SNMP үшін нысан идентификаторларының мәндері

2024 ж. 7 ақпан

ID 207518

Төмендегі кестеде үшінші тарап бағдарламаларына Басқару серверінің өнімділігі туралы ақпаратты беру үшін пайдаланылатын нысан идентификаторының (бұдан әрі - OID) мәндері мен сипаттамалары келтірілген.

SNMP үшін нысан идентификаторлары параметрлерінің мәндері мен сипаттамалары

Нысан идентификаторларының мәндері

Деректердің сандық түрі

OID

Сипаттамасы

deploymentStatus

INTEGER { ok(0), info(1), warning(2), critical(3) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.1

Орналастыру күйі. Күй келесі мәндердің біріне ие болуы мүмкін:

 • Ақпараттық хабар. Лицензия бұдан былай N құрылғылар үшін қолданылмайды.
 • Ескерту. келесілердің бірі:

  Басқару сервері топтарындағы N құрылғыларда "Лаборатория Касперского" бағдарламалары орнатылған М құрылғылар (N > M).

  L лицензиясының мерзімі N құрылғыларда M күннен кейін өтіп кетеді.

  Бағдарламаларды орнату бойынша Т тапсырмасы N құрылғыларда аяқталды, М құрылғылар үшін қайта іске қосу қажет.

 • Критикалық. Лицензия мерзімі N құрылғы үшін өтіп кеткен.
 • ОК. Жоғары аталғандардың ешқайсысы.

noAntivirusSoftware

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.2.1

deploymentStatus себебі көрсетіп тұрғандай, Басқару серверінің топтарында басқарылатын бағдарламалар орнатылмаған құрылғылар тым көп.

Басқарылатын бағдарламалары жоқ бірнеше құрылғы анықталған жағдайда, мәні 1-ге, ал басқа жағдайда – 0-ге тең.

remoteInstallTaskFailed

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.2.2

deploymentStatus, кейбір құрылғыларда қашықтан орнату тапсырмасын орындау мүмкін болмағанын көрсетеді. Осы құрылғылардың санын hostsRemoteInstallFailed көмегімен алуға болады.

licenceExpiring

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.2.3

deploymentStatus себебі, лицензия мерзімі жеті күннен кейін өтіп кететін бірнеше құрылғының бар екенін көрсетеді. Осы құрылғылардың санын hostsLicenseExpiring көмегімен алуға болады.

licenceExpired

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.2.4

deploymentStatus себебі, лицензия мерзімі өтіп кеткен бірнеше құрылғының бар екенін көрсетеді. Сіз осы құрылғылардың санын hostsLicenseExpired көмегімен біле аласыз.

hostsInGroups

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.3

Басқару серверінің топтарындағы құрылғылар саны.

hostsWithAntivirus

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.4

Басқарылатын бағдарламалары орнатылған Басқару сервері топтарындағы құрылғылардың саны.

hostsRemoteInstallFailed

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.5

Қашықтан орнату тапсырмасын орындау мүмкін болмаған құрылғылардың саны.

licenceExpiringSerial

OCTET STRING

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.6

Жарамдылық мерзімі жақын арада (7 күннен кем уақыттан кейін) өтіп кететін лицензиялық кілт идентификаторы.

licenceExpiredSerial

OCTET STRING

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.7

Жарамдылық мерзімі өтіп кеткен лицензиялық кілт идентификаторы.

licenceExpiringDays

Unsigned32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.8

Лицензия мерзімі өтіп кеткенге дейінгі күндер саны.

hostsLicenceExpiring

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.9

Лицензия мерзімі жақында (7 күннен кем уақыттан кейін) өтіп кететін лицензиясы бар құрылғылардың саны.

hostsLicenceExpired

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.1.10

Лицензия мерзімі өтіп кеткен құрылғылар саны.

updatesStatus

INTEGER { ok(0), info(1), warning(2), critical(3) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.2.1

Антивирустық дерекқорларды жаңарту күйі. Күй келесі мәндердің біріне ие болуы мүмкін:

 • Ақпараттық хабар. Басқару серверіндегі немесе құрылғылардағы антивирустық дерекқорлар бір күннен артық жаңартылмаған; бағдарлама орнатылғаннан бері бір күннен аз уақыт өтті.
 • Ескерту. Басқару серверіндегі немесе құрылғылардағы антивирустық дерекқорлар бір күннен артық жаңартылмаған.
 • Критикалық. Басқару серверіндегі немесе құрылғылардағы антивирустық дерекқорлар екі күннен артық жаңартылмаған.
 • ОК. Жоғары аталғандардың ешқайсысы.

serverNotUpdated

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.2.2.1

Бұл себеп, Басқару серверінің ұзақ уақыт бойы жаңартылмағанын көрсетеді. Ұзақ болып саналатын уақыт updatesStatus күйінде көрсетіледі.

notUpdatedHosts

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.2.2.2

Бұл себеп, кейбір құрылғылардың ұзақ уақыт (Критикалық – 7 күн және одан да көп, Ескерту – 3 күн) бойы жаңартылмағанын көрсетеді. Сіз осы құрылғылардың санын hostsNotUpdated көмегімен біле аласыз.

lastServerUpdateTime

OCTET STRING

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.2.3

Басқару серверінде антивирустық дерекқорлардың соңғы рет жаңартылған күні.

hostsNotUpdated

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.2.4

Антивирустық дерекқорлары жаңартылмаған құрылғылардың саны.

protectionStatus

INTEGER { ok(0), warning(2), critical(3) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.1

Нақты уақыт режимінде қорғау күйі. келесілердің бірі:

 • Ескерту. келесілердің бірі:

  Басқару серверіне кіретін құрылғыда қауіпсіздіктің бұзылғаны анықталды.

  Шифрлау қателеріне байланысты, кейбір құрылғылар қорғаныс күйін өзгертті.

  Толықтай сканерлеу көптен бері орындалмады.

 • Критикалық. Басқару серверінің топтарындағы кейбір құрылғыларда антивирустық қорғаныс жұмыс істемейді.
 • ОК. Жоғары аталғандардың ешқайсысы.

antivirusNotRunning

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.2.1

Бұл себеп, қауіпсіздік бағдарламасының кейбір құрылғыларда жұмыс істемейтінін көрсетеді. Сіз осы құрылғылардың санын hostsAntivirusNotRunning көмегімен біле аласыз.

realtimeNotRunning

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.2.2

Бұл себеп, кейбір құрылғыларда нақты уақыт режимінде қорғаудың жұмыс істемейтінін көрсетеді. Сіз осы құрылғылардың санын hostsRealtimeNotRunning көмегімен біле аласыз.

notCuredFound

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.2.4

Бұл себеп, емделмеген нысандарды қамтитын кейбір құрылғылардың бар екенін көрсетеді. Сіз осы құрылғылардың санын hostsNotCuredObject көмегімен біле аласыз.

tooManyThreats

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.2.5

Бұл себеп, кейбір құрылғыларда қауіптердің анықталғанын көрсетеді. Сіз осы құрылғылардың санын hostsTooManyThreats көмегімен біле аласыз.

virusOutbreak

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.2.6

Бұл себеп вирустық шабуыл күйін көрсетеді.

Вирустардың белгілі бір саны белгіленген уақыт ішінде анықталған болса, мәні 1-ге, ал басқа жағдайларда – 0-ге тең болады. Вирустардың саны және уақыты Басқару серверінде Вирустық шабуыл параметрі көмегімен көрсетіледі.

hostsAntivirusNotRunning

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.3

Қауіпсіздік бағдарламалары іске қосылмаған құрылғылар саны.

hostsRealtimeNotRunning

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.4

Нақты уақыт режимінде қорғау іске қосылмаған құрылғылар саны.

hostsRealtimeLevelChanged

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.5

Нақты уақыт режимінде қорғау деңгейі жарамсыз болып табылатын құрылғылар саны.

hostsNotCuredObject

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.6

Нысандары зарарсыздандырылмаған құрылғылар саны.

hostsTooManyThreats

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.3.7

Қауіптері бар құрылғылар саны.

fullscanStatus

INTEGER { ok(0), info(1), warning(2), critical(3) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.4.1

Толықтай сканерлеу күйі. келесілердің бірі:

 • Ақпараттық хабар. Бағдарламаны орнатқан сәттен бастап 7 күннен кем уақыт өтті.
 • Ескерту. Толықтай сканерлеу, бағдарлама орнатылған сәттен бастап 7 күннен артық уақыт бойы жүргізілмеді.
 • Критикалық. Толықтай сканерлеу, бағдарлама орнатылған сәттен бастап 14 күннен артық уақыт бойы жүргізілмеді.
 • ОК. Жоғары аталғандардың ешқайсысы.

notScannedLately

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.4.2.1

Бұл себеп, кейбір құрылғыларда белгілі бір уақыт бойы тексерудің орындалмағанын көрсетеді. Сіз осы құрылғылардың санын hostsNotScannedLately көмегімен біле аласыз. Уақыты fullScanStatus күйінде көрсетіледі.

hostsNotScannedLately

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.4.3

Тексеру белгілі бір уақыт бойы орындалмаған құрылғылар саны. Уақыты fullScanStatus күйінде көрсетіледі.

logicalNetworkStatus

INTEGER { ok(0), warning(1), critical(2) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.5.1

Басқару сервері логикалық желісінің күйі келесілердің бірі:

 • Ескерту. Қатынасу мүмкін емес Ескерту күйі бар құрылғылар бар болса немесе Басқару серверінің ешбір тобына жатпайтын құрылғылар бар болса.
 • Критикалық. Басқару сервері бақылай алмай жатқан құрылғылар болса немесе қатынасу мүмкін емес Критикалық күйі бар құрылғылар болса.
 • ОК. Жоғары аталғандардың ешқайсысы.

notConnectedLongTime

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.5.2.1

Бұл себеп, кейбір құрылғылардың ұзақ уақыт бойы Басқару серверіне қосылмағанын (Ескерту күйі бар құрылғылар үшін 7 күн және одан да көп және Критикалық күйі бар құрылғылар үшін 4 күн) көрсетеді. Сіз осы құрылғылардың санын hostsNotConnectedLongTime көмегімен біле аласыз.

controlLost

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.5.2.2

Бұл себеп, Басқару сервері бақылай алмай жатқан құрылғылардың бар екенін көрсетеді. Сіз осы құрылғылардың санын hostsControlLost көмегімен біле аласыз.

hostsFound

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.5.3

Басқару серверінің ешбір тобына кірмейтін Басқару сервері анықтаған құрылғылардың саны.

groupsCount

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.5.4

Басқару сервері топтарының саны.

hostsNotConnectedLongTime

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.5.5

Ұзақ уақыт бойы Басқару серверіне қосылмаған құрылғылардың саны. Ұзақ болып саналатын уақыт notConnectedLongTime күйінде көрсетіледі.

hostsControlLost

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.5.6

Басқару сервері бақыламайтын құрылғылардың саны.

eventsStatus

INTEGER { ok(0), warning(1), critical(2) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.6.1

Оқиғалар ішкі жүйесінің күйі. келесілердің бірі:

 • Ескерту. келесілердің бірі:

  Басқару сервері топтарының құрылғылары ұзақ уақыт бойы Windows жаңартуларын іздемеді.

  Күймен байланысты мәселелер туындаған құрылғылар бар.

 • Критикалық келесілердің бірі:

  Кемінде бір құрылғыда "Критикалық" маңыздылық деңгейі бар оқиға орын алды.

  Кемінде бір құрылғыда "Функционалдық ақау" маңыздылық деңгейі бар оқиға орын алды.

  Кемінде бір құрылғыда тапсырманың сәтсіз аяқталуы оқиғасы бар.

  Басқару сервері топтарының құрылғылары ұзақ уақыт бойы Windows жаңартуларын іздемеді.

  Күймен байланысты мәселелер туындаған құрылғылар бар.

 • ОК. Жоғары аталғандардың ешқайсысы.

criticalEventOccured

INTEGER { off(0), on(1) }

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.6.2.1

eventsStatus себебі, Басқару серверінде критикалық оқиғалардың орын алғанын көрсетеді. Сіз осы оқиғалардың санын criticalEventsCount көмегімен ала аласыз.

Кез келген құрылғыда кемінде бір критикалық оқиға болса, мәні 1-ге, ал басқа жағдайда – 0-ге тең.

criticalEventsCount

Counter32

.1.3.6.1.4.1.23668.1093.1.6.3

Басқару серверіндегі критикалық оқиғалардың саны.

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.