Kaspersky Internet Security

Tietojen toimittaminen käyttäjän käyttöoikeussopimuksen mukaan

1. huhtikuuta 2021

ID 144976

Tässä osiossa on tietoja tietyistä tiedoista, jotka lähetetään Kasperskylle, jos olet asentanut sovellusversion, jota ei ole tarkoitettu käytettäväksi Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Brasilian alueella tai jota ei ole tarkoitettu Kalifornian asukkaiden käyttöön.

Käyttäjä sitoutuu automaattisesti toimittamaan alla määritellyt tiedot AO Kaspersky Labille asennetun ohjelmiston kautta (tämän jälkeen ”Ohjelmisto”), jonka oikeudet kuuluvat AO Kaspersky Labille (tämän jälkeen ”Kaspersky” tai ”Oikeudenhaltija”). Tämä tehdään reaaliaikaisen suojan laadun parantamiseksi, mahdollisimman sopivien tiedotteiden ja mainosten luomiseksi ja tarjoamiseksi, ohjelmiston toiminnan laadun parantamiseksi, ohjelmiston asennus-, päivitys- ja poistamismekanismeihin liittyvien virheiden tunnistamisen ja korjaamisen nopeuttamiseksi sekä käyttäjien lukumäärän laskemiseksi:

 • Tiedot asennetusta Oikeuksienhaltijan ohjelmistosta: Ohjelmiston täysversio; Ohjelmiston päivitystunniste; asennetun Ohjelmiston tyyppi; Ohjelmiston asennustunniste (PCID); ohjelmiston asennuspäivämäärä ja -aika; lisenssistä johdettu Ohjelmistotunniste; lisensoidun Ohjelmiston tunniste; Ohjelmiston paikallistaminen; merkintä siitä, onko KSN-osallistuminen käytössä; Ohjelmiston merkin vaihtamistunnus; Ohjelmiston asennuksen / asennuksen poiston tila; asennuksen virhekoodi; Ohjelmistotunniste; Ohjelmiston uudelleenmukautuksen tunniste; asennustyyppi (uusi asennus, päivitys); Ohjelmiston asennuksen yhteydessä asennettavaksi ehdotetut kolmannen osapuolen ohjelmiston tyypit; Ohjelmiston asennuksen yhteydessä asennettavaksi valitut kolmannen osapuolen ohjelmiston tyypit; Ohjelmiston asennuksen yhteydessä asennetun kolmannen osapuolen ohjelmiston tyypit; Oikeuksienhaltijan verkkosivuston käyttäjän tunniste; Ohjelmistoasennuksen kesto sekunteina; merkki siitä, onko käyttäjä keskeyttänyt asennuksen; Ohjelmistotunniste; Ohjelmiston merkin vaihtamiseen liittyvän kumppaniorganisaation koodi; tietoa käyttöliittymän elementistä, josta käyttäjä päätti ostaa Ohjelmiston; käyttäjän tarinatyyppi; sen kumppaniorganisaation koko nimi, jonka kautta Ohjelmiston lisenssitilaus tehtiin;
 • Muut tiedot: protokolla, jota käytetään tietojen vaihtamiseen KSN:n kanssa; tilastojen lähettämisen viive; markkinointikampanjan tunniste; Ohjelmiston ja markkinointiviestien välisen vuorovaikutuksen protokollan versio; sivun tunniste; Verkkoportaalin rekisteröinnin tyyppi; käyttäjän käyttöliittymän hallinnan tunniste; käyttäjän toimen tunniste; käyttäjän sähköpostiosoite, joka syötettiin kun tilausta luotiin ohjelmiston käyttöliittymässä; pyynnön tyyppi; pyynnön sisällön koko; protokollatunniste; tiedon pakkaustyyppi; käyttäjän markkinointikampanjaa koskevan valinnan tunniste; käyttäjän markkinointikampanjaa koskeva valinta; alueen tyyppi, jossa tapahtuma ilmeni; käyttäjän lukeman sisällön tunnisteluettelo;
 • Tiedot käyttöympäristöstä: Device Guardin (Windows) -käyttötila; laitetunniste; ulkoinen IP-osoite; yksilöllinen laitetunniste; käyttöjärjestelmän tyyppi (palvelin, työasema, verkkotunnuksen ohjain); käyttöjärjestelmän versio, prototyyppiversion numero, painosversio, laajennetut tiedot painosversiosta; OS Service Pack -versio; käyttöjärjestelmäperhe; laitteistoalustan tyyppi; lisätietoja käyttöjärjestelmän ominaisuuksista; laitetyyppi (kannettava, pöytäkone, tabletti); selaimen versio; käyttäjän laitteen päivämäärä ja aika;
 • Tiedot käsiteltävästä objektista: käsiteltävän kohteen tarkistussumma (MD5); käsiteltävän kohteen tarkistussumma (SHA256); sen kohteen osien tarkistussumma, jota tarkistetaan, jotta voidaan nopeasti havaita haittaohjelmia tai laillisia ohjelmistoja, joita voidaan käyttää vahingoittamaan tietokonetta tai käyttäjätietoja; varmenteen julkinen avain; tarkistetun kohteen ja hash-algoritmin digitaalisen varmenteen peukalonjälki; sen haittaohjelman tai sallitun ohjelman nimi, jota voidaan käyttää käyttäjän laitteen tai tietojen vahingoittamiseen; laukaistun tietueen aikaleima Ohjelmiston virustorjuntatietokannoissa; laukaistun tietueen tunniste Ohjelmiston virustorjuntatietokannoissa; laukaistun tietueen tyyppi Ohjelmiston virustorjuntatietokannoissa; käsiteltävän kohteen koko; käsiteltävän kohteen nimi; polku käsiteltävään kohteeseen; hakemistokoodi; ohjelmiston asetuksista löydetyn heikkouden tunniste; käsiteltävän kohteen tarkistussumman tyyppi;
 • Tiedot verkkopalvelun käyttöön liittyen: käsiteltävä verkko-osoite; portin numero; verkkopalvelun pyynnön lähteen verkko-osoite (viittaaja); käytetty verkkopalvelun IPv4-osoite; varmenteen tyyppi;
 • Tietoja lisenssistä ja muista sopimuksista: käyttäjän hyväksymän sopimuksen tyyppi Ohjelmiston käytön yhteydessä; käyttäjän hyväksymän sopimuksen versio Ohjelmiston käytön yhteydessä; merkintä siitä, onko käyttäjä hyväksynyt sopimuksen ehdot käyttäessään Ohjelmistoa; päivämäärä ja aika, jolloin käyttäjä hyväksyi Sopimuksen ehdot Ohjelmiston käytön yhteydessä; Ohjelmiston aktivointipäivämäärä; Ohjelmiston lisenssiavaimen sarjanumero; ohjelmiston yksilöivä tunnus; Ohjelmiston lisenssin toimittamiseen käytetyn tietomallin tunniste; käytetyn Ohjelmistolisenssin tyyppi; Ohjelmiston lisenssin käyttöjakso; päivien määrä Ohjelmiston lisenssin päättymiseen; sen kumppaniorganisaation koko nimi, jonka kautta Ohjelmiston lisenssitilaus tehtiin; tietoja Ohjelmiston kokeiluversiosta; Ohjelmiston lisenssiavaimen tila tällä hetkellä; tilausnumero, jonka kautta Ohjelmistolisenssi ostettiin; hintaluettelon kohdan tunniste, jonka kautta Ohjelmiston lisenssi ostettiin; kumppanin kautta tehdyn Ohjelmistolisenssin oston tilausnumero; Ohjelmiston lisenssin myyneen kumppanin maan tunniste; lisenssiä koskevaa tietoa, jota käytetään tunnistamaan käyttäjäryhmä yrityksessä, joka osti lisenssin sen ominaisuuksissa olevan kommentin perusteella; Ohjelmiston lisenssin päättymispäivä ja -aika; Ohjelmiston tilauksen tämänhetkinen tila; Ohjelmiston tilauksen nykyisen/muuttuneen tilan syy; Ohjelmiston tilaustyyppi; Ohjelmiston tilauksen päättymispäivä ja -aika; Ohjelmiston lisenssiin liittyvää tietoa käyttäjäryhmien tunnistamiseen tilauslisenssin lisäominaisuuksien avulla; Ohjelmiston lisenssiin liittyvää tietoa käyttäjäryhmien tunnistamiseen tilauslisenssin lisäominaisuuksien avulla; lisenssiin liittyvää tietoa käyttäjäryhmien tunnistamiseen tilauslisenssin lisäominaisuuksien avulla; päivien määrä Ohjelmiston aktivoinnin jälkeen; päivien määrä Ohjelmiston lisenssiavaimen vanhentumisen jälkeen; tietoja Ohjelmiston aktivointivirheistä; Ohjelmiston aktivoinnin virheluokka; Ohjelmiston aktivoinnin virhekoodi; ostetut aktivointikoodit; Ohjelmiston tunnistesarja, joka voidaan aktivoida käyttäjän laitteella; Ohjelmiston aktivointikoodi; tällä hetkellä käytössä oleva Ohjelmiston aktivointikoodi; Ohjelmiston lisenssin ylätunniste; alueellisen aktivointikeskuksen tunniste; Ohjelmiston lisenssiavaimen luontipäivä ja -aika; Ohjelmiston aktivointiin käytetyn lisenssin tyyppi; Ohjelmiston tilaustunnus;
 • Tiedot vuorovaikutuksesta verkkoportaalin kanssa: Verkkoportaalin tilin tunniste; Verkkoportaalin verkkosivuston sivu, johon Ohjelmisto uudelleenohjaa; sen Kaspersky Lab -verkkopalvelun maa ja alue, jolta Ohjelmiston kokeiluversio ladattiin; viimeisimmän tilamuutoksen aika; sen protokollan versio, jota käytettiin ohjelmistoasetusten hallintaan Verkkoportaalista; laitteen suojauksen tila; suojauskomponenttien käytön tila; tarkistustehtävien tila; tietokantojen ja sovellusmoduulien päivitystehtävän tila; luettelo suojausongelmista; suosittelujen sisältö ongelmaluettelo-osiota varten; Ohjelmiston käyttämän lisenssin tila; Ohjelmiston toimintatila; tietoja tietokantojen ja sovellusmoduulien päivittämisestä; luettelo ohitetuista suojausongelmista; Verkkoportaalissa suoritetun onnistuneen käyttäjätodennuksen jälkeen annettu käyttäjätunnus; kertakäyttöinen salasana, jolla Verkkoportaalitililtä ladattu Ohjelmisto yhdistetään automaattisesti; kertakäyttöinen salasana, jolla laite voidaan rekisteröidä Verkkoportaaliin; tietokoneen nimi verkossa (verkkotunnuksen nimi); Verkkoportaaliin yhdistetyn laitteen tyyppi; syy Verkkoportaaliin muodostetun yhteyden katkaisemiseen; merkin tyyppi; tiedot istunnon todennustunnuksen vastaanottamiseksi;
 • Tietoja paikallisesta tietokantapäivityksestä: Ohjelmiston päivityksen käynnistystunnus.

Lisätietoja

 • Lisätietoja tietokoneeseen asennetuista laitteista, mukaan lukien kiintolevyn (HDD) malli, kapasiteetti ja valmistaja; fyysisen ja näennäismuistin koko; RAM-muistin valmistaja; emolevyn valmistaja; BIOS-sovelluksen valmistaja ja nimi; näytönohjaimen valmistaja ja VRAM-muistin koko; verkkosovittimen valmistaja ja tyyppi sekä sen tiedonsiirtonopeus; näytön valmistaja ja nimi; ohjelmiston asennuksen tunniste sekä tietokoneen yksilöllinen tunniste.
 • Tietoja tietokoneeseen yhdistetyistä USB-laitteista: USB-laitteen luokka/malli, laitteen nimi ja valmistaja sekä päivämäärä, jolloin laite on viimeksi muodostanut yhteyden tietokoneeseen.
 • Tietoja UPnP-protokollaa tukevista laitteista, mukaan lukien valmistajan nimi, laitteen malli ja nimi sekä viimeisimmän yhteyden päivämäärä.
 • Tietoja järjestelmän kuormasta, mukaan lukien vapaa ja käytetty muisti sekä vapaan levytilan koko.
 • Tietoja kaikista asennetuista sovelluksista, mukaan lukien asennetun sovelluksen nimi ja versio, asennettujen päivitysten versiot, julkaisijan nimi, asennuspäivä ja täydellinen asennuspolku tietokoneella sekä sovellusten (selaimet mukaan lukien) määritykset (asetukset).
 • Tietoja käyttöjärjestelmän ja tietokoneelle asennettujen Service Pack -päivitysten versioista; tietokoneen nimi verkossa (paikallinen ja toimialuenimi); alueelliset käyttöjärjestelmäasetukset (tietoja aikavyöhykkeestä, näppäimistön oletusasettelusta ja käyttöliittymän kielestä); UAC-asetukset; käyttöjärjestelmän verkon palomuuriasetukset; käyttöjärjestelmän käytönvalvonnan asetukset; Windows Updaten asetukset; käyttöjärjestelmän käyttötilan ja käyttäjätilin parametrit.
 • Tietokoneessa olevien tiedostojen nimi ja sijainti.
 • Koottuja tietoja käyttäjän toiminnoista tietokoneella, sisältäen käyttäjän vuorovaikutusajan tietokoneen kanssa; aikaväli jolla tietoja on kerätty; tapahtumien yhteenlaskettu määrä tällä ajanjaksolla; kerätyt tiedot käyttäjän käynnistämistä prosesseista järjestelmässä, mukaan lukien prosessin nimi, prosessin suorituskertojen yhteenlaskettu määrä, prosessin täysi käyttöaika, tarkistussumma (CRC64) käyttäjätunnuksesta jossa prosessi käynnistettiin, täysi polku prosessitiedostoon, tietoja prosessiin liittyvästä ohjelmistosta (nimi, kuvaus, valmistaja ja versio); ohjelmistoikkunan näyttämisten yhteenlaskettu määrä; tilastolliset parametrit ikkunan nimestä, sisältäen lokalisaation ja sanojen jakauman nimessä.
 • Tiedot avatuista verkkosivustoista: verkkosivuston osoite; niiden verkko-osoitteiden verkkotunnusosat, jotka käyttäjä on syöttänyt selaimen osoitekenttään tai jotka käyttäjä on avannut hakujärjestelmistä.

Käyttöoppaassa kuvailtu Ohjelmiston perustoiminto on suojella Loppukäyttäjää tunnetuilta tietoturvauhilta. Jotta käyttämäsi ohjelmiston perustoiminnot voidaan tarjota, Oikeudenhaltijan on saatava ja käsiteltävä seuraavat tiedot:

 • Tiedot roskapostinestokomponentista: lähettäjän heuristisesti määritetty IP-osoite vastaanotettujen ja SMTP-istuntojen otsikkojen perusteella; todennäköisesti roskapostin lähettäjän IP-osoite; käsitellyn objektin tarkistussumma (MD5); liitteiden tarkistussummat; määritetyt sähköpostiviestien tekstiluokat; käsitellyssä sähköpostiviestissä havaitut verkko-osoitteet; metatiedot ja käsitellyn sähköpostiviestin osat tarkistetaan oikeudenhaltijan palveluista.
 • Tiedot käyttöympäristöstä: Wi-Fi-verkon nimi; tukiaseman MAC-osoitteen tarkistussumma (MD5 salt-arvon kanssa); tukiaseman MAC-osoitteen tarkistussumma (SHA256 salt-arvon kanssa); Wi-Fi-verkon todennustyyppi; Wi-Fi-verkon salaustyyppi; tukiaseman MAC-osoitteeseen perustuva Wi-Fi-verkon tunniste; Wi-Fi-verkon nimeen perustuva Wi-Fi-verkon tunniste; Wi-Fi-verkon nimeen ja tukiaseman MAC-osoitteeseen perustuva Wi-Fi-verkon tunniste; Wi-Fi-signaalin vahvuus; luettelo saatavilla olevista Wi-Fi-verkoista ja niiden asetuksista; DHCP-asetukset (yhdyskäytävän paikallisen IP-osoitteen tarkistussummat, DHCP IP, DNS1 IP, DNS2 IP ja aliverkon peite); DHCP-asetukset (tarkistussummat: yhdyskäytävän paikallinen IPv6, DHCP IPv6, DNS1 IPv6, DNS2 IPv6, aliverkon peite); Internet-yhteyden muodostamiseen käytetyn palvelun URL-osoite.

Kaspersky suojaa vastaanottamiaan tietoja Kasperskya koskevien laillisten vaatimusten ja sääntöjen mukaisesti. Tietojen siirtämiseen käytetään salattuja kanavia.

Uusia uhkia ja niiden lähteitä koskevan turvatietoisuuden lisäämiseksi ja sinun turvasuojatasosi ja tuotteen toiminnan parantamiseksi Oikeudenhaltija on nimenomaisesti oikeutettu saamaan kyseiset tiedot sinun luvallasi, joka on vahvistettu erikseen Kaspersky Security Networkin tiedonkeruulausekkeessa. Voit poistaa Kaspersky Security Network -palvelun käytöstä asennuksen aikana. Voit myös ottaa Kaspersky Security Network -palvelun käyttöön tai poistaa sen käytöstä milloin tahansa Ohjelmiston asetusikkunassa.

Lisäksi myönnät ja hyväksyt, että oikeudenhaltijan keräämiä tietoja voidaan käyttää jäljittämään ja julkaisemaan raportteja tietoturvariskien trendeistä oikeudenhaltijan yksinomaisella harkintavallalla.

Jos et halua, että Ohjelmiston keräämiä tietoja lähetetään Oikeudenhaltijalle, älä ota Kaspersky Security Network -palvelua käyttöön ja/tai poista se käytöstä.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Mitä voisimme tehdä paremmin?
Kiitos palautteesta! Autat meitä kehittymään.
Kiitos palautteesta! Autat meitä kehittymään.