11-қадам. Ортақ қатынасы бар қалтаны анықтау

2024 ж. 29 наурыз

ID 13088

Келесі мақсаттар үшін пайдаланылатын ортақ қатынасы бар қалтаның орналасатын жерін және атауын анықтаңыз:

  • бағдарламаларды қашықтан орнату үшін қажетті файлдарды сақтау (орнату пакеттерін жасау кезінде файлдар Басқару серверіне көшіріледі);
  • жаңарту көзінен Басқару серверіне көшірілетін жаңартуларды орналастыру.

Бұл ресурсқа барлық пайдаланушылар үшін оқуға ортақ қатынасу құқығы ашылады.

Сіз келесі екі нұсқаның бірін таңдай аласыз:

  • Ортақ қатынас бар қалтаны жасау. Жаңа қалта жасау. Төменде көрсетілген өрістегі қалтаға апаратын жолды көрсетіңіз.
  • Бұрыннан бар ортақ қалтаны таңдау. Қолданыстағы қалталар ішінен ортақ қатынасы бар қалтаны таңдау.

Ортақ қатынасы бар қалта, орнату жүзеге асырылатын құрылғыда жергілікті түрде, сондай-ақ ұйым желісінің құрамына кіретін клиент құрылғыларының кез келгенінде қашықтан орналастырылуы мүмкін. Ортақ қатынасы бар қалтаны Шолу түймесінің көмегімен немесе тиісті өрісте UNC жолын енгізу арқылы қолмен (мысалы, \\server\Share) көрсете аласыз.

Әдепкі бойынша, Kaspersky Security Center бағдарламалық құрамдастарын орнату үшін белгіленген қалтада Share жергілікті қалтасы жасалады.

Қажет болса, ортақ қатынасы бар қалтаны кейінірек анықтауға болады.

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.