Үшінші тарап бағдарламаларында осалдықтарды түзету

2024 ж. 29 наурыз

ID 182760

Барлығын жаю | Барлығын жию

Бағдарламаларда осалдықтар тізімін алғаннан кейін, Windows операциялық жүйелері бар басқарылатын құрылғылардағы бағдарламаларда осалдықтарды түзете аласыз. Осалдықтарды түзету тапсырмасын немесе Қажетті жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету тапсырмасын жасау және іске қосу арқылы Microsoft бағдарламалық жасақтамасын қоса отырып, үшінші тарап бағдарламалары мен операциялық жүйеде осалдықтарды түзете аласыз.

Пайдаланушының араласуы үшінші тарап бағдарламаларын жаңарту кезінде немесе басқарылатын құрылғыдағы үшінші тарап бағдарламаларында осалдықтарды түзету кезінде қажет болуы мүмкін. Мысалы, пайдаланушыдан үшінші тарап бағдарламасын жабу сұралуы мүмкін.

Сондай-ақ, бағдарламалардағы осалдықтарды түзету үшін тапсырманы келесі жолдармен жасауға болады:

 • Осалдықтар тізімін ашып, қандай осалдықтарды түзету керектігін көрсетіңіз.

  Нәтижесінде, бағдарламалардағы осалдықтарды түзету тапсырмасы туындайды. Таңдалған осалдықтарды қолданыстағы тапсырмаға қосуға болады.

 • Осалдықтарды түзету шеберін іске қосыңыз.

  Осалдықтар мен патчтарды басқару үшін лицензия болған кезде, осалдықтарды түзету шебері қолжетімді болады.

  Шебер осалдықтарды түзету тапсырмасын құруды және конфигурациялауды жеңілдетеді, сонымен қатар орнату үшін бірдей жаңартулары бар артық тапсырмаларды құруды болдырмайды.

Бағдарламалардағы осалдықтарды осалдықтар тізімімен түзету

Бағдарламалардағы осалдықтарды түзету үшін:

 1. Осалдық тізімдерінің бірін ашыңыз:
  • Жалпы осалдықтар тізімін ашу үшін, басты мәзірде ОперацияларПатчтарды басқаруБағдарламалық жасақтама осалдықтары бөліміне өтіңіз.
  • Басқарылатын құрылғының осалдықтар тізімін ашу үшін, басты мәзірде ҚұрылғыларБасқарылатын құрылғылар → <құрылғы атауы> → КеңейтілгенБағдарламалық жасақтама осалдықтары бөліміне өтіңіз.
  • Қажетті бағдарламаның осалдықтар тізімін ашу үшін, басты мәзірде ОперацияларҮшінші тарап бағдарламаларыБағдарламалар тізімдемесі → <бағдарлама атауы> → Осалдықтар бөліміне өтіңіз.

  Үшінші тарап бағдарламаларында осалдықтар тізімі бар бет көрсетіледі.

 2. Тізімдегі бір немесе бірнеше осалдықтарды таңдап, Осалдықты түзету түймесін басыңыз.

  Таңдалған осалдықтардың бірін түзету үшін ұсынылған бағдарламалық жасақтамасының жаңартуы болмаса, ақпараттық хабар көрсетіледі.

  Бағдарламалық жасақтаманың кейбір осалдықтарын түзету үшін, қажет болса, бағдарламалық жасақтаманы орнатуға арналған лицензиялық келісімді қабылдау керек. Егер сіз Лицензиялық келісімнен бас тартсаңыз, бағдарламалық жасақтаманың осалдығы түзетілмейді.

 3. Келесі нұсқалардың бірін таңдаңыз:
  • Жаңа тапсырма

   Жаңа тапсырма жасау шебері іске қосылады. Осалдықтар мен патчтарды басқаруға арналған лицензияңыз болса, әдепкі бойынша Қажетті жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету тапсырма түрі таңдалады. Лицензияңыз болмаса, әдепкі бойынша Осалдықтарды түзету тапсырма түрі таңдалады. Тапсырма жасауды аяқтау үшін шебердің алдағы нұсқауларын орындаңыз.

  • Осалдықты түзету (көрсетілген тапсырмаға ереже қосу)

   Осалдықтардың таңдаулылар тізіміне қосқыңыз келетін тапсырманы таңдаңыз. Осалдықтар мен патчтарды басқаруға арналған лицензияңыз болса, Қажетті жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету тапсырмасын таңдаңыз. Таңдалған тапсырмаға таңдалған осалдықтарды түзетуге арналған жаңа ереже автоматты түрде қосылады. Лицензияңыз болмаса, әдепкі бойынша Осалдықтарды түзету тапсырма түрі таңдалады. Таңдалған осалдықтар тапсырма сипаттарына қосылады.

   Тапсырма сипаттары терезесі ашылады. Өзгерістерді сақтау үшін Сақтау түймесін басыңыз.

Тапсырма жасауды таңдаған болсаңыз, ол тапсырмалар тізімінде, ҚұрылғыларТапсырмалар бөлімінде жасалып, көрсетіледі Егер сіз бар тапсырмаға осалдықтарды қосуды таңдасаңыз, осалдықтар тапсырма сипаттарында сақталады.

Үшінші тарап бағдарламаларындағы осалдықтарды түзету үшін Қажетті жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету немесе Осалдықтарды түзету тапсырмаларын іске қосыңыз. Осалдықтарды түзету тапсырмасын жасаған болсаңыз, сіз тапсырманың сипаттарында атап көрсетілген осалдықтарды түзету үшін бағдарламалық жасақтаманың осалдықтарын қолмен көрсетуіңіз керек.

Осалдықтарды түзету шебері арқылы бағдарламалардағы осалдықтарды түзету

Осалдықтар мен патчтарды басқару үшін лицензия болған кезде, осалдықтарды түзету шебері қолжетімді болады.

Осалдықтарды түзету шебері арқылы бағдарламалардағы осалдықтарды түзету үшін:

 1. Бағдарламаның негізгі терезесінде ОперацияларПатчтарды басқаруБағдарламалық жасақтама осалдықтары бөліміне өтіңіз.

  Басқарылатын құрылғыларда орнатылған үшінші тарап бағдарламаларындағы осалдықтар тізімі бар бет ашылады.

 2. Түзетуді қажет ететін осалдыққа қарсы жалауша қойыңыз.
 3. Осалдықтарды түзету шеберін іске қосу түймесін басыңыз.

  Осалдықтарды түзету шебері ашылады. Осалдықты түзету тапсырмасын таңдау бетінде келесі түрдегі барлық қолданыстағы тапсырмалар тізімі көрсетіледі:

  • Қажетті жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету
  • Windows Update жаңартуларын орнату
  • Осалдықтарды түзету

  Жаңа жаңартуларды орнату үшін тапсырмалардың соңғы екі түрін өзгерту мүмкін емес. Жаңа жаңартуларды орнату үшін Қажетті жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету тапсырмасын ғана қолдануға болады.

 4. Егер сіз шебердің таңдалған осалдықты түзететін тапсырмаларды ғана көрсетуін қаласаңыз, Осы осалдықты түзететін тапсырмаларды ғана көрсету параметрін қосыңыз.
 5. Орындағыңыз келетін әрекетті таңдаңыз:
  • Тапсырманы іске қосу үшін, тапсырманың аты жанында жалаушаны қойып, Іске қосу түймесін басыңыз.
  • Қолданыстағы тапсырмаға жаңа ережені қосу үшін:
   1. Тапсырманың аты жанына жалаушаны қойып, Ереже қосу түймесін басыңыз.
   2. Ашылған бетте жаңа ережені орнатыңыз:
    • Осы күрделілік деңгейіндегі осалдықтарды түзету ережесі
    • Таңдалған осалдыққа арналған нұсқауларға сәйкес анықталған жаңарту түріндегі жаңартулармен осалдықтарды түзету ережесі (тек Microsoft бағдарламаларындағы осалдықтар үшін қолжетімді)
    • Таңдалған жеткізуші бойынша бағдарламаларда осалдықтарды түзету ережесі (үшінші тарап бағдарламаларындағы осалдықтар үшін ғана қолжетімді)
    • Таңдалған бағдарламаның барлық нұсқаларында осалдықты түзету ережесі (үшінші тарап бағдарламаларындағы осалдықтар үшін ғана қолжетімді)
    • Таңдалған осалдықты түзету ережесі
    • Осы осалдықты түзететін жаңартуларды растау
   3. Қосу түймесін басыңыз.
  • Тапсырма жасау үшін:
   1. Жаңа тапсырма түймесін басыңыз.
   2. Ашылған бетте жаңа ережені орнатыңыз:
    • Осы күрделілік деңгейіндегі осалдықтарды түзету ережесі
    • Таңдалған осалдыққа арналған нұсқауларға сәйкес анықталған жаңарту түріндегі жаңартулармен осалдықтарды түзету ережесі (тек Microsoft бағдарламаларындағы осалдықтар үшін қолжетімді)
    • Таңдалған жеткізуші бойынша бағдарламаларда осалдықтарды түзету ережесі (үшінші тарап бағдарламаларындағы осалдықтар үшін ғана қолжетімді)
    • Таңдалған бағдарламаның барлық нұсқаларында осалдықты түзету ережесі (үшінші тарап бағдарламаларындағы осалдықтар үшін ғана қолжетімді)
    • Таңдалған осалдықты түзету ережесі
    • Осы осалдықты түзететін жаңартуларды растау
   3. Қосу түймесін басыңыз.

Егер сіз тапсырманы іске қосуды шешсеңіз, шеберді жабуға болады. Тапсырма фондық режимде орындалады. Қосымша әрекеттер қажет емес.

Егер сіз бар тапсырмаға ереже қосуды таңдасаңыз, тапсырма сипаттары терезесі ашылады. Тапсырманың сипаттарына жаңа ереже қосылды. Ережені, сондай-ақ басқа тапсырма параметрлерін көруге немесе өзгертуге болады. Өзгерістерді сақтау үшін Сақтау түймесін басыңыз.

Тапсырма жасауды шешсеңіз, оны тапсырма жасау шеберінің көмегімен жасаңыз. Осалдықтарды түзету шеберіне қосылған жаңа ереже тапсырманы жасау шеберінде көрсетіледі. Шебердің жұмысы аяқталғаннан кейін, Қажетті жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету тапсырмасы тапсырмалар тізіміне қосылады.

Сондай-ақ, қараңыз:

Сценарий: Үшінші тарап бағдарламаларындағы осалдықтарды анықтау және түзету

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.