Басқару серверінің ескерту оқиғалары

2024 ж. 29 наурыз

ID 177082

Төмендегі кестеде Ескерту маңыздылық деңгейі бар Kaspersky Security Center Басқару серверінің оқиғалары келтірілген.

Бағдарлама жасай алатын әрбір оқиға үшін, бағдарлама саясаты сипаттарындағы Оқиғаны конфигурациялау қойындысында хабарландыру параметрлерін және сақтау параметрлерін көрсетуге болады. Басқару сервері үшін, Басқару серверінің сипаттарындағы оқиғалар тізімін қосымша түрде қарап шығуға және конфигурациялауға болады. Барлық оқиғалар үшін хабарландыру параметрлерін бірден конфигурациялау қажет болса, Басқару сервері сипаттарында жалпы хабарландыру параметрлерін конфигурациялаңыз.

Басқару серверінің ескерту оқиғалары

Оқиға түрінің көрсетілетін атауы

Оқиға түрі идентификаторы

Оқиға түрі

Сипаттамасы

Әдепкі бойынша сақтау мерзімі

Жиі болатын оқиға анықталды

 

KLSRV_EVENT_SPAM_EVENTS_DETECTED

Басқару сервері басқарылатын құрылғыда жиі болатын оқиғаларды тіркейтін болса, осы түрдегі оқиғалар орын алады. Қосымша ақпаратты келесі бөлімдерден қараңыз: Жиі оқиғаларды бұғаттау.

90 күн

Лицензиялық шектеу асырылды

4098

KLSRV_EV_LICENSE_CHECK_100_110

Күніне бір рет Kaspersky Security Center бағдарламасы лицензиялық шектеулердің асып кетпегенін тексеріп тұрады.

Осы түрдегі оқиғалар, Басқару сервері клиент құрылғыларына орнатылған "Лаборатория Касперского" бағдарламаларының лицензиялық шектеуінің асып кеткенін тіркесе және бір лицензияның қолданылатын лицензиялық бірліктерінің саны лицензия қамтитын бірліктердің жалпы саны 100%-дан 110%-ға дейін құраса туындайды.

Осы оқиға туындаса да, клиент құрылғылары қорғалған.

Сіз оқиғаға келесі тәсілдермен жауап бере аласыз:

  • Басқарылатын құрылғылардың тізімін қарап шығыңыз. Қолданылмайтын құрылғыларды жойыңыз.
  • Көптеген құрылғыларға лицензия беріңіз (Басқару серверіне басқа жарамды белсенді кодын немесе кілт файлын қосыңыз).

Kaspersky Security Center бағдарламасы, лицензиялық шектеуден асып кеткен жағдайда оқиғаларды жасау ережесін айқындайды.

90 күн

Құрылғы желіде ұзақ уақыт бойы белсенді емес болып қалды

4103

KLSRV_EVENT_HOSTS_NOT_VISIBLE

Осы түрдегі оқиғалар, басқарылатын құрылғы бірнеше уақыт бойы белсенді емес болған кезде туындайды.

Көбінесе, басқарылатын құрылғы істен шыққан жағдайда туындайды.

Сіз оқиғаға келесі тәсілдермен жауап бере аласыз:

90 күн

Құрылғылар атауларының қайшылығы

4102

KLSRV_EVENT_HOSTS_CONFLICT

Осы түрдегі оқиғалар, егер Басқару сервері екі немесе одан да көп басқарылатын құрылғыны бір құрылғы ретінде қарастырған кезде туындайды.

Көбінесе, клондалған қатты диск бағдарламаларды басқарылатын құрылғыларда орналастыру үшін және Желілік агентті эталонды құрылғыда бөлектелген дискіні клондау режиміне ауыстырып қоспай қолданылған кезде туындайды.

Бұл мәселені болдырмау үшін, осы құрылғының қатты дискісін клондаудың алдында Желілік агентті эталонды құрылғыда дискіні клондау режиміне ауыстырып қосыңыз.

90 күн

Құрылғының күйі «Ескерту»

4114

KLSRV_HOST_STATUS_WARNING

Осы түрдегі оқиғалар, басқарылатын құрылғыға Ескерту күйі тағайындалса туындайды. Сіз шарттарды конфигурациялай аласыз, оларды орындау кезінде құрылғының күйі Ескерту болып өзгереді.

90 күн

Лицензиялы бағдарламалар топтарының біреуі үшін орнатулар санының шектеуі жақын арада асырылады

4127

KLSRV_INVLICPROD_FILLED

Лицензиялық бағдарламалар тобына қосылған үшінші тарап бағдарламаларын орнату саны лицензиялық кілттің сипаттарында көрсетілген ең жоғары рұқсат етілген мәннің 90%-на жетсе, осы типтегі оқиғалар туындайды.

Сіз оқиғаға келесі тәсілдермен жауап бере аласыз:

  • Егер үшінші тарап бағдарламасы басқарылатын құрылғыларда қолданылмаса, бағдарламаны сол құрылғылардан жойыңыз.
  • Жақын арада үшінші тарап бағдарламасына арналған орнату саны рұқсат етілген шектен асады деп күтсеңіз, көптеген құрылғыларға үшінші тарап бағдарламасының лицензиясын алу мүмкіндігін алдын ала қарастырыңыз.

Лицензиялы бағдарламалар тобының функционалдылығын қолдана отырып, лицензиялы бағдарламалардың лицензиялық кілттерін басқара аласыз.

90 күн

Сертификат сұралды

4133

KLSRV_CERTIFICATE_REQUESTED

Ұялы құрылғыларды басқару үшін сертификатты автоматты түрде қайта шығару мүмкін болмаса, осы түрдегі оқиғалар туындайды.

Төменде оқиғалардың ықтимал себептері және оқиғаға жауап беру бойынша тиісті әрекеттер берілген:

90 күн

Сертификат жойылды

4134

KLSRV_CERTIFICATE_REMOVED

Егер әкімші Ұялы құрылғыларды басқару үшін кез келген түрдегі сертификатты (жалпы, пошталық, VPN) жойса, осы түрдегі оқиғалар туындайды.

Сертификат жойылғаннан кейін, осы сертификатқа қосылған ұялы құрылғылар Басқару серверіне қосыла алмайды.

Бұл оқиға Ұялы құрылғыларды басқаруға қатысты ақауларды зерттеуде пайдалы болуы мүмкін.

90 күн

APNs сертификатының жарамдылық мерзімі бітті

4135

KLSRV_APN_CERTIFICATE_EXPIRED

Осы түрдегі оқиғалар, APNs сертификатының жарамдылық мерзімі бітейін деп жатқан кезде туындайды.

Сізге қолмен APNs сертификатын жаңарту және оны iOS MDM серверіне орнату қажет.

Сақталмайды

APNs сертификатының жарамдылық мерзімі бітейін деп жатыр

4136

KLSRV_APN_CERTIFICATE_EXPIRES_SOON

Егер APNs сертификатының жарамдылық мерзімінің аяқталуына дейін 14 күннен аз уақыт қалса, осы түрдегі оқиғалар орын алады.

APNs сертификатының жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін, қолмен APNs сертификатын жаңартып, оны iOS MDM серверіне орнату керек.

APNs сертификатын жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін жаңартуды жоспарлау ұсынылады.

Сақталмайды

FCM хабарын ұялы құрылғыға жіберу сәтсіз аяқталды

4138

KLSRV_GCM_DEVICE_ERROR

Бұл түрдегі оқиғалар Ұялы құрылғыларды басқару Android операциялық жүйесі бар басқарылатын ұялы құрылғыларға қосылу үшін Google Firebase Cloud Messaging (FCM) пайдалануға конфигурацияланған болса, ал FCM сервері Басқару серверінен алынған кейбір сұрауларды өңдей алмаса туындайды. Бұл дегеніміз, кейбір басқарылатын ұялы құрылғылар push хабарландыруын алмайды.

Оқиғаның сипаттамасындағы HTTP кодын оқып, соған сәйкес жауап беріңіз. FCM серверінен алынған HTTP кодтары және олармен байланысты қателер туралы қосымша ақпарат Google Firebase қызметінің құжаттамасында бар ("Downstream message error response codes" тарауын қараңыз).

90 күн

FCM хабарын FCM серверіне жіберу кезінде туындаған HTTP қатесі

4139

KLSRV_GCM_HTTP_ERROR

Бұл түрдегі оқиғалар Ұялы құрылғыларды басқару Android операциялық жүйесімен басқарылатын мобильді құрылғыларды қосу үшін Google Firebase Cloud Messaging (FCM) пайдалануға конфигурацияланған болса және FCM сервері 200 (OK) емес HTTP коды бар Басқару серверіне салынған сұрауды қайтарса туындайды.

Төменде оқиғалардың ықтимал себептері және оқиғаға жауап беру бойынша тиісті әрекеттер берілген:

  • FCM серверінің жағындағы мәселелер. Оқиғаның сипаттамасындағы HTTP кодын оқып, соған сәйкес жауап беріңіз. FCM серверінен алынған HTTP кодтары және олармен байланысты қателер туралы қосымша ақпарат Google Firebase қызметінің құжаттамасында бар ("Downstream message error response codes" тарауын қараңыз).
  • Прокси-сервер жағындағы мәселелер (прокси-серверді қолдансаңыз). Оқиғаның сипаттамасындағы HTTP кодын оқып, соған сәйкес жауап беріңіз.

90 күн

FCM хабарын FCM серверіне жіберу сәтсіз аяқталды

4140

KLSRV_GCM_GENERAL_ERROR

Бұл түрдегі оқиғалар Google Firebase Cloud Messaging атты HTTP протоколымен жұмыс істеу кезінде Басқару сервері жағындағы күтпеген қателерден туындайды.

Оқиғаның сипаттамасындағы ақпаратты оқып, оларға тиісінше ден қойыңыз.

Егер сіз мәселенің шешімін өзіңіз таба алмасаңыз, "Лаборатория Касперского" Техникалық қолдау қызметіне хабарласуды ұсынамыз.

90 күн

Қатты дискіде бос орын аз

4105

KLSRV_NO_SPACE_ON_VOLUMES

Бұл түрдегі оқиғалар, Басқару сервері орнатылған құрылғыда диск кеңістігі таусылуға жақын қалған жағдайда туындайды.

Құрылғыдағы диск кеңістігін босатыңыз.

90 күн

Басқару серверінің дерекқорында бос орын аз

4106

KLSRV_NO_SPACE_IN_DATABASE

Бұл түрдегі оқиғалар Басқару сервері дерекқорында бос орын шектеулі болған жағдайда орын алады. Егер сіз бұл мәселені шешпесеңіз, көп ұзамай Басқару сервері дерекқоры өзінің сыйымдылығына жетеді және Басқару сервері жұмыс істемей қалады.

Төменде, қолданылатын ДҚБЖ жүйесіне тәуелді оқиғаның туындау себептері және оқиғаға ден қоюдың тиісті тәсілдері келтірілген.

Сіз SQL Server Express Edition қолданасыз:

ДҚБЖ таңдау туралы ақпаратты қарап шығыңыз.

90 күн

Қосалқы Басқару серверімен байланыс үзілді

4116

KLSRV_EV_SLAVE_SRV_DISCONNECTED

Бұл түрдегі оқиғалар қосалқы Басқару серверімен байланыс үзілген кезде пайда болады.

Қосалқы Басқару сервері орнатылған құрылғыдағы Kaspersky Event журналын оқып, соған сәйкес әрекет етіңіз.

90 күн

Негізгі Басқару серверімен байланыс үзілді

4118

KLSRV_EV_MASTER_SRV_DISCONNECTED

Бұл түрдегі оқиғалар негізгі Басқару серверімен байланыс үзілген кезде пайда болады.

Негізгі Басқару сервері орнатылған құрылғыдағы Kaspersky Event журналын оқып, соған сәйкес әрекет етіңіз.

90 күн

«Лаборатория Касперского» бағдарламалық жасақтама модульдерінің жаңа жаңартулары тіркелді

4141

KLSRV_SEAMLESS_UPDATE_REGISTERED

Бұл түрдегі оқиғалар, Басқару сервері, орнатуды мақұлдауды қажет ететін басқарылатын құрылғыларда орнатылған "Лаборатория Касперского" бағдарламаларының жаңа жаңартуларын тіркеген жағдайда орын алады.

Басқару консолі немесе Kaspersky Security Center Web Console арқылы жаңартуларды растаңыз немесе қабылдамаңыз.

90 күн

Дерекқордағы оқиғалар санының шектеуі асырылды, оқиғаларды жою басталған

4145

KLSRV_EVP_DB_TRUNCATING

Мұндай түрдегі оқиғалар, Басқару сервері дерекқорынан ескі оқиғаларды жою, Басқару сервері дерекқорында сақталатын оқиғалардың максималды санына жеткеннен кейін басталған жағдайда орын алады.

Сіз оқиғаға келесі тәсілдермен жауап бере аласыз:

Сақталмайды

Дерекқордағы оқиғалар санының шектеуі асырылды, оқиғалар жойылған

4146

KLSRV_EVP_DB_TRUNCATED

Мұндай түрдегі оқиғалар, Басқару сервері дерекқорында сақталатын оқиғалардың максималды санына жеткеннен кейін Басқару сервері дерекқорынан ескі оқиғаларды жойылған жағдайда орын алады.

Сіз оқиғаға келесі тәсілдермен жауап бере аласыз:

Сақталмайды

Сондай-ақ, қараңыз:

Басқару серверінің критикалық оқиғалары

Басқару серверінің функционалдық ақауы оқиғалары

Басқару серверінің ақпараттық оқиғалары

Kaspersky Security Center-дегі оқиғалар туралы

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.