گام 6. تنظیم کلمه عبور برای محافظت از نسخه‌های پشتیبان

1 آوريل 2021

ID 93347

کادر فعال‌سازی محافظت با رمز عبور را علامت بزنید و قسمت‌های رمز عبور برای دسترسی به نسخه‌های پشتیبان و تأیید رمز عبور را پر کنید تا دسترسی به نسخه‌های پشتیبان با یک رمز عبور محافظت شود.

رمز عبور برای محافظت از فضای ذخیره‌سازی پشتیبان در برابر دسترسی غیرمجاز مورد نیاز است.

این برنامه از شما درخواست می‌کند که در موارد زیر رمز عبور وارد کنید:

  • هنگامی که برای اولین بار حافظه پشتیبان را در درایو محلی یا جداشدنی (مانند فلش درایو) ایجاد می‌کنید. هنگام ایجاد کارهای پشتیبان‌گیری بعدی در درایو محلی یا این درایو جداشدنی، برنامه دیگر از شما درخواست وارد کردن رمز عبور نخواهد کرد. از رمز عبوری که قبلاً وارد کرده‌اید استفاده خواهد شد.

    اگر حافظه پشتیبان محلی را به درایو جداشدنی کپی کنید و این درایو جداشدنی را به رایانه دیگری متصل کنید، برنامه از شما می‌خواهد رمز عبور خود را برای کپی یا بازیابی اطلاعات از این حافظه وارد کنید.

  • وقتی درایو جداشدنی را به رایانه متصل می‌کنید. این برنامه درایو جداشدنی را بررسی می‌کند و از شما می‌خواهد که در صورت شناسایی محل ذخیره پشتیبان در این درایو جداشدنی، رمز عبور را وارد کنید.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.