3. اگر می‌خواهید پشتیبان‌گیری را در اسرع وقت پس از راه‌اندازی مجدد برنامه اجرا کنید، گزینه اگر رایانه در زمان مشخص شده خاموش شده باشد، پشتیبان‌گیری زمان بندی شده هنگام شروع به کار رایانه اجرا می‌شود را انتخاب کنید. مثلاً نسخه پشتیبان برای هر روز هفته زمانبندی شده است. اگر رایانه در روز پایان هفته خاموش شود، بعد از اینکه رایانه در یکی از روزهای هفته روشن شد نسخه پشتیبان تهیه می‌شود. اگر کادر این گزینه برداشته شود، تهیه نسخه پشتیبان با توجه به برنامه زمانی انجام می‌گیرد بدون اینکه بعد از تلاش ناموفق دوباره نسخه پشتیبان اجرا شود.
 • اگر می‌خواهید نسخه پشتیبان به صورت دستی تهیه شود، در لیست اجرای ابزار ایجاد پشتیبان، گزینه درخواستی را انتخاب کنید.

هنگام کار با وظایف پشتیبان‌گیری، لطفاً موارد زیر را در نظر داشته باشید:

 • اگر وظیفه پشتیبان‌گیری زمان‌بندی‌شده ایجاد می‌کنید، باید داده‌های حساب خود را روی این رایانه مشخص کنید.
 • اگر یک وظیفه پشتیبان‌گیری درخواستی ایجاد کنید، نیازی نیست که داده‌های حساب خود روی این رایانه را مشخص کنید.
 • اگر یک وظیفه درخواستی را به وظیفه زمان‌بندی‌شده تغییر دهید، نیازی نیست که داده‌های حساب خود روی این رایانه را مشخص کنید.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.