Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR)

2024. február 14.

ID 249510

A Kaspersky Endpoint Security eltávolításakor az alkalmazás által a számítógépen helyileg tárolt összes adat törlődik a számítógépről.

Szolgáltatási adatok

A Kaspersky Endpoint Security beépített ügynöke a következő adatokat tárolja helyileg:

 • Feldolgozott fájlok és adatok, amelyeket a felhasználó ad meg a Kaspersky Endpoint Security beépített ügynökének konfigurálása során:
  • Karanténba helyezett fájlok
  • A Kaspersky Endpoint Security beépített ügynökének beállításai:
   • A Central Node-dal való integrációhoz használt tanúsítvány nyilvános kulcsa
   • Licencadatok
 • A Central Node-dal való integrációhoz szükséges adatok:
  • Telemetriai eseménycsomag-sor
  • A Central Node-tól kapott IOC-fájlazonosítók gyorsítótára
  • A Fájl lekérése feladat keretében a kiszolgálónak való átadásra szánt objektumok
  • A Get forensic feladat eredményjelentései

A KATA-hoz (EDR) benyújtott kérésekben szereplő adatok

A Kaspersky Anti Targeted Attack Platformmal való integráció során a következő adatok kerülnek helyi tárolásra a számítógépen:

A Kaspersky Endpoint Security beépített ügynöke által a Central Node összetevőnek küldött kérésekben szereplő adatok:

 • Szinkronizálási kérésekben:
  • Egyedi azonosító
  • A kiszolgáló webcímének alapértelmezett része
  • Számítógép neve
  • Számítógép IP-címe
  • Számítógép MAC-címe
  • Helyi idő a számítógépen
  • A Kaspersky Endpoint Security önvédelmi állapota
  • A számítógépre telepített operációs rendszer neve és verziója
  • A Kaspersky Endpoint Security verziója
  • Az alkalmazásbeállítások és a feladatbeállítások verziói
  • Feladatállapotok: feladatok azonosítói, végrehajtási állapotok, hibakódok
 • A fájlok kiszolgálóról való lekérésére irányuló kérésekben:
  • A fájlok egyedi azonosítói
  • Egyedi Kaspersky Endpoint Security-azonosító
  • A tanúsítványok egyedi azonosítói
  • A telepített Central Node összetevővel rendelkező kiszolgáló webcímének alapértelmezett része
  • Gazdagép IP-címe
 • A feladatvégrehajtási eredményekről szóló jelentésekben:
  • Gazdagép IP-címe
  • Információk az IOC- vagy YARA-vizsgálat során észlelt objektumokról
  • A feladatok elvégzésekor végrehajtott további műveletek jelölői
  • Feladatvégrehajtási hibák és visszatérési kódok
  • Feladatok befejezési állapotai
  • Feladatok befejezési ideje
  • A feladatok végrehajtásához használt beállítások verziói
  • A kiszolgálóra küldött, a karanténba áthelyezett és a karanténból visszaállított objektumokra vonatkozó információ: objektumok elérési útjai, MD5 és SHA256 hash kivonatok, a karanténba áthelyezett objektumok azonosítói
  • A kiszolgáló kérésére a számítógépen elindított vagy leállított folyamatokra vonatkozó információk: PID és UniquePID, hibakód, az objektumok MD5 és SHA256 hash kivonatai
  • A kiszolgáló kérésére a számítógépen elindított vagy leállított szolgáltatásokról szóló információk: szolgáltatás neve, indítási típus, hibakód, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó fájlképek MD5 és SHA256 hash kivonatai
  • Információ olyan objektumokkal kapcsolatban, amelyeknél a YARA-vizsgálat érdekében memóriakiíratásra került sor (útvonalak, memóriaképfájlok azonosítója)
  • A kiszolgáló által kért fájlok
  • Telemetriai csomagok
  • Futó folyamatok adatai:
   • Futtatható fájl neve a teljes útvonalat és a kiterjesztést is beleértve
   • A folyamat automatikus futtatásával kapcsolatos paraméterek
   • Folyamatazonosító
   • Bejelentkezési munkamenet azonosítója
   • Bejelentkezési munkamenet neve
   • A folyamat elindításának dátuma és időpontja
   • Az objektum MD5 és SHA256 hash kivonatai
  • Fájlokkal kapcsolatos adatok:
   • A fájl elérési útja
   • Fájlnév
   • Fájlméret
   • Fájlattribútumok
   • A fájl létrehozásának dátuma és időpontja
   • A fájl legutóbbi módosításának dátuma és időpontja
   • Fájlleírás
   • Vállalat neve
   • Az objektum MD5 és SHA256 hash kivonatai
   • Beállításkulcs (az automatikus futtatási pontokhoz)
  • Az objektumok információinak fogadásakor felmerülő hibák adatai:
   • Annak az objektumnak a teljes neve, amelynek a feldolgozása során a hiba felmerült
   • Hibakód
 • Telemetriai adatok:
  • Gazdagép IP-címe
  • Adattípus a beállításjegyzékben a végrehajtott frissítési művelet előtt
  • Adat a beállításkulcsban a végrehajtott módosítási művelet előtt
  • A feldolgozott szkript szövege, vagy annak egy része
  • A feldolgozott objektum típusa
  • Parancsok parancsértelmezőbe való továbbításának módja

A Kaspersky Endpoint Security beépített ügynökéhez intézett, a Central Node összetevőre vonatkozó kérések adatai:

 • Feladatbeállítások:
  • Feladattípus
  • Feladatütemezési beállítások
  • Azoknak a fiókoknak a neve és jelszava, amelyekkel a feladatok lefuttathatók
  • A beállítások verziói
  • A karanténba helyezett objektumok azonosítói
  • Az objektumok elérési útja
  • Az objektumok MD5 és SHA256 hash kivonatai
  • Parancssor a folyamat argumentumokkal való megkezdéséhez
  • A feladatok elvégzésekor végrehajtott további műveletek jelölői
  • A kiszolgálóról lekérdezni kívánt IOC-fájlazonosítók
  • IOC-fájlok
  • A szolgáltatás neve
  • Szolgáltatás indítási típusa
  • Mappák, amelyekre vonatkozóan a Get forensic feladat eredményeit meg kell kapni
  • A Get forensic feladathoz kapcsolódó objektumnevek és bővítmények maszkjai
 • Hálózatelkülönítési beállítások:
  • Beállítástípusok
  • A beállítások verziói
  • A hálózatelkülönítési kizárások és kizárási beállítások listái: forgalom iránya, IP-címek, portok, protokollok, a futtatható fájlok teljes elérési útja
  • A további műveletek jelölői
  • Az automatikus leválasztás letiltásának ideje
 • Végrehajtás-megelőzési beállítások
  • Beállítástípusok
  • A beállítások verziói
  • A futtatás megakadályozási szabályainak és a szabályok beállításainak listája: objektumok elérési útvonala, objektumok típusa, objektumok MD5 és SHA256 hash kivonatai
  • A további műveletek jelölői
 • Az események szűrésének beállításai:
  • Modulnevek
  • Az objektumok teljes elérési útvonala
  • Az objektumok MD5 és SHA256 hash kivonatai
  • A Windows eseménynapló bejegyzéseinek azonosítói
  • Digitális tanúsítvány beállításai
  • Forgalom iránya, IP-címek, portok, protokollok, a futtatható fájlok teljes elérési útja
  • Felhasználónevek
  • Felhasználói bejelentkezési típusok
  • A kiszűrt telemetriai események típusai

YARA-vizsgálati eredményekben szereplő adatok

A Kaspersky Endpoint Security beépített ügynöke automatikusan elküldi a YARA-vizsgálati eredményeket a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform számára, fenyegetésfejlődési lánc felépítése céljából.

Az adatokat a rendszer ideiglenesen helyben tárolja a feladatvégrehajtási eredmények elküldési várólistáján a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kiszolgálója számára. Az adatok az elküldés után törlődnek az ideiglenes tárból.

A YARA-vizsgálati eredmények a következő adatokat tartalmazzák:

 • A fájl MD5 és SHA256 hash kivonatai
 • A fájl teljes neve
 • A fájl elérési útja
 • Fájlméret
 • Folyamatnév
 • Folyamat argumentumai
 • A folyamatfájl elérési útja
 • A folyamat Windows-azonosítója (PID)
 • A szülőfolyamat Windows-azonosítója (PID)
 • A folyamatot elindító felhasználói fiók
 • A folyamat elindításának dátuma és időpontja

Hasznosnak találta ezt a cikket?
Min tudnánk javítani?
Köszönjük a visszajelzést! Segít nekünk a fejlesztésben.
Köszönjük a visszajelzést! Segít nekünk a fejlesztésben.