Бағдарламаларды пайдаланушылардың сұраулары бойынша ерекшеліктерге қосу

2024 ж. 22 шілде

ID 173819

Егер сіз қате құлыпталған бағдарламалардың құлпын ашу үшін пайдаланушылардың сұрауларын алсаңыз, онда сіз осы бағдарламалар үшін Аномалияларды бейімделумен басқару ережелерінен ерекшелік жасай аласыз. Мұндай бағдарламалар енді пайдаланушылардың құрылғыларында құлыпталмайды. Басқару серверінің жұмыс аймағындағы Мониторинг қойыншасында пайдаланушылардың сұрауларының санын бақылауға болады.

Kaspersky Endpoint Security құлыптаған бағдарламаны пайдаланушылардың сұрауы бойынша ерекшеліктерге қосу үшін:

  1. Консоль ағашында өзіңізге қажетті Басқару серверінің атауы бар торапты таңдаңыз.
  2. Тораптың жұмыс аймағында Оқиғалар қойыншасын таңдаңыз.
  3. Оқиғаларды таңдау ашылмалы тізімінен Пайдаланушылардың сұраулары тармағын таңдаңыз.
  4. Ерекшеліктерге қосылатын бағдарламаларды қамтитын пайдаланушылардың сұрауының (немесе бірнеше пайдаланушылардың сұрауының) контекстік мәзірінен Ерекшеліктерге қосу тармағын таңдаңыз.

    Ерекшелікті қосу шебері қосылады. Шебердің қадамдарын орындаңыз.

Клиент құрылғысы келесі жолы Басқару серверімен синхрондалғаннан кейін, таңдалған бағдарламалар Смарт оқыту күйіндегі ережелерді іске қосу анықтау тізімінен алып тасталады (консоль ағашының Қоймалар қалтасында). Мұндай бағдарламалар енді анықтау тізімінде көрсетілмейді.

Сондай-ақ, қараңыз:

Сценарий: Мониторинг және есептер

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.