"Вирустық шабуыл" оқиғасы бойынша саясатты автоматты түрде белсендіру

2024 ж. 29 наурыз

ID 181204

"Вирустық шабуыл" оқиғасы басталған кезде саясат автоматты түрде белсендірілді:

 1. Басты мәзірде қажетті Басқару сервері атауының жанындағы параметрлер () белгішесін басыңыз.

  Жалпы қойыншасында Басқару сервері сипаттары терезесі ашылады.

 2. Вирустық шабуыл бөлімін таңдаңыз.
 3. Оң жақ тақтада Вирустық шабуыл оқиғасы орын алған кезде белсендірілетін саясаттарды конфигурациялау сілтемесін басыңыз.

  Саясаттарды белсендіру терезесі ашылады.

 4. Вирустық шабуылды анықтаған құрамдас (жұмыс станциялары мен файлдық серверлерге арналған вирусқа қарсы, пошталық серверлерге арналған вирусқа қарсы, периметрлік қорғанысқа арналған вирусқа қарсы бағдарламалар) қатысты болып келетін бөлімде өзіңізге қажетті жазбаны таңдап, Қосу түймесін басыңыз.

  Басқарылатын құрылғылар басқару тобы бар терезе ашылады.

 5. Басқарылатын құрылғылар жанындағы шеврон () белгішесін басыңыз.

  Басқару топтары мен олардың саясаттары иерархиясы көрсетіледі.

 6. Басқару топтары мен олардың саясаттарының иерархиясында вирустық шабуыл туындаған кезде іске қосылатын саясаттың (немесе саясаттардың) атын басыңыз.

  Тізімдегі немесе топтағы барлық саясаттарды таңдау үшін қажетті атаудың жанындағы жалаушаны қойыңыз.

 7. Сақтау түймесін басыңыз.

  Басқару топтары мен олардың саясатының иерархиясы бар терезе жабылды.

Таңдалған саясаттар вирустық шабуыл туындаған кезде іске қосылатын саясаттар тізіміне қосылады. Таңдалған саясаттар вирустық шабуыл кезінде белсенді немесе белсенді емес екендігіне қарамастан іске қосылады.

Вирустық шабуыл оқиғасы бойынша саясат белсендірілген жағдайда, алдыңғы саясатқа тек қолмен оралуға болады.

Сондай-ақ, қараңыз:

Сценарий: Мониторинг және есептер

Сценарий: желі қорғанысын конфигурациялау

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.