Құрылғы күйлері туралы

2024 ж. 29 наурыз

ID 191051

Kaspersky Security Center бағдарламасы әрбір басқарылатын құрылғыға күй тағайындайды. Нақты күйі, пайдаланушы анықтаған шарттардың орындалғанына байланысты. Кейбір жағдайларда Kaspersky Security Center құрылғысына күй тағайындау кезінде құрылғының желіде көрінуін ескереді (төмендегі кестені қараңыз). Егер Kaspersky Security Center құрылғыны екі сағат ішінде желіден таппаса, құрылғының көрінуі Офлайн мәніне ие болады.

Келесі күйлер бар:

 • Критикалық немесе Критикалық / Көзге көрінетін.
 • Ескерту немесе Ескерту / Көзге көрінетін.
 • ОК немесе ОК / Көзге көрінетін.

Төмендегі кестеде құрылғыға Критикалық немесе Ескерту күйін және олардың мүмкін мәндерін тағайындау үшін әдепкі бойынша шарттар келтірілген.

Құрылғыға күйлер белгілеу шарттары

Шарт

Шарттың сипаттамасы

Қолжетімді мәндері

Қауіпсіздік бағдарламасы орнатылмаған

Желілік агент құрылғыға орнатылған, бірақ қауіпсіздік бағдарламасы орнатылмаған.

 • Қосқыш қосулы.
 • Қосқыш өшірулі.

Тым көп вирус анықталды

Вирустарды іздеу тапсырмаларының, мысалы, Зиянды БҚ іздеу тапсырмаларының жұмысы нәтижесінде, құрылғыда вирустар табылды және анықталған вирустардың саны көрсетілген мәннен асып түседі.

0-ден артық.

Нақты уақыт режимінде қорғау деңгейі әкімші орнатқан деңгейден өзгеше

Құрылғы желіде көрінеді, бірақ құрылғы күйіне арналған шартта нақты уақыт режимінде қорғау деңгейі әкімші орнатқан деңгейден өзгеше.

 • Тоқтатылды.
 • Кідіртілді.
 • Орындалуда.

Зиянды бағдарлама сканерлеуі ұзақ уақыт орындалмады

Құрылғы желіде көрінеді және құрылғыда қауіпсіздік бағдарламасы орнатылған, бірақ Зиянды БҚ іздеу тапсырмасы да, жергілікті тексеру тапсырмасы да көрсетілген уақыттан артық орындалмады. Шарт тек жеті күн бұрын немесе одан бұрын Басқару сервері дерекқорына қосылған құрылғыларға қолданылады.

1-күннен артық.

Дерекқорлар ескірген

Құрылғы желіде көрінеді және құрылғыда қауіпсіздік бағдарламасы орнатылған, бірақ антивирустық дерекқорлар бұл құрылғыда көрсетілген уақыттан артық жаңартылмаған. Шарт тек бір күн бұрын немесе одан бұрын Басқару сервері дерекқорына қосылған құрылғыларға қолданылады.

1-күннен артық.

Қосылмағанына көп болды

Желілік агент құрылғыға орнатылған, бірақ құрылғы Басқару серверіне көрсетілген уақыттан артық қосылмаған, себебі құрылғы өшірулі.

1-күннен артық.

Белсенді қауіптер анықталды

Белсенді қауіптер қалтасындағы өңделмеген нысандар саны көрсетілген мәннен асып түседі.

0 данадан артық.

Қайта іске қосу керек

Құрылғы желіде көрінеді, бірақ бағдарлама таңдалған себептердің біріне байланысты құрылғыны белгіленген уақыттан ұзағырақ қайта жүктеуді талап етеді.

0 минуттан көбірек.

Үйлесімді емес бағдарламалар орнатылды

Құрылғы желіде көрінеді, бірақ Желілік агент орындаған бағдарламалық жасақтаманы түгендеу кезінде, құрылғыда үйлесімсіз бағдарламалардың орнатылғаны анықталды.

 • Қосқыш өшірулі.
 • Қосқыш қосулы.

Бағдарламалық жасақтама осалдықтары анықталды

Құрылғы желіде көрінеді және оған Желілік агент орнатылған, бірақ Осалдықтарды және қажетті жаңартуларды іздеу тапсырмасын орындау нәтижесінде құрылғыда критикалық деңгейі белгіленген бағдарламаларда осалдықтар анықталды.

 • Критикалық.
 • Жоғары.
 • Орташа.
 • Осалдықты жабу мүмкін емес болса, елемеу.
 • Жаңарту орнатуға белгіленген болса, елемеу.

Лицензия мерзімі өтті

Құрылғы желіде көрінеді, бірақ лицензияның жарамдылық мерзімі өтіп кеткен.

 • Қосқыш өшірулі.
 • Қосқыш қосулы.

Лицензияның қолданылу мерзімі жақында аяқталады

Құрылғы желіде көрінеді, бірақ лицензиялық жарамдылық мерзімі көрсетілген күндер санынан аз уақыттан кейін өтіп кетеді.

0 күннен көп.

Windows Update жаңартуларын іздеу ұзақ уақыт бойы орындалмады

Windows Update жаңартуларын синхрондау тапсырмасы көрсетілген уақыттан артық орындалмаған.

1-күннен артық.

Жарамсыз шифрлау күйі

Желілік агент құрылғыға орнатылған, бірақ құрылғыны шифрлау нәтижесі көрсетілген мәнге тең.

 • Пайдаланушының бас тартуына байланысты саясатқа сәйкес келмейді (тек сыртқы құрылғылар үшін).
 • Қатеге байланысты саясатқа сай емес.
 • Саясат қолданылуда – қайта іске қосу қажет.
 • Шифрлау саясаты белгіленбеген.
 • Қолдау көрсетілмейді.
 • Саясат қолданылуда.

Ұялы құрылғы параметрлері саясатқа жауап бермейді

Ұялы құрылғының параметрлері сәйкестік ережелерін тексеру кезінде Kaspersky Endpoint Security for Android саясатында белгіленген параметрлерден ерекшеленеді.

 • Қосқыш өшірулі.
 • Қосқыш қосулы.

Өңделмеген инциденттер бар

Құрылғыда өңделмеген инциденттер бар. Оқиғалар клиент құрылғысында орнатылған "Лаборатория Касперского" басқарылатын бағдарламаларының көмегімен автоматты түрде де, әкімші тарапынан қолмен де жасалуы мүмкін.

 • Қосқыш өшірулі.
 • Қосқыш қосулы.

Бағдарлама анықтаған құрылғы күйі

Құрылғының күйін басқарылатын бағдарлама анықтайды.

 • Қосқыш өшірулі.
 • Қосқыш қосулы.

Құрылғыда бос орын жоқ

Құрылғының бос диск кеңістігі көрсетілген мәннен аз немесе құрылғы Басқару серверімен синхрондала алмайды. Құрылғы Басқару серверімен сәтті синхрондалғанда және құрылғының бос диск кеңістігі көрсетілген мәннен көп немесе тең болса, Критикалық немесе Ескерту күйлері ОК күйіне өзгереді.

0 МБ-тан көбірек.

Құрылғы басқарылмайтын күйге айналды

Құрылғылар табылған кезде құрылғы желіде көрінетін болып анықталады, бірақ Басқару серверімен синхрондаудың үштен артық сәтсіз әрекеті орындалды.

 • Қосқыш өшірулі.
 • Қосқыш қосулы.

Қорғаныс өшірілген

Құрылғы көзге көрінеді, бірақ құрылғыдағы қауіпсіздік бағдарламасы көрсетілген уақыттан артық өшірулі.

Бұл жағдайда қауіпсіздік бағдарламасының күйі Тоқтатылған немесе Ақау болып табылады және келесілерден ерекшеленеді: Іске қосылуда, Орындалуда, немесе Кідіртілді.

0 минуттан көбірек.

Қауіпсіздік бағдарламасы іске қосылмаған

Құрылғы көзге көрінеді және қауіпсіздік бағдарламасы құрылғыда орнатылған, бірақ іске қосылмаған.

 • Қосқыш өшірулі.
 • Қосқыш қосулы.

Kaspersky Security Center бағдарламасы белгіленген шарттарды орындау кезінде басқару тобындағы құрылғы күйін автоматты түрде ауыстырып қосуды конфигурациялауға мүмкіндік береді. Белгіленген шарттарды орындау кезінде, клиент құрылғысына келесі күйлердің бірі беріледі: Критикалық немесе Ескерту. Белгіленген шарттарды орындамаған жағдайда, клиент құрылғысына ОК күйі беріледі.

Бір шарттың әртүрлі мәндеріне әртүрлі күйлер сәйкес келуі мүмкін. Мысалы, әдепкі бойынша 3 күннен артық мәні бар Дерекқорлар ескірген шартын ұстанған кезде клиент құрылғысына Ескерту күйі, ал 7 күннен артық мәні бар шартты ұстанған кезде клиент құрылғысына Критикалық күйі беріледі.

Kaspersky Security Center бағдарламасын алдыңғы нұсқасынан жаңартып жатсаңыз, Критикалық немесе Ескерту күйін тағайындау үшін Дерекқорлар ескірген шартының мәні өзгермейді.

Kaspersky Security Center бағдарламасы құрылғыға күй тағайындаған кезде, кейбір шарттар үшін ("Шарттар сипаттамасы" бағанын қараңыз) құрылғылардың көзге көрінуі ескеріледі. Мысалы, басқарылатын құрылғыға Критикалық күйі берілген болса, Дерекқорлар ескірген шарты орындалғандықтан, құрылғы үшін көзге көрінетін болғандықтан, құрылғыға ОК күйі беріледі.

Сондай-ақ, қараңыз:

Құрылғылардың күйлерін ауыстыруды конфигурациялау

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.