Бұлтпен синхрондау

2024 ж. 29 наурыз

ID 148815

Барлығын жаю | Барлығын жию

Бұлтты ортаны конфигурациялау кезінде Бұлтты ортамен синхрондау ережесі автоматты түрде жасалады. Бұл ереже әрбір сауалнамада табылған даналарды Тағайындалмаған құрылғылар тобынан Басқарылатын құрылғылар\Cloud тобына автоматты түрде көшіруге мүмкіндік береді, осылайша даналар орталықтан басқару үшін қолжетімді болады. Әдепкі бойынша, ереже жасалғаннан кейін қосулы болады. Сіз ережені қалған уақытта өшіре аласыз, өзгерте аласыз немесе қолдана аласыз.

Бұлтпен синхрондау ережесінің сипаттарын өзгерту және/немесе ережені қолдану үшін:

 1. Консоль ағашындагі Құрылғыны табу түйінің атауында тінтуірдің оң жақ түймесін басыңыз.
 2. Мәнмәтіндік мәзірден Сипаттар тармағын таңдаңыз.
 3. Бөлімдер панелінде ашылған Сипаттар терезесінде Құрылғыларды жылжыту бөлімін таңдаңыз.
 4. Құрылғыны жылжыту ережелері тізімінде Бұлтпен синхрондау тармағын таңдап, терезенің астындағы Сипаттар түймесін басыңыз.

  Ереже сипаттары терезесі ашылады.

 5. Қажет болса, Бұлттық сегменттер параметрлері блогында келесі параметрлерді көрсетіңіз:
  • Құрылғы бұлттық сегментте орналасқан
   • Қосалқы нысандарды қосу
   • Құрылғыларды кірістірілген нысандардан сәйкес қосалқы топтарға жылжыту
    • Жаңадан анықталған құрылғылардың сақтау орындарына қатысты ішкі топтарды жасау
    • Бұлттық сегменттерде сәйкестік жоқ ішкі топтарды жою

    Бұлтты ортаны конфигурациялау кезеңінде Бұлтпен синхрондау параметрін қосқан болсаңыз, онда Бұлтпен синхрондау ережесі Жаңадан анықталған құрылғылардың сақтау орындарына қатысты ішкі топтарды жасау және Бұлттық сегменттерде сәйкестік жоқ ішкі топтарды жою жалаушаларын қою арқылы жасалады.

    Бұлтпен синхрондау параметрін қоспаған болсаңыз, онда ереже өшірулі параметрмен бірге жасалатын болады. Kaspersky Security Center-мен жұмыс істеу барысында Басқарылатын құрылғылар\Cloud ішкі тобы ішіндегі ішкі топтар құрылымы бұлттық сегменттер құрылымына сай келуін қаласаңыз, ереженің сипаттарында Жаңадан анықталған құрылғылардың сақтау орындарына қатысты ішкі топтарды жасау және Бұлттық сегменттерде сәйкестік жоқ ішкі топтарды жою параметрлерін қосыңыз.

 6. Құрылғы API арқылы табылды ашылмалы тізімінде мәнді таңдаңыз:
  • AWS. Құрылғы AWS API арқылы табылды, яғни құрылғы AWS бұлтты ортасында орналасқан.
  • Azure. Құрылғы Azure API арқылы табылды, яғни құрылғы Azure бұлтты ортасында орналасқан.
  • Google Cloud. Google Cloud. Құрылғы Google API арқылы табылды, яғни құрылғы Google Cloud бұлтты ортасында орналасқан.
  • Жоқ. Құрылғы AWS, Azure немесе Google API арқылы табылмайды, яғни ол бұлтты ортадан тыс жерде немесе бұлтты ортада, бірақ API көмегімен іздеу үшін қолжетімді емес.
 7. Көрсетілмеген. Бұл шарт қолданылмайды. Қажет болса, басқа бөлімдерде ереженің басқа да сипаттарын конфигурациялаңыз.
 8. Қажет болса, терезенің астындағы Мәжбүрлі түрде түймесін басып, ережені қолданыңыз.

  Ережені орындау шебері іске қосылады. Содан кейін, шебердің нұсқауларын орындаңыз. Шебердің жұмысы аяқталғаннан кейін, ереже іске қосылып, Басқарылатын құрылғылар\Cloud ішкі тобының ішіндегі топтар құрылымы сіздің бұлттық сегменттеріңіздің құрылымына сай келетін болады.

 9. OK түймесін басыңыз.

Параметрлер конфигурацияланған және сақталған.

Cloud-пен синхрондау ережесін өшіру үшін:

 1. Консоль ағашындагі Құрылғыны табу түйінің атауында тінтуірдің оң жақ түймесін басыңыз.
 2. Мәнмәтіндік мәзірден Сипаттар тармағын таңдаңыз.
 3. БөлімдерБөлімдерСипаттар терезесінде Құрылғыларды жылжыту бөлімін таңдаңыз.
 4. Құрылғыларды жылжыту ережелері тізімінде Бұлтпен синхрондау параметрін өшіріп, ОК түймесін басыңыз.

Ереже өшіріліп, енді қолданылмайды.

Сондай-ақ, қараңыз:

Сценарий: Бұлтты ортада орналастыру

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.