Басқару серверінің критикалық оқиғалары

2024 ж. 29 наурыз

ID 177080

Төмендегі кестеде Критикалық маңыздылық деңгейі бар Kaspersky Security Center Басқару сервері оқиғаларының түрлері келтірілген.

Бағдарлама жасай алатын әрбір оқиға үшін, бағдарлама саясаты сипаттарындағы Оқиғаны конфигурациялау қойындысында хабарландыру параметрлерін және сақтау параметрлерін көрсетуге болады. Басқару сервері үшін, Басқару серверінің сипаттарындағы оқиғалар тізімін қосымша түрде қарап шығуға және конфигурациялауға болады. Барлық оқиғалар үшін хабарландыру параметрлерін бірден конфигурациялау қажет болса, Басқару сервері сипаттарында жалпы хабарландыру параметрлерін конфигурациялаңыз.

Басқару консоліндегі басқару серверінің сипаттары терезесінде портты көрсетсеңіз, Kaspersky Security Center қызметі Promtheus (бақылау және ескерту жүйесі) қабылдайтын оның көрсеткіштері мен критикалық оқиғаларын жариялайды. Prometheus көрсеткіштерді және критикалық оқиғаларды алады, содан кейін әрбір оқиға үшін ескертулер жасайды.

Басқару серверінің критикалық оқиғалары

Оқиға түрінің көрсетілетін атауы

Оқиға түрі идентификаторы

Оқиға түрі

Сипаттамасы

Әдепкі бойынша сақтау мерзімі

Лицензиялық шектеу асырылды

4099

KLSRV_EV_LICENSE_CHECK_MORE_110

Күніне бір рет Kaspersky Security Center бағдарламасы лицензиялық шектеулердің асып кетпегенін тексеріп тұрады.

Осы түрдегі оқиғалар, Басқару сервері клиент құрылғыларына орнатылған "Лаборатория Касперского" бағдарламаларының лицензиялық шектеуінің асып кеткенін тіркесе және бір лицензияның қолданылатын лицензиялық бірліктерінің саны лицензия қамтитын лицензиялық бірліктердің жалпы санының 110%-нан асса туындайды.

Осы оқиға туындаса да, клиент құрылғылары қорғалған.

Сіз оқиғаға келесі тәсілдермен жауап бере аласыз:

  • Басқарылатын құрылғылардың тізімін қарап шығыңыз. Қолданылмайтын құрылғыларды жойыңыз.
  • Көптеген құрылғыларға лицензия беріңіз (Басқару серверіне басқа жарамды белсенді кодын немесе кілт файлын қосыңыз).

Kaspersky Security Center бағдарламасы, лицензиялық шектеуден асып кеткен жағдайда оқиғаларды жасау ережесін айқындайды.

180 күн

Вирустық шабуыл

26 (Файл қауіптерінен қорғаныс құрамдасы үшін)

GNRL_EV_VIRUS_OUTBREAK

Осы түрдегі оқиғалар, бірнеше басқарылатын құрылғыда қысқа кезең ішінде анықталған зиянды нысандардың саны белгіленген шекті мәндерден асып кетсе туындайды.

Сіз оқиғаға келесі тәсілдермен жауап бере аласыз:

180 күн

Вирустық шабуыл

27 (Пошта қауіптерінен қорғаныс құрамдасы үшін)

GNRL_EV_VIRUS_OUTBREAK

Осы түрдегі оқиғалар, бірнеше басқарылатын құрылғыда қысқа кезең ішінде анықталған зиянды нысандардың саны белгіленген шекті мәндерден асып кетсе туындайды.

Сіз оқиғаға келесі тәсілдермен жауап бере аласыз:

180 күн

Вирустық шабуыл

28 (желілік экран үшін)

GNRL_EV_VIRUS_OUTBREAK

Осы түрдегі оқиғалар, бірнеше басқарылатын құрылғыда қысқа кезең ішінде анықталған зиянды нысандардың саны белгіленген шекті мәндерден асып кетсе туындайды.

Сіз оқиғаға келесі тәсілдермен жауап бере аласыз:

180 күн

Құрылғы басқарылмайтын күйге айналды

4111

KLSRV_HOST_OUT_CONTROL

Осы түрдегі оқиғалар, басқарылатын құрылғы желіде көрініп тұрса да, Басқару сервері белгіленген кезең ішінде қосылмаған жағдайда туындайды.

Құрылғыда Желілік агенттің дұрыс жұмыс істеуіне не кедергі келтіретінін анықтаңыз. Ықтимал себептеріне желі ақаулары және құрылғыдан Желілік агентті жою кіруі мүмкін.

180 күн

Құрылғының күйі «Критикалық»

4113

KLSRV_HOST_STATUS_CRITICAL

Осы түрдегі оқиғалар, басқарылатын құрылғыға Критикалық күйі тағайындалса туындайды. Сіз шарттарды конфигурациялай аласыз, оларды орындау кезінде құрылғының күйі Критикалық болып өзгереді.

180 күн

Кілт файлы қара тізімге қосылды

4124

KLSRV_LICENSE_BLACKLISTED

Осы түрдегі оқиғалар, "Лаборатория Касперского" бағдарламасы сіз қолданып жатқан белсендіру кодын немесе лицензиялық кілтті тыйым салынғандар тізіміне қосқан болса туындайды.

Толығырақ ақпарат алу үшін Техникалық қолдау қызметіне жүгініңіз.

180 күн

Шектелген функционалдылық режимі

4130

KLSRV_EV_LICENSE_SRV_LIMITED_MODE

Осы түрдегі оқиғалар, Kaspersky Security Center бағдарламасы Ұялы құрылғыларды басқару және Осалдықтар мен патчтарды басқару мүмкіндігінің қолдауынсыз, базалық функционалдылық режимінде жұмыс істей бастаса туындайды.

Төменде себептер және оқиғаға берілген тиісті жауаптар келтірілген:

  • Лицензия мерзімі өтті. Kaspersky Security Center толық функционалдылығына лицензия беріңіз (Басқару серверіне белсендіру кодын немесе кілт файлын қосыңыз).
  • Басқару сервері ұсынылған лицензия бойынша қолданылуы мүмкін саннан көп құрылғылар санын басқарады. Құрылғыларды бір Сервердің басқару топтарының құрамынан басқа Сервердің басқа топтарына жылжытыңыз (басқа Сервердің лицензиялық шектеуі асып кетпесе).

180 күн

Лицензияның қолданылу мерзімі жақында аяқталады

4129

KLSRV_EV_LICENSE_SRV_EXPIRE_SOON

Осы түрдегі оқиғалар, коммерциялық лицензияның жарамдылық мерзімінің аяқталу күні жақындаса туындайды.

Күніне бір рет Kaspersky Security Center бағдарламасы лицензияның лицензия мерзімінің өтпегенін тексеріп тұрады. Осы түрдегі оқиғалар 30 күн, 15 күн, 5 күн және 1 күн бұрын, лицензия мерзімі аяқталғанға дейін жарияланады. Сіз күндер санын өзгерте алмайсыз. Басқару сервері өшірулі болса, лицензия мерзімі аяқталатын көрсетілген күні, оқиға келесі күнге дейін жарияланбайды.

Коммерциялық лицензияның мерзімі аяқталғаннан кейін, Kaspersky Security Center бағдарламасы Базалық функционалдылық режимінде жұмыс істейді.

Сіз оқиғаға келесі тәсілдермен жауап бере аласыз:

  • Резервттегі лицензиялық кілт Басқару серверіне қосылғанына көз жеткізіңіз.
  • Жазылымды қолдансаңыз, оның мерзімін ұзартыңыз. Провайдерге алғы төлем уақтылы төленген болса, шектелмеген жазылым автоматты түрде ұзартылады.

180 күн

Сертификаттың жарамдылық мерзімі бітті

4132

KLSRV_CERTIFICATE_EXPIRED

Осы түрдегі оқиғалар, Ұялы құрылғыларды басқару үшін Басқару сервері сертификатының жарамдылық мерзімі аяқталуға жақын болғанда туындайды.

Сізге жарамдылық мерзімі бітейін деп жатқан сертификатты жаңарту керек.

Сіз сертификатты шығару параметрлерінде Мүмкін болса, сертификатты автоматты түрде қайта шығару жалаушасын қойып, сертификаттарды автоматты түрде жаңартуды конфигурациялай аласыз.

180 күн

«Лаборатория Касперского» бағдарламалық жасақтамасының модульдеріне арналған жаңартулар күшін жойды

4142

KLSRV_SEAMLESS_UPDATE_REVOKED

Осы типтегі оқиғалар, егер жаңартуларды "Лаборатория Касперского" техникалық мамандары кері қайтарып алса, мысалы, оларды жаңа нұсқаларға ауыстыру себебінен пайда болады. Мұндай жаңартулар үшін Қайтарып алынған күйі көрсетіледі. Оқиға Kaspersky Security Center патчтарына қатысты емес және "Лаборатория Касперского" басқарылатын бағдарлама модульдеріне жатпайды. Оқиға жаңартулардың орнатылмауы себебін қамтиды.

180 күн

Сондай-ақ, қараңыз:

Басқару серверінің функционалдық ақауы оқиғалары

Басқару серверінің ақпараттық оқиғалары

Басқару серверінің ескерту оқиғалары

Kaspersky Security Center-дегі оқиғалар туралы

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.