Бұғаттау (құлып) және бұғаталған параметрлер

2024 ж. 7 ақпан

ID 167068

Әрбір саясат параметрінде () құлып белгішесі бар. Төмендегі кестеде құлып белгішесінің күйлері көрсетілген:

Құлып белгішесінің күйлері

Күй

Сипаттамасы

Ашық құлып белгішесі ашыңыз және "Анықталмаған" мәтіні бар ауыстырып-қосқыш өшірулі.

Егер параметрдің жанында ашық құлып белгішесі пайда болса және қосқыш өшірулі болса, параметр саясатта көрсетілмейді. Пайдаланушы бұл параметрлерді басқарылатын бағдарлама интерфейсінде өзгерте алады. Мұндай параметрлер құлпы ашылған деп аталады.

Жабық құлып белгішесі және "Мәжбүрлеу" мәтіні бар ауыстырып-қосқыш қосулы.

Егер параметрдің жанында жабық құлып белгішесі көрсетілсе және қосқыш қосулы болса, параметр саясат қолданылатын құрылғыларға қолданылады. Пайдаланушы басқарылатын бағдарлама интерфейсіндегі осы параметрлердің мәндерін өзгерте алмайды. Мұндай параметрлер құлыпталған деп аталады.

Басқарылатын құрылғыларға қолданғыңыз келетін саясат параметрлерін құлыптау ұсынылады. Құлпы ашылған саясат параметрлері басқарылатын құрылғыдағы "Лаборатория Касперского" бағдарламасының параметрлерімен қайта тағайындалуы мүмкін.

Келесі әрекеттерді орындау үшін құлып белгішесін пайдалануға болады:

  • Басқару ішкі тобы саясаты үшін параметрлерді құлыптау.
  • Басқарылатын құрылғыдағы "Лаборатория Касперского" бағдарламасының параметрлерін құлыптау.

Осылайша, құлыпталған параметр басқарылатын құрылғыдағы тиімді параметрлерде қолданылады.

Тиімді параметрлерді қолдану келесі әрекеттерді қамтиды:

  • Басқарылатын құрылғы "Лаборатория Касперского" бағдарламасының параметрлерінің мәндерін қолданады.
  • Басқарылатын құрылғы саясат параметрлерінің құлыпталған мәндерін қолданады.

Саясат және "Лаборатория Касперского" басқарылатын бағдарламасы бірдей параметрлер жиынтығын қамтиды. Саясат параметрлерін конфигурациялау кезінде "Лаборатория Касперского" бағдарламасының параметрлері басқарылатын құрылғыдағы мәндерді өзгертеді. Басқарылатын құрылғыда құлыпталған параметрлерді өзгерту мүмкін емес (төмендегі суретті қараңыз):

Әкімші осы параметрдің мәнін орнатады және құлыпты жабады. Пайдаланушы бұл параметрді өзгерте алмайды. Пайдаланушы әкімші мәндерді орнататын және құлыпты ашатын параметрлерді конфигурациялай алады.

"Лаборатория Касперского" бағдарламасының құлыптары мен параметрлері

Сондай-ақ, қараңыз:

Саясаттар иерархиясындағы саясат профильдері

Саясаттар иерархиясы

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.