Саясаттарды конфигурациялау және тарату: пайдаланушыларға бағытталған тәсілдеме

2024 ж. 29 наурыз

ID 177180

Бұл бөлімде басқарылатын құрылғыларда орнатылған "Лаборатория Касперского" бағдарламаларын орталықтандырылған конфигурациялауға арналған пайдаланушыға бағытталған сценарий сипатталған. Осы сценарий аяқталғаннан кейін, бағдарламалар сіз анықтайтын бағдарлама саясаттары мен саясат профильдеріне сәйкес барлық басқарылатын құрылғыларда конфигурацияланады.

Бұл сценарийді Kaspersky Security Center Web Console 13 және одан жоғары нұсқалары арқылы жүзеге асыруға болады.

Алдын ала талаптар

Kaspersky Security Center Басқару серверін және Kaspersky Security Center Web Console веб-консолін сәтті орнатқаныңызға және негізгі орнату сценарийін аяқтағаныңызға көз жеткізіңіз. Сондай-ақ, құрылғыға бағытталған қауіпсіздікті басқаруды пайдаланушыға бағытталған тәсілдемеге балама немесе қосымша мүмкіндік ретінде қарастырғыңыз келуі мүмкін. Басқарудың екі тәсілдемесі туралы көбірек біліңіз.

Процесс

Пайдаланушыға бағытталған "Лаборатория Касперского" бағдарламаларын басқару сценарийі келесі қадамдарды қамтиды:

 1. Бағдарламалар саясаттарын конфигурациялау

  Әр бағдарлама үшін саясат жасау арқылы басқарылатын құрылғыларда орнатылған "Лаборатория Касперского" бағдарламаларының параметрлерін конфигурациялаңыз. Бұл саясат жиынтығы клиент құрылғыларына қолданылады.

  Бағдарламаны жылдам іске қосу шебері арқылы желі қорғанысын конфигурациялау кезінде Kaspersky Security Center бағдарламасы Kaspersky Endpoint Security үшін әдепкі бойынша саясатты жасайды. Егер сіз осы шебердің көмегімен конфигурациялау процесін аяқтаған болсаңыз, сізге бұл бағдарлама үшін жаңа саясат жасаудың қажеті жоқ. Kaspersky Endpoint Security саясатын қолмен конфигурациялауға өтіңіз.

  Егер сізде бірнеше Басқару серверінің және/немесе басқару топтарының иерархиялық құрылымы болса, қосалқы Басқару серверлері мен еншілес басқару топтары саясатты әдепкі бойынша негізгі Басқару серверінен иеленеді. Саясат параметрлерін иерархия бойынша төмен қарай өзгертуге тыйым салу үшін параметрлерді еншілес топтар мен қосалқы Басқару серверлеріне мәжбүрлеп иелендіруге болады. Егер сіз параметрлердің тек бір бөлігін иеленуге рұқсат бергіңіз келсе, оларды саясат иерархиясы бойынша жоғары деңгейде құлыптай аласыз. Басқа құлыпталмаған параметрлер иерархия бойынша төменгі саясатты өзгерту үшін қолжетімді болады. Құрылған саясат иерархиясы басқару топтарындағы құрылғыларды тиімді басқаруға мүмкіндік береді.

  Нұсқаулар: Саясатты жасау.

 2. Пайдаланушыларды құрылғы иелері ретінде көрсетіңіз

  Басқарылатын құрылғыларға тиісті рөлдерді тағайындаңыз.

  Нұсқаулар: Пайдаланушыны құрылғының иесі етіп тағайындау.

 3. Ұйымыңызға тән пайдаланушы рөлдерін анықтау

  Ұйымыңыздың қызметкерлері әдетте орындайтын әртүрлі жұмыс түрлері туралы ойланыңыз. Сіз барлық қызметкерлерді олардың рөлдеріне сәйкес бөлуіңіз керек. Мысалы, сіз оларды бөлімдерге, кәсіптерге немесе лауазымдарға бөле аласыз. Осыдан кейін, сізге әр топ үшін пайдаланушы рөлін жасау қажет болады. Бұл жағдайда, әрбір пайдаланушы рөлінде осы рөлге тән бағдарлама параметрлерін қамтитын өзіндік саясат профилі болады.

 4. Пайдаланушы рөлдерін жасау

  Алдыңғы қадамда сіз анықтаған әрбір қызметкерлер тобы үшін пайдаланушы рөлін жасаңыз және конфигурациялаңыз немесе алдын ала анықталған рөлдерді пайдаланыңыз. Пайдаланушы рөлдерінде бағдарлама мүмкіндіктеріне қатынасу құқықтарының жиынтығы бар.

  Нұсқаулар: Пайдаланушы рөлін жасау.

 5. Әрбір пайдаланушы рөлі үшін аймақты анықтау

  Әрбір жасалған пайдаланушы рөлі үшін пайдаланушыларды және/немесе қауіпсіздік топтарын және басқару топтарын анықтаңыз. Пайдаланушы рөліне қатысты параметрлер тек осы рөл тағайындалған пайдаланушыларға тиесілі құрылғыларға қолданылады және бұл құрылғылар осы рөл тағайындалған топтарға, соның ішінде еншілес топтарға жататын болса ғана қолданылады.

  Нұсқаулар: Пайдаланушы рөлі үшін аймақты өзгерту.

 6. Саясат профилін жасау

  Ұйымыңыздың әрбір пайдаланушы рөлі үшін саясат профилін жасаңыз. Саясат профильдері әр пайдаланушының рөліне байланысты пайдаланушы құрылғыларында орнатылған бағдарламаларға қандай параметрлерді қолдану керектігін анықтайды.

  Нұсқаулар: Саясат профилін жасау.

 7. Саясат профилінің пайдаланушы рөлдерімен байланысы

  Саясат профилінің профилін пайдаланушы рөлдерімен байланыстырыңыз. Осыдан кейін, саясат профилі осы рөл анықталған пайдаланушылар үшін белсенді болады. Саясат профилінің параметрлері пайдаланушының құрылғыларында орнатылған "Лаборатория Касперского" бағдарламаларына қолданылады.

  Нұсқаулар: Саясат профильдерінің рөлдермен байланысы.

 8. Саясаттар мен саясат профильдерін басқарылатын құрылғыларға тарату

  Әдепкі бойынша, басқарылатын құрылғыларды Басқару серверімен синхрондау 15 минут сайын бір рет жүзеге асырылады. Синхрондау кезінде басқарылатын құрылғыларға жаңа немесе өзгертілген саясат пен саясат профильдері қолданылады. Автоматты синхрондауды өткізіп жіберіп, синхрондауды Мәжбүрлеп синхрондау пәрмені арқылы қолмен іске қосуға болады. Синхрондау аяқталғаннан кейін, саясаттар мен саясат профильдері жеткізіліп, "Лаборатория Касперского" белгіленген бағдарламаларына қолданылады.

  Саясаттар мен саясат профильдерінің құрылғыға жеткізілгенін тексеруге болады. Kaspersky Security Center бағдарламасы құрылғының сипаттарында жеткізу күні мен уақытын анықтайды.

  Нұсқаулар: Мәжбүрлеп синхрондау.

Нәтижелер

Пайдаланушыға бағытталған сценарий аяқталғаннан кейін, "Лаборатория Касперского" бағдарламалары саясаттар иерархиясы мен саясат профильдері арқылы көрсетілген және таралған параметрлерге сәйкес конфигурацияланады.

Жаңа пайдаланушы үшін, сізге есептік жазба жасау, пайдаланушыға жасалған пайдаланушы рөлдерінің бірін тағайындау және құрылғыларды пайдаланушыға тағайындау қажет. Бағдарлама саясаттары мен саясат профильдері сол пайдаланушының құрылғыларына автоматты түрде қолданылады.

Сондай-ақ, қараңыз:

Негізгі орнату сценарийі

Басқару серверлерінің иерархиясы

Басқару топтары

Саясаттар

Саясат профильдері

Саясаттар иерархиясы

Пайдаланушы рөлдері туралы

Саясаттарды конфигурациялау және тарату: құрылғыларға бағытталған тәсілдеме

Сценарий: желі қорғанысын конфигурациялау

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.