10. melléklet IOC-fájl követelményei

2024. február 14.

ID 220828

Az IOC vizsgálati feladatok létrehozásakor vegye figyelembe az IOC-fájlra vonatkozó alábbi követelményeket és korlátozásokat:

  • Az alkalmazás támogatja az IOC és XML kiterjesztésű, illetve a nyílt szabványú OpenIOC 1.0 és 1.1 verzióinak megfelelő IOC-fájlokat a biztonsági sérülési indikátorok leírására.
  • Ha az IOC vizsgálat feladat parancssori létrehozása során olyan IOC-fájlokat tölt fel, amelyek közül néhány nem támogatott, a feladat futtatásakor az alkalmazás csak a támogatott IOC-fájlokat használja. Ha az IOC vizsgálat feladat parancssori létrehozása során a feltöltött IOC-fájlok mindegyike nem támogatottnak bizonyul, a feladat továbbra is futtatható, de nem fogja észlelni a biztonsági sérülési indikátorokat. Nem támogatott IOC-fájlok feltöltése a Web Console vagy a Cloud Console segítségével nem lehetséges.
  • A szemantikai hibák és a nem támogatott IOC-kifejezések és -címkék az IOC-fájlokban nem okoznak sikertelen feladatvégrehajtást. Az IOC-fájlok ilyen szakaszaiban az alkalmazás nem észlel egyezést.
  • Az egy IOC vizsgálati feladatban használt összes IOC-fájl azonosítójának egyedinek kell lennie. Ha ugyanolyan azonosítóval rendelkező IOC-fájlok vannak, az befolyásolhatja a feladatvégrehajtás eredményeit.
  • Egy IOC-fájl mérete nem haladhatja meg a 2 MB-ot. Nagyobb fájlok használata az IOC vizsgálati feladatok hibával történő leállását okozza. Az IOC-gyűjteményhez hozzáadott összes fájl teljes mérete nem haladhatja meg a 10 MB-ot. Ha az összes fájl teljes mérete meghaladja a 10 MB-ot, akkor fel kell osztania az IOC-gyűjteményt, és több IOC vizsgálati feladatot kell létrehoznia.
  • Fenyegetésenként egy IOC-fájlt ajánlott létrehozni. Ez megkönnyíti az IOC vizsgálat feladat eredményeinek elemzését.

Az alábbi hivatkozásra kattintva letölthető fájl egy táblázatot tartalmaz az OpenIOC szabvány IOC-feltételeinek teljes listájával.

TÖLTSE LE AZ IOC_TERMS.XLSX FÁJLT

Az alkalmazás OpenIOC szabványt támogató jellemzőit és korlátait az alábbi táblázat mutatja be.

Az OpenIOC 1.0 és 1.1 verzió támogatási jellemzői és korlátai.

Támogatott feltételek

OpenIOC 1.0:

is

isnot (kivétel a halmazból)

contains

containsnot (kivétel a halmazból)

OpenIOC 1.1:

is

contains

starts-with

ends-with

matches

greater-than

less-than

Támogatott feltételattribútumok

OpenIOC 1.1:

preserve-case

negate

Támogatott operátorok

AND

OR

Támogatott adattípusok

„date”: dátum (alkalmazható feltételek: is, greater-than, less-than)

„int”: egész szám (alkalmazható feltételek: is, greater-than, less-than)

„string”: karakterlánc (alkalmazható feltételek: is, contains, matches, starts-with, ends-with)

„duration”: időtartam másodpercben (alkalmazható feltételek: is, greater-than, less-than)

Az adattípusok értelmezésének jellemzői

A „boolean string”, a „restricted string”, az „md5”, az „IP”, az „sha256” és a „base64Binary” adattípusok értelmezése karakterláncként történik.

Az alkalmazás támogatja az int és a date adattípusokhoz tartozó Content beállítás értelmezését, ha az intervallum formájában van megadva:

OpenIOC 1.0:

A TO operátor használata a Content mezőben:

<Content type="int">49600 TO 50700</Content>

<Content type="date">2009-04-28T10:00:00Z TO 2009-04-28T16:00:00Z</Content>

<Content type="int">[154192 TO 154192]</Content>

OpenIOC 1.1:

A greater-than és a less-than feltételek

A TO operátor használata a Content mezőben

Az alkalmazás támogatja a date és a duration adattípusok értelmezését, ha az indikátorok ISO 8601, Zulu Time Zone, UTC formátumban vannak megadva.

Hasznosnak találta ezt a cikket?
Min tudnánk javítani?
Köszönjük a visszajelzést! Segít nekünk a fejlesztésben.
Köszönjük a visszajelzést! Segít nekünk a fejlesztésben.