Kaspersky Security Center қолданатын порттар

2024 ж. 29 наурыз

ID 158830

Төмендегі кестелерде Басқару серверлерінде және клиент құрылғыларында ашылуы тиісті порттар атап көрсетілген. Қаласаңыз, әдепкі бойынша порт нөмірлерін өзгерте аласыз.

Төмендегі кестеде Басқару серверінде ашылуы тиісті порттар атап көрсетілген. Басқару сервері мен дерекқорды әртүрлі құрылғыларға орнатқан болсаңыз, дерекқор орналасқан құрылғыдағы қажетті порттарды (мысалы, MySQL Server үшін 3306-порт, Microsoft SQL Server үшін 1433-порт немесе PostgreSQL және Postgres Pro үшін 5432-порт) қолжетімді етуіңіз керек. Толығырақ ақпарат ДҚБЖ құжаттамасында көрсетілген.

Басқару серверінде ашылуы тиісті порттар

Порт нөмірі

Портты ашатын процесс атауы

Протокол

Портты тағайындау

Аймақ

8060

klcsweb

TCP

Клиент құрылғыларына жарияланған орнату пакеттерін беру

Орнату пакеттерін жариялау.

Әдепкі бойынша порт нөмірін Басқару консоліндегі Басқару сервері сипаттары терезесінің Веб-сервер бөлімінде немесе Kaspersky Security Center Web Console веб-консолінде өзгерте аласыз.

8061

klcsweb

TCP (TLS)

Клиент құрылғыларына жарияланған орнату пакеттерін беру

Орнату пакеттерін жариялау.

Әдепкі бойынша порт нөмірін Басқару консоліндегі Басқару сервері сипаттары терезесінің Веб-сервер бөлімінде немесе Kaspersky Security Center Web Console веб-консолінде өзгерте аласыз.

13000

klserver

TCP (TLS)

Желілік агенттерден және қосалқы Басқару серверлерінен қосылымдарды қабылдау; басты Серверден қосылымдарды қабылдау үшін қосалқы серверлерде де қолданылады (мысалы, егер қосалқы Сервер демилитаризацияланған аймақта болса)

Клиенттік құрылғыларды және бағынышты Басқару серверлерді басқару.

Сіз қосылым порттарын конфигурациялау кезінде Желілік агенттерден қосылымдарды қабылдау үшін әдепкі бойынша порт нөмірін өзгерте аласыз. Басқару консолінде немесе Kaspersky Security Center Web Console веб-консолінде Басқару серверлерінің иерархиясын жасау кезінде қосалқы Басқару серверлерінен қосылымдарды қабылдау үшін әдепкі бойынша порт нөмірін өзгерте аласыз.

13000

klserver

UDP

Желілік агенттерден құрылғыларды өшіру туралы ақпарат қабылдау

Клиент құрылғыларын басқару.

Әдепкі бойынша порт нөмірін Басқару консоліндегі Желілік агент сипаттары параметрлерінде немесе Kaspersky Security Center Web Console веб-консолінде өзгерте аласыз.

13291

klserver

TCP (TLS)

Басқару консолінен Басқару серверіне қосылымдар қабылдау

Басқару серверін басқару.

Әдепкі бойынша порт нөмірін Басқару консоліндегі Басқару сервері сипаттары терезесінде өзгерте аласыз.

13299

klserver

TCP (TLS)

Kaspersky Security Center Web Console веб-консолінен Басқару серверіне қосылымдар алу; Басқару серверінен OpenAPI арқылы қосылымдар алу

Kaspersky Security Center Web Console, OpenAPI.

Әдепкі бойынша порт нөмірін Microsoft Management Console (MMC) консолі негізінде Басқару консоліндегі Басқару сервері сипаттары терезесінде (Жалпы бөлімінің Қосылу порттары бөлікшесінде), не болмаса Басқару консолінде Басқару серверлерінің иерархиясын жасау кезінде консолінде немесе Kaspersky Security Center Web Console веб-консолінде өзгерте аласыз.

14000

klserver

TCP

Желілік агенттерден қосылымдар қабылдау

Клиент құрылғыларын басқару.

Сіз әдепкі бойынша порт нөмірін Kaspersky Security Center орнатқанда қосылу порттарын конфигурациялау кезінде немесе клиент құрылғысын Басқару серверіне қолмен қосу кезінде өзгерте аласыз.

13111 (құрылғыда KSN прокси-сервері қызметі іске қосылған болса ғана)

ksnproxy

TCP

Басқарылатын құрылғылардан KSN прокси-серверіне қатысты сұрауларды қабылдау

KSN прокси-сервері.

Әдепкі бойынша порт мәндерін Басқару сервері сипаттары терезесінде өзгерте аласыз.

15111 (құрылғыда KSN прокси-сервері қызметі іске қосылған болса ғана)

ksnproxy

UDP

Басқарылатын құрылғылардан KSN прокси-серверіне қатысты сұрауларды қабылдау

KSN прокси-сервері.

Әдепкі бойынша порт мәндерін Басқару сервері сипаттары терезесінде өзгерте аласыз.

17000

klactprx

TCP (TLS)

Басқарылатын құрылғылардан бағдарламаларды белсендіру үшін қосылымдарды қабылдау (ұялы құрылғылардан басқа)

Ұялы емес құрылғылар белсендіру кодтарының көмегімен "Лаборатория Касперского" бағдарламаларын белсендіру үшін қолданатын белсендіру прокси-сервері.

Әдепкі бойынша порт мәндерін Басқару сервері сипаттары терезесінде өзгерте аласыз.

17100 (ұялы құрылғыларды басқарсаңыз ғана)

klactprx

TCP (TLS)

Ұялы құрылғылардан қолданбаларды белсендіру үшін қосылымдарды қабылдау

Ұялы құрылғыларға арналған белсендіру прокси-сервері.

Әдепкі бойынша порт мәндерін Басқару сервері сипаттары терезесінде өзгерте аласыз.

19170

klserver

HTTPS (TLS)

klsctunnel утилитасы көмегімен басқарылатын құрылғылармен байланысты туннельдеу

Басқарылатын құрылғыларға Kaspersky Security Center Web Console веб-консолі арқылы қашықтан қосылу.

Басқару сервері сипаттары терезесіндегі (Жалпы бөлімінің Қосымша порттар бөлікшесіндегі) әдепкі бойынша порт нөмірін тек Басқару консолінде ғана өзгерте аласыз.

13292 (ұялы құрылғыларды басқарсаңыз ғана)

klserver

TCP (TLS)

Ұялы құрылғылардан қосылымдар қабылдау

Ұялы құрылғыларды басқару.

Әдепкі бойынша порт нөмірін Басқару консоліндегі Басқару сервері сипаттары терезесінде немесе Kaspersky Security Center Web Console веб-консолінде өзгерте аласыз.

13294 (ұялы құрылғыларды басқарсаңыз ғана)

klserver

TCP (TLS)

UEFI деңгейлі қорғанысты құрылғылардан қосылымдар қабылдау

UEFI деңгейлі қорғанысты клиент құрылғыларын басқару.

Әдепкі бойынша порт нөмірін ұялы құрылғыларды қосу кезінде немесе кейінірек Басқару консоліндегі Басқару сервері сипаттары терезесінде (Жалпы бөлімінің Қосымша порттар бөлікшесінде) немесе Kaspersky Security Center Web Console веб-консолінде өзгерте аласыз.

13296

klserver

TCP (TLS)

Prometheus үшін Kaspersky Security Center көрсеткіштерін жариялау

Prometheus кейінірек алатын Kaspersky Security Center көрсеткіштерін жариялау.

Метрикаларды мына сілтемеден көре аласыз: https://<адрес_сервера>:13296/metrics. <сервер_мекенжайы> өрісінде басқару серверіңіздің IP мекенжайын немесе домен атын көрсетіңіз.

Әдепкі порт нөмірін Басқару консоліндегі Басқару сервері сипаттары терезесінде өзгерте аласыз.

Төмендегі кестеде, iOS MDM серверінде ашылуы тиісті порт көрсетілген (ұялы құрылғыларды басқарсаңыз ғана).

iOS MDM сервері қолданатын порт

Порт нөмірі

Портты ашатын процесс атауы

Протокол

Портты тағайындау

Аймақ

443

kliosmdmservicesrv

 

TCP (TLS)

iOS ұялы құрылғыларынан қосылымдар қабылдау

Ұялы құрылғыларды басқару.

iOS MDM серверін орнату кезінде әдепкі бойынша порт нөмірін өзгерте аласыз.

Төмендегі кестеде, Kaspersky Security Center 13 Web Console Server серверінде ашылуы тиісті порт көрсетілген. Бұл, Басқару сервері орнатылған дәл сол құрылғы, не болмаса басқа құрылғы болуы мүмкін.

Kaspersky Security Center Web Console Server қолданатын порт

Порт нөмірі

Портты ашатын процесс атауы

Протокол

Портты тағайындау

Аймақ

8080

 

Node.js: серверлік JavaScript

 

TCP (TLS)

Браузерден қосылымдар қабылдау және Kaspersky Security Center Web Console веб-консоліне жіберу

Kaspersky Security Center Web Console.

Windows немесе Linux басқаратын құрылғыда Kaspersky Security Center Web Console орнату кезінде әдепкі бойынша порт нөмірін өзгерте аласыз. Kaspersky Security Center Web Console веб-консолін ALT Linux операциялық жүйесі бар құрылғыға орнатып жатсаңыз, онда 8080-порттан ерекшеленетін портты көрсету керек, себебі 8080-портты операциялық жүйе қолданады.

Төмендегі кестеде, Желілік агент орнатылған басқарылатын құрылғыларда ашық болуы тиісті порт көрсетілген.

Желілік агент қолданатын порттар

Порт нөмірі

Портты ашатын процесс атауы

Протокол

Портты тағайындау

Аймақ

15000

klnagent

 

UDP

Басқару серверінен немесе тарату нүктесінен желілік агенттерге берілетін сигналдарды басқару

Клиент құрылғыларын басқару.

Әдепкі бойынша порт нөмірін Басқару консоліндегі Желілік агент сипаттары параметрлерінде немесе Kaspersky Security Center Web Console веб-консолінде өзгерте аласыз.

15000

klnagent

UDP трансляциясы

Дәл сол кеңінен тарататын домендегі басқа Желілік агенттер туралы деректер алу (бұдан әрі деректер Басқару серверіне жіберіледі)

Жаңартулар мен орнату пакеттерін жеткізу.

15001

klnagent

UDP

Тарату нүктелерінен көп мекенжайлы сұрауларды алу (қолданылса)

Тарату нүктесінен жаңартулар мен орнату пакеттерін алу.

Әдепкі бойынша порт нөмірін Басқару консоліндегі тарату нүктесі сипаттары терезесінде немесе Kaspersky Security Center Web Console веб-консолінде өзгерте аласыз.

klnagent процесі мақсатты құрылғының операциялық жүйесі порттарының динамикалық ауқымынан бос порттарды да сұрай алатынын ескеріңіз. Операциялық жүйе бұл порттарды klnagent процесіне автоматты түрде тағайындайды, сондықтан klnagent процесі басқа бағдарламалық жасақтама пайдаланатын кейбір порттарды пайдалануы мүмкін. Егер klnagent процесі осы бағдарламалық жасақтамаға әсер етсе, бағдарламалық жасақтамадағы порт параметрлерін өзгертіңіз немесе осы бағдарламалық жасақтама пайдаланатын портты қоспау үшін операциялық жүйеңіздегі әдепкі бойынша порттың динамикалық ауқымын өзгертіңіз.

Kaspersky Security Center қолданбасының үшінші тарап бағдарламалық құралымен үйлесімділігі туралы ұсыныстар тек анықтама үшін берілгенін және үшінші тарап бағдарламалық құралының жаңа нұсқаларына қолданылмауы мүмкін екенін ескеріңіз. Порттарды орнату бойынша сипатталған ұсыныстар техникалық қолдау қызметінің тәжірибесіне және ең жақсы тәжірибелерімізге негізделген.

Төмендегі кестеде, тарату нүктесі рөлін атқаратын Желілік агенті орнатылған басқарылатын құрылғыда ашылуы тиісті порттар көрсетілген. Атап көрсетілген порттар, Желілік агенттер қолданатын порттарға қосымша ретінде, тарату нүктелерінің рөлін атқаратын құрылғыларда ашылуы тиіс (жоғарыдағы кестені қараңыз).

Тарату нүктесі ретінде жұмыс істейтін Желілік агент қолданатын порттар

Порт нөмірі

Портты ашатын процесс атауы

Протокол

Портты тағайындау

Аймақ

13000

klnagent

TCP (TLS)

Тарату нүктесі демилитаризацияланған аймақта қосылым шлюзі ретінде әрекет еткен кезде Желілік агенттерден және Kaspersky Security Center-ден қосылымдар қабылдау. Басқару сервері орнатылған құрылғы тарату нүктесі ретінде көрсетілсе, SSL қосылымы үшін әдепкі бойынша 13000 портының орнына 13001 порты пайдаланылады.

Клиент құрылғыларын басқару, жаңартулар мен орнату пакеттерін жеткізу.

Толығырақ келесі бөлімді қараңыз: Басқару сервері, желі сегментіндегі қосылымдар шлюзі және клиент құрылғысы.

Әдепкі бойынша порт нөмірін Басқару консоліндегі тарату нүктесі сипаттары терезесінде немесе Kaspersky Security Center Web Console веб-консолінде өзгерте аласыз.

13111 (құрылғыда KSN прокси-сервері қызметі іске қосылған болса ғана)

 

 

ksnproxy

 

TCP

 

Басқарылатын құрылғылардан KSN прокси-серверіне қатысты сұрауларды қабылдау

 

KSN прокси-сервері.

Әдепкі бойынша порт нөмірін Басқару консоліндегі тарату нүктесі сипаттары терезесінде немесе Kaspersky Security Center Web Console веб-консолінде өзгерте аласыз.

15111 (құрылғыда KSN прокси-сервері қызметі іске қосылған болса ғана)

 

ksnproxy

UDP

Басқарылатын құрылғылардан KSN прокси-серверіне қатысты сұрауларды қабылдау

KSN прокси-сервері.

Әдепкі бойынша порт нөмірін Басқару консоліндегі тарату нүктесі сипаттары терезесінде немесе Kaspersky Security Center Web Console веб-консолінде өзгерте аласыз.

17111 (құрылғыда KSN прокси-сервері қызметі іске қосылған болса ғана)

ksnproxy

HTTPS

Басқарылатын құрылғылардан KSN прокси-серверіне қатысты сұрауларды қабылдау

KSN прокси-сервері.

Әдепкі бойынша порт нөмірін Басқару консоліндегі тарату нүктесі сипаттары терезесінде немесе Kaspersky Security Center Web Console веб-консолінде өзгерте аласыз.

13295 (тарату нүктесін push-сервер ретінде қолдансаңыз ғана)

klnagent

TCP (TLS)

Клиент құрылғыларынан қосылымдар қабылдау

Push-сервер.

Әдепкі бойынша порт нөмірін Басқару консоліндегі тарату нүктесі сипаттары терезесінде немесе Kaspersky Security Center Web Console веб-консолінде өзгерте аласыз.

Сондай-ақ, қараңыз:

Kaspersky Security Center құрамдастары мен қауіпсіздік бағдарламаларының өзара әрекеттесуі: қосымша мәліметтер

Kaspersky Security Center Web Console бағдарламасы қолданатын порттар

Негізгі орнату сценарийі

Сценарий: Ұялы құрылғыларды басқаруды орналастыру

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.