Бағдарлама функцияларына қатынасу құқықтары

2024 ж. 29 наурыз

ID 203748

Төмендегі кестеде тапсырмаларды, есептерді, параметрлерді басқаруға және пайдаланушы әрекеттерін орындауға құқық беретін Kaspersky Security Center функциялары берілген.

Кестеде көрсетілген пайдаланушы әрекеттерін орындау үшін пайдаланушының әрекеттің жанында көрсетілген құқығы болуы керек.

Оқу, Жазу және Орындау құқығы кез келген тапсырмаға, есепке немесе параметрлерге қолданылуы мүмкін. Осы құқықтардан басқа, пайдаланушы тапсырмаларды, есептерді басқару немесе құрылғылар таңдауы параметрлерін өзгерту үшін пайдаланушыда Құрылғылардың таңдауларында әрекеттерді орындау құқығы болуы керек.

Кестеде жоқ барлық тапсырмалар, есептер, параметрлер және орнату пакеттері Жалпы функционал: Базалық функционалдылық аймағы аймағына жатады.

Бағдарлама функцияларына қатынасу құқықтары

Функционалдық аймақ

Құқық

Пайдаланушының әрекеті: әрекетті орындауға қажетті құқық

Тапсырма

Есеп

Басқа

Жалпы функциялар: Басқару топтарын басқару

Жазу.

 • Басқару тобына құрылғыны қосу: Жазу.
 • Басқару тобы құрамынан құрылғыны жою: Жазу.
 • Басқару тобын басқа басқару тобына қосу: Жазу.
 • Басқару тобын басқа басқару тобынан жою: Жазу.

Жоқ.

Жоқ.

Жоқ.

Жалпы функциялар: ACL тізімдеріне қарамастан, нысандарға қатынасу

Оқу.

Барлық нысандарға қатысты оқуға қатынас алу: Оқу.

Жоқ.

Жоқ.

Жоқ.

Жалпы функционал: Базалық функционал

 • Оқу.
 • Жазу.
 • Орындау.
 • Құрылғы таңдаулары бойынша әрекеттерді орындау.
 • Виртуалды сервер үшін құрылғыны жылжыту ережелері (жасау, өзгерту немесе жою): Жазу, Құрылғы таңдаулары бойынша әрекеттерді орындау.
 • Пайдаланушы сертификатының мобильді протоколын (LWNGT) алу: Оқу.
 • Пайдаланушы сертификатының мобильді протоколын (LWNGT) орнату: Жазу.
 • NLA анықтаған желілер тізімін алу: Оқу.
 • NLA анықтаған желілер тізімін қосу, өзгерту немесе жою: Жазу.
 • Топтардың қатынасын бақылау тізімін қарау: Оқу.
 • Kaspersky Event журналын қараңыз: Оқу.
 • Жаңартуларды Басқару серверінің қоймасына жүктеп алу.
 • Есептерді жеткізу.
 • Орнату пакеттерін тарату.
 • Қосалқы Басқару серверлеріне бағдарламаларды орнату.
 • Қорғаныс жағдайы туралы есеп.
 • Қауіп-қатер туралы есеп.
 • Ең көп зақымдалған құрылғылар туралы есеп.
 • Антивирустық дерекқордың күйі туралы есеп.
 • Қателер туралы есеп.
 • Желілік шабуылдар туралы есеп.
 • Пошталық жүйелерді қорғауға арналған бағдарламалар туралы жиынтық есеп.
 • Периметрді қорғайтын бағдарламалар туралы жиынтық есеп.
 • Орнатылған бағдарлама түрлері туралы жиынтық есеп.
 • Вирус жұққан құрылғылардың пайдаланушылары туралы есеп.
 • Инциденттер туралы есеп.
 • Оқиғалар туралы есеп.
 • Тарату нүктелерінің әрекетіндегі есеп.
 • Қосалқы Басқару серверлері туралы есеп.
 • Құрылғыларды басқару оқиғалары туралы есеп.
 • Осалдықтар туралы есеп.
 • Рұқсат берілмеген бағдарламалар бойынша есеп.
 • Веб-бақылау туралы есеп.
 • Басқарылатын құрылғыларды шифрлаудың күйі туралы есеп.
 • Жаппай сақтау құрылғыларын шифрлау күйі туралы есепті көру.
 • Файлдарды шифрлау қателері туралы есеп.
 • Шифрланған файлдарға қатынасты бұғаттау туралы есеп.
 • Шифрланған құрылғыларға қатынасу құқықтары туралы есеп.
 • Пайдаланушының тиімді құқықтары туралы есеп.
 • Құқықтар туралы есеп.

Жоқ.

Жалпы функцияларЖойылған нысандар

 • Оқу.
 • Жазу.
 • Себетте жойылған нысандарды қарау: Оқу.
 • Себеттен нысандарды жою: Жазу.

Жоқ.

Жоқ.

Жоқ.

Жалпы функцияларОқиғаларды өңдеу

 • Оқиғаларды жою.
 • Оқиғалар туралы хабарландыру параметрлерін өзгерту.
 • Оқиғалар журналына оқиғаларды жазу параметрлерін өзгерту.
 • Жазу.
 • Оқиғаларды тіркеу параметрлерін өзгерту: Оқиғалар журналына оқиғаларды жазу параметрлерін өзгерту.
 • Оқиғалар туралы хабарландыру параметрлерін өзгерту: Оқиғалар туралы хабарландыру параметрлерін өзгерту.
 • Оқиғаларды жою: Оқиғаларды жою.

Жоқ.

Жоқ.

Параметрлер:

 • Вирустық шабуыл параметрлері: вирустық шабуыл оқиғасын жасау үшін қажетті вирусты анықтау саны.
 • Вирустық шабуыл параметрлері: вирусты анықтауды бағалау кезеңі.
 • Дерекқорда сақталатын оқиғалардың максималды саны.
 • Қашықтағы құрылғылардың оқиғаларын сақтау кезеңі.

Жалпы функциялар: Басқару серверімен жасалатын операциялар

 • Оқу.
 • Жазу.
 • Орындау.
 • Нысанның ACL тізімдерін өзгерту.
 • Құрылғы таңдаулары бойынша әрекеттерді орындау.
 • Желілік агентті қосу үшін Басқару сервері порттарын өзгерту: Жазу.
 • Басқару серверінде іске қосылған белсендіру прокси-серверінің порттарын өзгерту: Жазу.
 • Басқару серверінде жұмыс істейтін ұялы құрылғылар үшін белсендіру прокси-серверінің порттарын өзгерту: Жазу.
 • Автономды пакеттерді тарату үшін Веб-сервер порттарын өзгерту: Жазу.
 • iOS MDM профильдерін тарату үшін Веб-сервер порттарын өзгерту: Жазу.
 • Kaspersky Security Center Web Console көмегімен қосылу үшін Басқару серверінің SSL порттарын өзгерту: Жазу.
 • Ұялы құрылғыларды қосу үшін Басқару сервері порттарын өзгерту: Жазу.
 • Басқару серверінің дерекқорында сақталатын оқиғалардың максималды санын көрсетіңіз: Жазу.
 • Басқару сервері жібере алатын оқиғалардың максималды санын көрсетіңіз: Жазу.
 • Басқару сервері оқиғаларды жібере алатын кезеңді өзгерту: Жазу.
 • Басқару сервері деректерін сақтық көшірмелеу.
 • Дерекқорларға қызмет көрсету.

Жоқ.

Жоқ.

Жалпы функционал: "Лаборатория Касперского" бағдарламаларын орналастыру

 • "Лаборатория Касперского" патчтарын басқару.
 • Оқу.
 • Жазу.
 • Орындау.
 • Құрылғы таңдаулары бойынша әрекеттерді орындау.

Патчты орнатуды растау немесе қабылдамау: "Лаборатория Касперского" патчтарын басқару.

Жоқ.

 • Виртуалды Басқару серверінің лицензиялық кілтін пайдалануы туралы есеп.
 • "Лаборатория Касперского" бағдарламалық жасақтамасының нұсқалары туралы есеп.
 • Үйлесімсіз қосымшалар туралы есеп.
 • "Лаборатория Касперского" бағдарламалық жасақтама модулі жаңартуларының нұсқалары туралы есеп.
 • Қорғаныс орналастыру туралы есеп.

Орнату пакеті: "Лаборатория Касперского".

Жалпы функциялар: Лицензиялық кілттерді басқару.

 • Кілт файлын экспорттау.
 • Жазу.
 • Кілт файлын экспорттау: Кілт файлын экспорттау.
 • Басқару серверінің лицензиялық кілтінің параметрлерін өзгерту: Жазу.

Жоқ.

Жоқ.

Жоқ.

Жалпы функциялар: Есептерді басқару

 • Оқу.
 • Жазу.
 • ACL тізімдеріне қарамастан, нысандар үшін есептер жасау: Жазу.
 • ACL тізімдеріне қарамастан, есептерді орындау: Оқу.

Жоқ.

Жоқ.

Жоқ.

Жалпы функционал: Басқару серверлері иерархиясы

Басқару серверлерінің иерархиясын конфигурациялау

Қосалқы Басқару серверлерін қосу, жаңарту немесе жою: Басқару серверлерінің иерархиясын конфигурациялау

Жоқ.

Жоқ.

Жоқ.

Жалпы функциялар: Пайдаланушы құқықтары

Нысанның ACL тізімдерін өзгерту.

 • Кез келген нысанның Қауіпсіздігі сипаттарын өзгерту: Нысанның ACL тізімдерін өзгерту.
 • Пайдаланушы рөлдерін басқару: Нысанның ACL тізімдерін өзгерту.
 • Ішкі пайдаланушыларды басқару: Нысанның ACL тізімдерін өзгерту.
 • Қауіпсіздік топтарын басқару: Нысанның ACL тізімдерін өзгерту.
 • Лақап аттарды басқару: Нысанның ACL тізімдерін өзгерту.

Жоқ.

Жоқ.

Жоқ.

Жалпы функциялар: Виртуалды Басқару серверлері.

 • Виртуалды Басқару серверлерін басқару.
 • Оқу.
 • Жазу.
 • Орындау.
 • Құрылғы таңдаулары бойынша әрекеттерді орындау.
 • Виртуалды Басқару серверлері тізімін алу: Оқу.
 • Виртуалды Басқару сервері туралы ақпаратты алу: Оқу.
 • Виртуалды Басқару серверін жасау, жаңарту немесе жою: Виртуалды Басқару серверлерін басқару.
 • Виртуалды Басқару серверін басқа топқа жылжыту: Виртуалды Басқару серверлерін басқару.
 • Виртуалды Басқару серверіне қатынасу құқықтарын белгілеу: Виртуалды Басқару серверлерін басқару.

Жоқ.

Үшінші тарап бағдарламалық жасақтамасы жаңартуларын орнату нәтижелерін хабарлау.

Жоқ.

Жалпы функционалШифрлау кілттерін басқару

Жазу.

Шифрлау кілттерін импорттау: Жазу.

Жоқ.

Жоқ.

Жоқ.

Ұялы құрылғыларды басқару: Жалпы

 • Жаңа құрылғыларды қосу.
 • Ұялы құрылғыларға ақпараттық пәрмендерді ғана жіберу.
 • Ұялы құрылғыларға пәрмендер жіберу.
 • Сертификаттарды басқару.
 • Оқу.
 • Жазу.
 • Кілттерді басқару қызметінің қалпына келтірілген деректерін алу: Оқу.
 • Пайдаланушы сертификаттарын жою: Сертификаттарды басқару.
 • Пайдаланушы сертификатының жария бөлігін алу: Оқу.
 • Жалпыға ортақ кілттердің инфрақұрылымы қосулы ма екенін тексеру: Оқу.
 • Жалпыға ортақ кілттердің инфрақұрылымының есептік жазбасын тексеру: Оқу.
 • Жалпыға ортақ кілттер инфрақұрылымы үлгілерін алу: Оқу.
 • Сертификат кілтін кеңейтілген қолдану (EKU) арқылы жалпыға ортақ кілттер инфрақұрылымы үлгілерін алу: Оқу.
 • Жалпыға ортақ кілттер инфрақұрылымы сертификатының қайтарып алынбағанын тексеру: Оқу.
 • Пайдаланушы сертификаттарын шығару параметрлерін жаңарту: Сертификаттарды басқару.
 • Пайдаланушы сертификаттарын шығару параметрлерін алу: Оқу.
 • Бағдарламалардың атауы және нұсқалары бойынша пакеттер алу: Оқу.
 • Пайдаланушы сертификаттарын орнату немесе олардан бас тарту: Сертификаттарды басқару.
 • Пайдаланушы сертификатын жаңарту: Сертификаттарды басқару.
 • Пайдаланушы сертификаты үшін тег белгілеу: Сертификаттарды басқару.
 • iOS MDM профилін қамтитын орнату пакетін жасауды іске қосу; iOS MDM профилін қамтитын орнату пакетін жасаудан бас тарту: Жаңа құрылғыларды қосу.

Жоқ.

Жоқ.

Жоқ.

Жүйені басқару: Қосылымдар.

 • RDP сеанстарын бастау.
 • Бұрыннан бар RDP сеанстарына қосылу.
 • Туннельдеу.
 • Құрылғылардағы файлдарды әкімшінің жұмыс үстелінде сақтау.
 • Оқу.
 • Жазу.
 • Орындау.
 • Құрылғы таңдаулары бойынша әрекеттерді орындау.
 • Жұмыс үстеліне бірлесіп қатынасу сеансын жасау: Жұмыс үстеліне бірлесіп қатынасу сеансын жасау құқығы.
 • RDP сеансын жасау: Бұрыннан бар RDP сеанстарына қосылу.
 • Туннель жасау: Туннельдеу.
 • Желілер тізімін сақтау: Құрылғылардағы файлдарды әкімшінің жұмыс үстелінде сақтау.

Жоқ.

Құрылғы пайдаланушылары туралы есеп.

Жоқ.

Жүйені басқару: Жабдықты түгендеу.

 • Оқу.
 • Жазу.
 • Орындау.
 • Құрылғы таңдаулары бойынша әрекеттерді орындау.
 • Жабдықты түгендеу нысандарын алу немесе экспорттау: Оқу.
 • Жабдықты түгендеу нысандарын қосу, орнату немесе жою: Жазу.

Жоқ.

 • Жабдық тізімдемесі туралы есеп.
 • Конфигурацияны өзгерту туралы есеп.
 • Жабдық туралы есеп.

Жоқ.

Жүйені басқару: Желіге қатынасуды басқару.

 • Оқу.
 • Жазу.
 • Cisco параметрлерін қарау: Оқу.
 • Cisco параметрлерін өзгерту: Жазу.

Жоқ.

Жоқ.

Жоқ.

Жүйені басқару: Операциялық жүйені орналастыру.

 • PXE серверлерін орналастыру.
 • Оқу.
 • Жазу.
 • Орындау.
 • Құрылғы таңдаулары бойынша әрекеттерді орындау.
 • PXE серверлерін орналастыру: PXE серверлерін орналастыру.
 • PXE серверлері тізімін қарау: Оқу.
 • PXE клиенттерінде орнату процесін іске қосу немесе тоқтату: Орындау.
 • WinPE ортасы мен операциялық жүйе кескіндері үшін драйверлерді басқару: Жазу.

Анықтамалық құрылғының ОЖ кескінінің орнату пакетін жасау.

Жоқ.

Орнату пакеттері: "Операциялық жүйе кескіні".

Жүйені басқару: Осалдықтар мен патчтарды басқару.

 

 

 • Оқу.
 • Жазу.
 • Орындау.
 • Құрылғы таңдаулары бойынша әрекеттерді орындау.
 • Үшінші тарап патчтарының сипаттарын көру: Оқу.
 • Үшінші тарап патчтарының сипаттарын өзгерту: Жазу.
 • Windows Update жаңартуларын синхрондауды орындау.
 • Windows Update жаңартуларын орнату.
 • Осалдықтарды түзету.
 • Қажетті жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету.

Бағдарламалық жасақтаманың жаңартулары туралы есеп.

Жоқ.

Жүйені басқару: Қашықтан орнату.

 • Оқу.
 • Жазу.
 • Орындау.
 • Құрылғы таңдаулары бойынша әрекеттерді орындау.
 • Орнату пакетінің сипаттары негізінде үшінші тарап өндірушісінің Осалдықтар мен патчтарды басқаруын көру: Оқу.
 • Орнату пакетінің сипаттары негізінде Осалдықтар мен патчтарды басқаруды өзгерту: Жазу.

Жоқ.

Жоқ.

Орнату пакеттері:

 • Пайдаланушы бағдарламасы.
 • Орнату пакеті.

Жүйені басқару: Бағдарламаларды түгендеу.

 • Оқу.
 • Жазу.
 • Орындау.
 • Құрылғы таңдаулары бойынша әрекеттерді орындау.

Жоқ.

Жоқ.

 • Орнатылған бағдарламалар туралы есеп.
 • Өтінімдер тізілімі туралы есеп журналы.
 • Лицензияланған бағдарламалар топтарының күйі туралы есеп.
 • Үшінші тарап бағдарламалық жасақтамасының лицензиялық кілттері туралы есеп.

Жоқ.

Сондай-ақ, қараңыз:

Сценарий: Желі қорғанысын конфигурациялау

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.