Rajoitukset ja varoitukset

30. marraskuuta 2021

ID 85549

Kaspersky Security Cloudilla on joitakin rajoituksia, jotka eivät ole kriittisiä sovelluksen toiminnan kannalta.

Tiettyjä komponentteja ja tiedostojen automaattista käsittelyä koskevat rajoitukset

Virustartunnan saaneet tiedostot ja haitalliset linkit käsitellään automaattisesti Kasperskyn asiantuntijoiden määrittämien sääntöjen perusteella. Näitä sääntöjä ei voi muokata manuaalisesti. Sääntöjä voidaan päivittää tietokantapäivityksen ja sovellusmoduulien päivityksen yhteydessä. Palomuuri-, Verkkokameran suojaus-, Sovellusten manageri-, Ohjelmistojen poistaja- ja Sovellusten hallinta -ominaisuuksien säännöt päivitetään myös automaattisesti.

Jos laitteen tarkistus käynnistetään My Kasperskysta, tiedostot käsitellään automaattisesti sovelluksessa määritettyjen sääntöjen perusteella. Tiedostot, jotka havaitaan laitteella, voidaan käsitellä automaattisesti My Kasperskyn pyynnöstä ilman vahvistustasi.

Kaspersky Security Network -yhteyden rajoitukset

Sovellus voi käytön aikana pyytää tietoja Kaspersky Security Networkista. Jos tietojen noutaminen Kaspersky Security Networkista ei onnistu, sovellus käyttää päätöksentekoon paikallisia virustietokantoja.

Järjestelmän tarkkailu -toiminnon rajoitukset

Kryptausohjelmien (haittaohjelmat, jotka salakirjoittavat käyttäjän tiedostoja) estoa koskevat seuraavat rajoitukset:

 • Toiminto hyödyntää tilapäisten tiedostojen säilyttämiseen käytettävää Temp-järjestelmäkansiota. Jos Temp-kansion sisältävällä järjestelmälevyllä ei ole riittävästi tallennustilaa väliaikaistiedostojen luomiseen, kryptausohjelmien esto ei ole käytössä. Tällaisessa tapauksessa sovellus ei näytä ilmoitusta siitä, että tiedostoja ei ole varmuuskopioitu (niitä ei ole suojattu).
 • Tilapäiset tiedostot poistetaan automaattisesti, kun suljet Kaspersky Security Cloudin tai poistat Järjestelmän tarkkailu -komponentin käytöstä.
 • Jos Kaspersky Security Cloud suljetaan äkillisesti, väliaikaistiedostoja ei poisteta. Voit poistaa väliaikaiset tiedostot tyhjentämällä Temp-kansion manuaalisesti. Voit tehdä sen avaamalla Suorita-ikkunan ja kirjoittamalla Avaa-kenttään komennon %TEMP%. Napsauta OK.
 • Kryptausohjelmasuojaus koskee vain NTFS-tiedostojärjestelmää käyttävillä levyillä sijaitsevia tiedostoja.
 • Yhtä salausprosessia kohden voidaan palauttaa korkeintaan 50 tiedostoa.
 • Tiedostojen muutosten kokonaiskoko voi olla korkeintaan 100 Mt. Tiedostoja, joiden muutokset ylittävät tämän rajan, ei voi palauttaa.
 • Verkkoliittymän kautta aloitettuja tiedostomuutoksia ei valvota.
 • EFS-salattuja tiedostoja ei tueta.
 • Kun Kaspersky Security Cloud on asennettu, tietokone täytyy käynnistää uudelleen, jotta kryptausohjelmasuojaus tulee käyttöön.

Salattujen yhteyksien tarkistuksen rajoitukset

Algoritmien tarkistuksen toteutukseen liittyvistä teknisistä rajoituksista johtuen salattujen yhteyksien tarkistaminen ei tue tiettyjä TLS 1.0 -protokollan ja sen myöhempien versioiden laajennuksia (erityisesti NPN ja ALPN). Näitä protokollia käyttävät yhteydet voivat olla rajoitettuja. SPDY-protokollaa tukevat selaimet käyttävät HTTP over TLS -protokollaa SPDY:n sijaan myös silloin, kun palvelin, johon yhteys muodostetaan tukee SPDY-protokollaa. Tämä ei vaikuta yhteyden tietoturvatasoon. Jos palvelin tukee vain SPDY-protokollaa eikä yhteyden muodostaminen HTTPS-protokollaa käyttämällä ole mahdollista, sovellus ei valvo muodostettavaa yhteyttä.

Kaspersky Security Cloud ei tue HTTPS/2 -välityspalvelinliikennettä. Sovellus ei käsittele liikennettä, joka välitetään HTTP/2 protokollan laajennuksien kautta.

Kaspersky Security Cloud estää tiedonsiirron QUIC-protokollalla. Selaimet käyttävät vakiosiirtoprotokollaa (TLS tai SSL) riippumatta siitä, onko selaimessa käytössä QUIC-protokollan tuki.

Kaspersky Security Cloud valvoo vain sellaisia suojattuja yhteyksiä, joiden salauksen se pystyy purkamaan. Sovellus ei valvo poikkeuslistalle lisättyjä yhteyksiä (Verkkosivustot-linkin Verkkoasetukset-ikkunassa).

Oletusarvoisesti seuraavat komponentit purkavat salatun liikenteen salauksen ja tarkistavat liikenteen:

 • Verkon virustorjunta
 • Rahasuojaus
 • URL Advisor

Kaspersky Security Cloud purkaa salatun verkkoliikenteen salauksen Google Chrome -selaimen käytön aikana, jos Kaspersky Protection -laajennus on kytkettynä pois päältä.

Kaspersky Security Cloud ei valvo verkkoliikennettä, jos selain lataa verkkosivun tai sen osia paikallisesta välimuistista eikä Internetistä.

Rajoitukset tarkistettaessa The Bat -ohjelman salaamia yhteyksiä

The Bat -sähköpostiohjelma käyttää omaa varmennesäilöä, joten Kaspersky Security Cloud tunnistaa varmenteen, jota käytettiin luomaan HTTPS-yhteys tämän ohjelman ja palvelimen välillä epäluotettavana. Tämä voidaan estää määrittämällä The Bat -sähköpostiohjelma työskentelemään yhdessä paikallisen Windows-varmennesäilön kanssa.

Salattujen yhteyksien tarkistuksen poissulkemisten rajoitukset

Vaikka verkkosivustoja olisi lisätty salattujen yhteyksien tarkistuksen poissulkemisiin, tietyt komponentit, kuten Bannerien esto, URL Advisor ja Yksityinen selaus, voivat edelleen tarkistaa näihin sivustoihin muodostettuja salattuja yhteyksiä. Rahasuojaus ja Verkon virustorjunta eivät tarkista verkkosivustoja, jotka on lisätty poissulkemisiin.

Varmuuskopiointia ja tietojen palautusta koskevat rajoitukset

Varmuuskopiointia ja tietojen palautusta koskevat seuraavat rajoitukset:

 • Varmuuskopioiden säilyttäminen verkkotaltiossa poistuu käytöstä, kun kiintolevy tai tietokone vaihdetaan. Voit lukea tietoja verkkotaltioyhteyden palauttamisesta laitteiston vaihtamisen jälkeen Kasperskyn teknisen tuen verkkosivustolta.
 • Varmuuskopiotaltion palvelutiedostojen muokkaaminen voi aiheuttaa varmuuskopiotaltion käyttöoikeuden menettämisen ja estää tietojen palauttamisen.
 • Sovellus tekee varmuuskopion järjestelmän varjokopiopalvelun avulla. Outlook-offline-datatiedostoa (.ost) ei täten sisällytetä varmuuskopiojoukkoon, sillä sitä ei ole määritetty varmuuskopioitavaksi tiedostoksi.

Tietojen salaus -toiminnallisuuden rajoitukset

Kun turvasäilö luodaan FAT32-tiedostojärjestelmään, asemalla olevan turvasäilötiedoston koko saa olla enintään 4 Gt.

Suojattu selain -tilassa suoritettavien, rootkitien varalta tehtävien ydinmuistitarkistuksien erityispiirteitä

Kun epäluotettava moduuli havaitaan Suojattu selain -tilassa, selaimeen avautuu uusi, haittaohjelmahavainnosta ilmoittava välilehti. Tässä tapauksessa on suositeltavaa sulkea selain ja suorittaa tietokoneen täydellinen tarkistus.

Leikepöydän tietojen suojauksen erityispiirteitä

Kaspersky Security Cloud sallii sovellusten käyttää leikepöytää seuraavissa tapauksissa:

 • Sovellus, jonka ikkuna on aktiivinen yrittää sijoittaa tietoja leikepöydälle. Aktiivinen ikkuna on kullakin hetkellä käytössäsi oleva ikkuna.
 • Sovelluksen luotettu prosessi yrittää sijoittaa tietoja leikepöydälle.
 • Sovelluksen luotettu prosessi tai prosessi, jonka ikkuna on aktiivinen yrittää vastaanottaa tietoja leikepöydältä.
 • Sovellusprosessi, joka sijoitti aiemmin tietoja leikepöydälle, yrittää vastaanottaa kyseisiä tietoja leikepöydältä.

Sovelluskomponenttien suorittaman virusten tartuttamien tiedostojen käsittelyn yksityiskohtaiset tiedot

Oletusarvoisesti sovellus voi poistaa virusten tartuttamia tiedostoja, joiden tartuntaa ei voida poistaa. Oletusarvoisen poiston voivat suorittaa tiedostojen käsittelyn yhteydessä komponentit kuten Sovellusten hallinta, Sähköpostin virustorjunta, Tiedostojen virustorjunta (tarkistustehtävän aikana) sekä Järjestelmän tarkkailu, jos se havaitsee haitallista sovellustoimintaa.

Tiettyihin komponentteihin kohdistuvat rajoitukset, kun sovellus asennetaan yhdessä Kaspersky Fraud Prevention for Endpointsin kanssa

Seuraavien Kaspersky Security Cloudin komponenttien toimintaa rajoitetaan Suojattu selain -tilassa, jos sovellus on asennettu yhdessä Kaspersky Fraud Prevention for Endpointsin kanssa:

 • Verkon virustorjunta (pois lukien Verkkohuijauksen esto)
 • URL Advisor
 • Bannereiden esto

Automaattisen käynnistysprosessin toiminnan erityispiirteet

Automaattinen käynnistystoiminto kirjaa lokiin toimintonsa tulokset. Tieto kirjataan tekstitiedostoihin, joiden nimi on kl-autorun-<pvm><aika>.log. Voit tarkastella lokiin kirjattavia tietoja avaamalla Suorita-ikkunan ja kirjoittamalla Avaa-kenttään %TEMP% ja napsauttamalla OK.

Kaikki jälkitiedostot tallennetaan asetustiedostojen polkuun, jotka ladattiin automaattisen käynnistysprosessin toiminnan aikana. Tiedot tallennetaan automaattisen käynnistysprosessin keston ajaksi, ja ne poistetaan pysyvästi kun prosessi lopetetaan. Tietoja ei lähetetä mihinkään.

Kaspersky Security Clouden rajoitukset Microsoft Windows 10 RS4:ssä, kun Laitesuojaus-tila on käytössä:

Seuraavia toimintoja on osittain rajoitettu:

 • Leikepöydän suojaus
 • Selaimen suojaus näppäimistön ja hiiren syöttödatan emulaattoreilta (syöttödatan väärennys)
 • Suojaus etähallintasovelluksilta
 • Selaimen suojaus (hallinta API:n kautta, suojaus selainikkunoissa vaarallisia viestejä näyttäviltä hyökkäyksiltä, suojaus viestijonojen hallinnalta)
 • Heuristinen analyysi (haitallisten sovellusten käynnistyksen emulointi)

Jos UMCI-tila on käytössä Windowsissa, Kaspersky Security Cloud ei havaitse näytön lukitsevia haittaohjelmia.

Tietoja tapahtumien kirjaamisesta Windows-tapahtumalokiin, jotka liittyvät loppukäyttäjän käyttöoikeussopimukseen ja Kaspersky Security Networkiin

Tapahtumat, joihin liittyy käyttöoikeussopimuksen ehtojen hyväksyminen ja kieltäytyminen ja myös Kaspersky Security Networkiin osallistumisen hyväksyminen ja kieltäytyminen kirjataan Windowsin tapahtumalokiin.

Paikallinen osoitteiden maineen tarkastusten rajoitukset Kaspersky Security Networkissa

Linkkejä paikallisiin resursseihin ei tarkisteta Kaspersky Security Networkissa.

Varoitus sovelluksista, jotka keräävät tietoja

Jos sovellus, joka kerää tietoja ja lähettää sen käsiteltäväksi, on asennettu tietokoneellesi, Kaspersky Security Cloud voi luokitella sovelluksen haittaohjelmaksi. Tämän välttämiseksi voit poissulkea sovelluksen tarkistukselta määrittämällä Kaspersky Security Cloudin asetukset tässä ohjeessa kuvatulla tavalla.

Varoitus sovelluksen asennusraportin luomisesta

Asennusraporttitiedosto luodaan, kun sovellus asennetaan tietokoneelle. Jos sovelluksen asennuksessa tapahtuu virhe, asennusraporttitiedosto tallennetaan, ja voit lähettää sen Kasperskyn tekniseen tukeen. Voit tarkastella asennusraporttitiedoston sisältöä napsauttamalla linkkiä sovellusikkunassa. Jos sovelluksen asennus onnistuu, asennusraporttitiedosto poistetaan tietokoneelta heti.

Verkkokameran hallinnan rajoitukset Microsoft Windows 10 Anniversary Update (RedStone 1) -käyttöjärjestelmässä

Kun sovellus on asennettu Microsoft Windows 10 Anniversary Update (RedStone 1) -käyttöjärjestelmässä, verkkokameran hallintaa ei voida taata ennen kuin tietokone käynnistetään uudelleen.

Verkossa säilytettävien varmuuskopioiden ja varmuuskopioitujen tietojen palauttamisen rajoitukset

Samalla tietokoneella ei voi suorittaa samanaikaisesti Kaspersky Security Cloudin varmuuskopiointitehtävää ja Kaspersky Restore Utilityn palautustehtävää.

Palomuurin rajoitukset

Palomuuri ei hallitse valvottujen sovellusten muodostamia paikallisia yhteyksiä.

Sovellusten hallinnan rajoitukset

Jos tietokoneelle on asennettu VeraCrypt, Kaspersky Security Cloud voi sammua käytettäessä Sovellusten hallinta -komponenttia. Ongelman ratkaisemiseksi VeraCrypt tulee päivittää versioon 1.19 tai uudempaan versioon.

Sovelluksen rajoitukset, kun se käynnistetään ensimmäisen kerran päivityksen jälkeen Microsoft Windows 7:stä Microsoft Windows 10:een

Jos olet päivittänyt Microsoft Windows 7:n Microsoft Windows 8:aan/8.1:een tai Microsoft Windows 10:een/RS1:een/RS2:een/RS3:een, Kaspersky Security Cloudissa on seuraavat rajoitukset kun se käynnistetään ensimmäisen kerran:

 • Vain Tiedostojen virustorjunta (reaaliaikainen suojaus) on käynnissä. Muut sovelluskomponentit eivät ole käynnissä.
 • Tiedostojen ja järjestelmän rekisterin itsepuolustus on käynnissä. Prosessien itsepuolustus ei ole käynnissä.
 • Sovelluksen käyttöliittymä ei ole käytettävissä ennen tietokoneen uudelleenkäynnistystä. Sovellus näyttää ilmoituksen. Siinä kerrotaan, että jotkin sovelluksen komponentit eivät ole käynnissä, ja että tietokone tulee käynnistää uudelleen kun sopeutuminen uuteen käyttöjärjestelmään on suoritettu.
 • Vain Poistu-vaihtoehto on käytettävissä ilmoitusalueen sovelluskuvakkeen pikavalikossa.
 • Sovellus ei näytä ilmoituksia, ja se valitsee suositellun toimenpiteen automaattisesti.

Varoitus virheestä sovitettaessa sovellusohjaimia päivitettäessä käyttöjärjestelmä Windows 7:stä Windows 10:een

Päivittäminen Windows 7:stä Windows 10:een voi aiheuttaa virheen Kaspersky Security Cloudin ohjaimia sovitettaessa. Ohjaimet sovitetaan taustalla, joten et saa viestiä sen etenemisestä.

Jos ohjaimien sovittamisessa on virhe, et voi käyttää sovelluksen seuraavia ominaisuuksia:

 • Palomuuri
 • Uhkan havaitsemista, kun käyttöjärjestelmää ladataan
 • Sovellusprosessien suojausta käyttämällä Microsoft Corporationin Protected Process Light (PPL) -teknologiaa

Voit korjata virheen käyttämällä seuraavia tapoja:

 • Käynnistä tietokone uudelleen ja käynnistä sovellus uudelleen ilmoituskeskuksen ilmoituksesta.
 • Poista sovellus ja asenna se uudelleen.

Verkkolaitteiden tarkastelu -toiminnon käyttörajoitukset

Ethernet-verkon asetuksien muokkaaminen järjestelmän rekisterissä voi saada Verkkolaitteiden tarkastelu -komponentin näyttämään Ethernet-verkon havaittujen Wi-Fi-verkkojen luettelossa, sekä näyttää tähän verkkoon yhdistetyt laitteet.

Mozilla Firefox -selaimessa tapahtuvaa HTTPS-liikenteen tarkistusta koskevat rajoitukset

Mozilla Firefox versiossa 58.x ja myöhemmissä versioissa sovellus ei tarkista HTTPS-protokollan välityksellä tapahtuvaa liikennettä jos selaimen asetusten muokkaaminen on suojattu ensisijaisella salasanalla. Kun selaimessa havaitaan ensisijainen salasana, sovellus näyttää ilmoituksen, joka sisältää linkin tietopohjan artikkeliin. Artikkeli sisältää ohjeita, joiden avulla tämä ongelma voidaan ratkaista.

Jos HTTPS-liikennettä ei valvota, seuraavien komponenttien toiminta on rajoitettua:

 • Verkon virustorjunta
 • Verkkohuijausten esto
 • Kaspersky Safe Kids
 • Yksityisyyden suojaus
 • Bannereiden esto
 • Suojattu syöttötila
 • Rahasuojaus

Kaspersky Protection -laajennuksen rajoitukset Google Chromessa ja Mozilla Firefoxissa

Kaspersky Protection -laajennus ei toimi Google Chromessa ja Mozilla Firefoxissa jos tietokoneellesi on asennettu Malwarebytes Windowsille.

Huomioitavaa sovelluksen asentamisesta Microsoft Windows 7:n Service Pack 0- ja Service Pack 1 -versioilla

Kun sovellusta asennetaan käyttöjärjestelmällä, joka ei tue SHA256-muotoisia digitaalisia varmenteita, sovellus asentaa oman luotetun varmenteensa.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Mitä voisimme tehdä paremmin?
Kiitos palautteesta! Autat meitä kehittymään.
Kiitos palautteesta! Autat meitä kehittymään.