Желілік агент саясатының параметрлері

2024 ж. 29 наурыз

ID 158030

Барлығын жаю | Барлығын жию

Желілік агент саясаты параметрлерін конфигурациялау үшін:

 1. Консоль ағашында Саясаттар қалтасын таңдаңыз.
 2. Қалтаның жұмыс аймағынан Желілік агент саясатын таңдаңыз.
 3. Саясаттың мәнмәтіндік мәзірінде Сипаттар тармағын таңдаңыз.

Желілік агент саясатының сипаттары терезесі ашылады.

Жалпы

Жалпы бөлімінде саясаттың күйін өзгертуге және саясат параметрлерін иеленуді конфигурациялауға болады:

 • Саясаттың күйі блогында саясаттың әрекет ету ауқымы нұсқаларының біреуін таңдауға болады:
  • Белсенді саясат
  • Автономды пайдаланушылар саясаты
  • Белсенді емес саясат
 • Параметрлерді иелену блогында саясатты иелену параметрлерін конфигурациялауға болады:
  • Параметрлерді негізгі саясаттан иелену
  • Еншілес саясаттардағы параметрлерді мәжбүрлеп иелену

Оқиғаны конфигурациялау

Оқиғаны конфигурациялау бөлімінде оқиғаларды тіркеуді және оқиғалар туралы хабарлауды конфигурациялауға болады. Оқиғалар қойыншалардағы маңыздылық деңгейлері бойынша бөлінген:

 • Критикалық

  Критикалық қойыншасы Желілік агент саясатының сипаттарында көрсетілмейді.

 • Функционалдық ақау
 • Ескерту
 • Ақпараттық

Әр қойыншада, оқиғалар түрлерінің тізімі және оқиғаларды әдепкі бойынша Басқару серверінде сақтау уақыты көрсетіледі (күндермен). Сипаттар түймесі бойынша тізімде таңдалған оқиғаларды тіркеу және хабарлау параметрлерін конфигурациялауға болады. Әдепкі бойынша, барлық Басқару сервері үшін көрсетілген жалпы хабарландыру конфигурациясы оқиғалардың барлық түрлері үшін қолданылады. Дегенмен, белгіленген оқиға түрлері үшін белгілі бір параметрлерді өзгертуге болады.

Ескерту қойыншасында Инцидент орын алды оқиғасының түрін конфигурациялауға болады. Мұндай оқиғалар, мысалы, тарату нүктесінің дискісіндегі бос орын 2 ГБ-тан аз болған кезде туындауы мүмкін (бағдарламаларды орнату және жаңартуларды қашықтан жүктеу үшін кемінде 4 ГБ қажет). Инцидент орын алды оқиғасын конфигурациялау үшін, оны таңдап, Сипаттар түймесін басыңыз. Осыдан кейін, сіз болған оқиғаларды қайда сақтау керектігін және олар туралы қалай хабарлау керектігін көрсете аласыз.

Желілік агент инцидентті анықтаса, сіз бұл инцидентті басқарылатын құрылғы параметрлері арқылы басқара аласыз.

Оқиғалардың бірнеше түрін таңдау үшін SHIFT немесе CTRL пернелерін пайдаланыңыз, барлық түрлерін таңдау үшін Барлығын таңдау түймесін пайдаланыңыз.

Параметрлер

Параметрлер бөлімінде Желілік агент саясатының параметрлерін конфигурациялауға болады:

 • Файлдарды тек тарату нүктелері арқылы тарату
 • Оқиғалар кезегінің максималды өлшемі, МБ
 • Бағдарламаға құрылғыда саясаттың кеңейтілген деректерін шығарып алуға рұқсат берілген
 • Желілік агент қызметін рұқсатсыз өшіруден немесе тоқтатудан қорғау және параметрлердегі өзгерістердің алдын алу
 • Жою құпиясөзін пайдалану

Қоймалар

Қоймалар бөлімінде Желілік агент Басқару серверіне жіберетін нысандардың түрлерін таңдауға болады. Желілік агент саясатында, осы бөлімде көрсетілген параметрлерді өзгертуге тыйым салынса, бұл параметрлерді өзгерту мүмкін емес. Қоймалар бөлімінің параметрлері тек Windows басқаратын құрылғылар үшін ғана қолжетімді:

 • Windows Update жаңартулар мәліметтері
 • Бағдарламалық жасақтама осалдықтары мен сәйкес жаңартулар туралы мәліметтер
 • Жабдық тізімдемесі туралы ақпарат
 • Орнатылған бағдарламалардың мәліметтері
 • Патчтар туралы ақпаратты қамту

Бағдарламалық жасақтама жаңартулары мен осалдықтары

Бағдарламалық жасақтаманың жаңартулары мен осалдықтары бөлімінде Windows жаңартуларын іздеуді және таратуды конфигурациялауға, сондай-ақ орындалатын файлдарды осалдықтардың бар-жоғы тұрғысынан тексеруді қосуға болады. Бағдарламалық жасақтаманың жаңартулары мен осалдықтары бөлімінің параметрлері тек Windows басқаратын құрылғылар үшін ғана қолжетімді:

 • Басқару серверін WSUS сервері ретінде пайдалану
 • Пайдаланушыларға Windows Update жаңартуларын орнатуды басқаруға рұқсат беру параметрі арқылы, пайдаланушылар Windows Update көмегімен өз құрылғыларына қолмен орната алатын Windows жаңартуларын шектей аласыз.

  Windows 10 операциялық жүйелері бар құрылғылар үшін, Windows Update-те құрылғыларға арналған жаңартулар табылса, онда сіз Пайдаланушыларға Windows Update жаңартуларын орнатуды басқаруға рұқсат беру астында таңдаған жаңа параметр, табылған жаңартуларды орнатқаннан кейін ғана қолданылады.

  Ашылмалы тізімнен параметрді таңдаңыз:

  • Пайдаланушыларға барлық қолданылатын Windows Update жаңартуларын орнатуға рұқсат беру
  • Пайдаланушыларға тек расталған Windows Update жаңартуларын орнатуға рұқсат беру
  • Пайдаланушыларға Windows Update жаңартуларын орнатуға рұқсат бермеу
 • Windows Update жаңартуларын іздеу режимі параметрлер блогында жаңартуларды іздеу режимін таңдауға болады:
  • Белсенді
  • Пассив
  • Өшірулі
 • Іске қосу кезінде орындалатын файлдарда осалдықтар бар-жоғын тексеру

Өшіріп қайта қосуды басқару

Өшіріп қайта қосуды басқару бөлімінде бағдарламаның жұмыс істеуі, оны орнату немесе жою кезінде басқарылатын құрылғының операциялық жүйесін қайта іске қосу қажет болса, әрекетті таңдауға және конфигурациялауға болады. Өшіріп қайта қосуды басқару бөлімінің параметрлері тек Windows басқаратын құрылғылар үшін ғана қолжетімді:

 • Операциялық жүйені қайта жүктемеу
 • Қажет болса, операциялық жүйені автоматты түрде қайта іске қосыңыз
 • Пайдаланушыдан әрекетті орындауды сұрау
  • Сұрауды қайталау жиілігі (мин)
  • Осы уақыттан кейін мәжбүрлеп қайта іске қосу (мин)
  • Бұғатталған сессияларда бағдар. келесі уақыттан кейін мәжбүрлеп жабу (мин)

Windows жұмыс үстелін бірлесіп пайдалану

Windows компьютерлік бөлісу қызметін пайдалану бөлімінде жұмыс үстелін бірлесіп пайдалану кезінде қашықтағы пайдаланушы құрылғысында әкімші әрекеттерінің аудитін қосуға және конфигурациялауға болады. Windows компьютерлік бөлісу қызметін пайдалану бөлімінің параметрлері тек Windows басқаратын құрылғылар үшін ғана қолжетімді:

 • Аудитті қосу
 • Оқу кезінде бақыланатын файлдардың маскалары
 • Өзгерткен кезде бақыланатын файлдардың маскалары

Патчтарды және жаңартуларды басқару

Патчтарды және жаңартуларды басқару бөлімінде жаңартуларды алу мен таратуды және патчтарды басқарылатын құрылғыларға орнатуды конфигурациялауға болады:

 • Белгісіз күйге ие компоненттер үшін қолданылатын жаңартулар мен патчтарды автоматты түрде орнату
 • Басқару серверінен жаңартулар мен антивирустық дерекқорды алдын ала жүктеп алыңыз (ұсынылған)

Қосылымдар

Қосылым мүмкіндігі бөлімі үш ішкі бөлімді қамтиды:

 • Желі
 • Байланыс профильдері (тек Windows және macOS үшін)
 • Байланыс кестесі

Желі бөлімінде Басқару серверіне қосылым параметрлерін конфигурациялауға, UDP портын пайдалану мүмкіндігін қосуға және оның нөмірін көрсетуге болады. Келесі параметрлер қолжетімді:

 • Басқару серверіне қосылу блогында Басқару серверіне қосылу параметрлерін конфигурациялауға және клиент құрылғыларының Басқару серверімен синхрондау кезеңін көрсетуге болады:
 • UDP портын пайдалану
 • UDP портының нөмірі
 • Басқару серверіне мәжбүрлі қосылу үшін тарату нүктесін пайдаланыңыз

Байланыс профильдері бөлімінде желілік орналасқан жер параметрлерін белгілеуге, Басқару серверіне қосылу профильдерін конфигурациялауға, Басқару сервері қолжетімсіз болғанда автономды пайдаланушы режиміне ауысуға болады. Байланыс профильдері бөлімінің параметрлері тек Windows және macOS басқаратын құрылғылар үшін ғана қолжетімді:

 • Желілік орналасудың параметрлері
 • Басқару серверіне қосылу профильдері
 • Басқару сервері қолжетімсіз болғанда автономды пайдаланушы режиміне ауысу

Байланыс кестесі бөлімінде Желілік агент деректерді Басқару серверіне жіберетін уақыт аралықтарын белгілеуге болады:

 • Қажет болғанда қосылу
 • Көрсетілген кезеңдерде қосылу

Тарату нүктелері

Тарату нүктелері бөлімі төрт ішкі бөлімді қамтиды:

 • Желі сауалнамалары
 • Интернетке қосылу параметрлері
 • KSN Проксиі
 • Жаңартулар

Желі сауалнамалары бөлікшесінде автоматты желі сауалнамаларын конфигурациялауға болады. Сіз сауалнаманың үш түрін, яғни желі сауалнамасын, IP ауқымдарының сауалнамасын және Active Directory сауалнамасын қоса аласыз:

 • Желі сауалнамасына рұқсат ету
 • IP ауқымы бойынша сауалнама өткізуді қосу
 • Zeroconf сауалнамасын қолданыңыз (тек Linux платформаларында; қолмен көрсетілген IP ауқымдары еленбейді)
 • Active Directory сауалнамасын қосу

Интернетке қосылу параметрлері бөлімінде интернетке қатынасу параметрлерін конфигурациялауға болады:

KSN Проксиі бөлімінде бағдарламаны тарату нүктесі басқарылатын құрылғылардан KSN сұрауларын жіберу үшін пайдаланылатындай етіп орнатуға болады:

 • Тарату нүктелері тарапынан KSN Проксиін қосу
 • KSN сұрауын Басқару серверіне қайта жіберу
 • KSN бұлтына / Жергілікті KSN бағдарламасына Интернет арқылы тікелей қатынасу
 • TCP порты
 • UDP портын пайдалану

Жаңартулар бөлікшесінде Желілік агент Айырмашылық файлдарын жүктеп алу параметрін қосу немесе өшіру арқылы айырмашылықтар файлын жүктеуі тиіс пе екенін көрсете аласыз. Әдепкі бойынша, параметр қосулы.

Тексерістер журналы

Тексерістер журналы қойыншасында Желілік агенттің тексерістер журналын қарап шығуға болады. Сіз тексерулерді салыстыра аласыз, тексерулерді қарап шыға аласыз және тексерулерді файлға сақтау, тексерулерді қайтарып алу, тексеру сипаттамаларын қосу және өзгерту сияқты басқа да операцияларды орындай аласыз.

Желілік агенттің мүмкіндіктерін операциялық жүйелер бойынша салыстыру

Төмендегі кестеде, Желілік агент саясатының қандай параметрлері нақты операциялық жүйе үшін Желілік агентті конфигурациялау мақсатымен қолданылуы мүмкін екені көрсетілген.

Желілік агент саясаты параметрлері: операциялық жүйелер бойынша салыстыру

Саясаттар бөлімі

Windows

Mac

Linux

Жалпы

Иә.

Иә.

Иә.

Оқиғаны конфигурациялау

Иә.

Иә.

Иә.

Параметрлер

Иә.

Иә.

Иә.

Келесі параметрлер қолжетімді:

 • Файлдарды тек тарату нүктелері арқылы тарату
 • Оқиғалар кезегінің максималды өлшемі, МБ
 • Бағдарламаға құрылғыда саясаттың кеңейтілген деректерін шығарып алуға рұқсат берілген

Қоймалар

Иә.

Жоқ.

Иә.

Келесі параметрлер қолжетімді:

 • Орнатылған бағдарламалардың мәліметтері
 • Жабдық тізімдемесі туралы ақпарат

Бағдарламалық жасақтаманың жаңартулары мен осалдықтары

Иә.

Жоқ.

Жоқ.

Өшіріп қайта қосуды басқару

Иә.

Жоқ.

Жоқ.

Windows компьютерлік бөлісу қызметін пайдалану

Иә.

Жоқ.

Жоқ.

Патчтарды және жаңартуларды басқару

Иә.

Жоқ.

Жоқ.

Қосылым мүмкіндігіЖелі

Иә.

Иә.

Иә.

Microsoft Windows брандмауэрінде желілік агенттің порттарын ашу параметрлерінен басқа.

Қосылым мүмкіндігіБайланыс профильдері

Иә.

Иә.

Жоқ.

Қосылым мүмкіндігіБайланыс кестесі

Иә.

Иә.

Иә.

Тарату нүктелеріЖелі сауалнамалары

Иә.

Жоқ.

Иә.

Келесі параметрлер қолжетімді:

 • Zeroconf
 • IP ауқымдары

Тарату нүктелеріИнтернетке қосылу параметрлері

Иә.

Иә.

Иә.

Тарату нүктелеріKSN Проксиі

Иә.

Жоқ.

Иә.

Тарату нүктелеріЖаңартулар

Иә.

Жоқ.

Иә.

Тексерістер журналы

Иә.

Иә.

Иә.

Сондай-ақ, қараңыз:

Сценарий: "Лаборатория Касперского" бағдарламалары мен дерекқорларын үнемі жаңартып тұру

Үшінші тарап бағдарламаларының жаңартулары туралы

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.