Желілік агент саясатының параметрлері

2024 ж. 29 наурыз

ID 219894

Барлығын жаю | Барлығын жию

Желілік агент саясаты параметрлерін конфигурациялау үшін:

 1. Бағдарламаның негізгі терезесінде Құрылғылар → Саясат және профильдер бөліміне өтіңіз.
 2. Желілік агент саясатының атауын басыңыз.

  Желілік агент саясатының сипаттары терезесі ашылады.

Windows, macOS және Linux басқаратын құрылғылар үшін әртүрлі параметрлер қолжетімді екеніне назар аударыңыз.

Жалпы

Бұл қойыншада саясаттың күйін өзгертуге және саясат параметрлерін иеленуді конфигурациялауға болады:

 • Саясаттың күйі блогында саясаттың әрекет ету ауқымы нұсқаларының біреуін таңдауға болады:
  • Белсенді
  • Белсенді емес
 • Параметрлерді иелену блогында саясатты иелену параметрлерін конфигурациялауға болады:
  • Параметрлерді негізгі саясаттан иелену
  • Еншілес саясаттардағы параметрлерді мәжбүрлеп иелену

Оқиғаны конфигурациялау

Бұл қойыншада оқиғаларды тіркеуді және оқиғалар туралы хабарлауды конфигурациялауға болады. Оқиғалар Оқиғаны конфигурациялау қойыншасындағы келесі бөлімдерде маңыздылық деңгейлері бойынша бөлінеді:

 • Функционалдық ақау
 • Ескерту
 • Ақпараттық

Оқиғалар түрлері тізіміндегі әрбір бөлімде оқиғалардың атаулары және әдепкі бойынша Басқару серверінде оқиғаларды сақтау уақыты (күндерде) көрсетіледі. Оқиға түрін басқаннан кейін тізімде таңдалған оқиғаларды тіркеу және хабарландыру параметрлерін конфигурациялауға болады. Әдепкі бойынша, барлық Басқару сервері үшін көрсетілген жалпы хабарландыру конфигурациясы оқиғалардың барлық түрлері үшін қолданылады. Дегенмен, белгіленген оқиға түрлері үшін белгілі бір параметрлерді өзгертуге болады.

Мысалы, Ескерту бөлімінде Инцидент орын алды оқиға түрін конфигурациялауға болады. Мұндай оқиғалар, мысалы, тарату нүктесінің дискісіндегі бос орын 2 ГБ-тан аз болған кезде туындауы мүмкін (бағдарламаларды орнату және жаңартуларды қашықтан жүктеу үшін кемінде 4 ГБ қажет). Инцидент орын алды оқиғасын конфигурациялау үшін оған басып, орын алған оқиғаларды қайда сақтау керектігін және олар туралы қалай хабарлау керектігін көрсетіңіз.

Желілік агент инцидентті анықтаса, сіз бұл инцидентті басқарылатын құрылғы параметрлері арқылы басқара аласыз.

Бағдарлама параметрлері

Параметрлер

Параметрлер бөлімінде Желілік агент саясатының параметрлерін конфигурациялауға болады:

 • Файлдарды тек тарату нүктелері арқылы тарату
 • Оқиғалар кезегінің максималды өлшемі, МБ
 • Бағдарламаға құрылғыда саясаттың кеңейтілген деректерін шығарып алуға рұқсат берілген
 • Желілік агент қызметін рұқсатсыз өшіруден немесе тоқтатудан қорғау және параметрлердегі өзгерістердің алдын алу
 • Жою құпиясөзін пайдалану

Қоймалар

Қоймалар бөлімінде Желілік агент Басқару серверіне жіберетін нысандардың түрлерін таңдауға болады. Желілік агент саясатында, осы бөлімде көрсетілген параметрлерді өзгертуге тыйым салынса, бұл параметрлерді өзгерту мүмкін емес.

 • Орнатылған бағдарламалардың мәліметтері
 • Патчтар туралы ақпаратты қамту
 • Windows Update жаңартулар мәліметтері
 • Бағдарламалық жасақтама осалдықтары мен сәйкес жаңартулар туралы мәліметтер
 • Жабдық тізімдемесі туралы ақпарат

Бағдарламалық жасақтаманың жаңартулары мен осалдықтары

Бағдарламалық жасақтаманың жаңартулары мен осалдықтары бөлімінде Windows жаңартуларын іздеуді және таратуды конфигурациялауға, сондай-ақ орындалатын файлдарды осалдықтардың бар-жоғы тұрғысынан тексеруді қосуға болады. Бағдарламалық жасақтаманың жаңартулары мен осалдықтары бөлімінің параметрлері тек Windows басқаратын құрылғылар үшін ғана қолжетімді:

 • Басқару серверін WSUS сервері ретінде пайдалану
 • Windows Update жаңартулары көмегімен пайдаланушылар өз құрылғыларында қолмен орната алатын Windows Update жаңартуларын шектей аласыз.

  Windows 10 операциялық жүйелері бар құрылғылар үшін, Windows Update-те құрылғыларға арналған жаңартулар табылса, онда сіз Пайдаланушыларға Windows Update жаңартуларын орнатуды басқаруға рұқсат беру астында таңдаған жаңа параметр, табылған жаңартуларды орнатқаннан кейін ғана қолданылады.

  Ашылмалы тізімнен параметрді таңдаңыз:

  • Пайдаланушыларға барлық қолданылатын Windows Update жаңартуларын орнатуға рұқсат беру
  • Пайдаланушыларға тек расталған Windows Update жаңартуларын орнатуға рұқсат беру
  • Пайдаланушыларға Windows Update жаңартуларын орнатуға рұқсат бермеу
 • Windows Update жаңартуларын іздеу режимі параметрлер блогында жаңартуларды іздеу режимін таңдауға болады:
  • Белсенді
  • Пассив
  • Өшірулі
 • Іске қосу кезінде орындалатын файлдарда осалдықтар бар-жоғын тексеру

Өшіріп қайта қосуды басқару

Өшіріп қайта қосуды басқару бөлімінде бағдарламаның жұмыс істеуі, оны орнату немесе жою кезінде басқарылатын құрылғының операциялық жүйесін қайта іске қосу қажет болса, әрекетті таңдауға және конфигурациялауға болады. Өшіріп қайта қосуды басқару бөлімінің параметрлері тек Windows басқаратын құрылғылар үшін ғана қолжетімді:

 • Операциялық жүйені қайта жүктемеу
 • Қажет болса, операциялық жүйені автоматты түрде қайта іске қосыңыз
 • Пайдаланушыдан әрекетті орындауды сұрау
  • Сұрауды қайталау жиілігі (мин)
  • Осы уақыттан кейін мәжбүрлеп қайта іске қосу (мин)
  • Бұғатталған сеанстардағы бағдарламалардың мәжбүрлі жабылуы

Windows компьютерлік бөлісу қызметін пайдалану

Windows компьютерлік бөлісу қызметін пайдалану бөлімінде жұмыс үстелін бірлесіп пайдалану кезінде қашықтағы пайдаланушы құрылғысында әкімші әрекеттерінің аудитін қосуға және конфигурациялауға болады. Windows компьютерлік бөлісу қызметін пайдалану бөлімінің параметрлері тек Windows басқаратын құрылғылар үшін ғана қолжетімді:

 • Аудитті қосу
 • Оқу кезінде бақыланатын файлдардың маскалары
 • Өзгерткен кезде бақыланатын файлдардың маскалары

Патчтарды және жаңартуларды басқару

Патчтарды және жаңартуларды басқару бөлімінде жаңартуларды алу мен таратуды және патчтарды басқарылатын құрылғыларға орнатуды конфигурациялауға болады:

 • Белгісіз күйге ие компоненттер үшін қолданылатын жаңартулар мен патчтарды автоматты түрде орнату
 • Басқару серверінен жаңартулар мен антивирустық дерекқорды алдын ала жүктеп алыңыз (ұсынылған)

Қосылым мүмкіндігі

Қосылым мүмкіндігі бөлімі үш ішкі бөлімді қамтиды:

 • Желі
 • Байланыс профильдері
 • Байланыс кестесі

Желі бөлімінде Басқару серверіне қосылым параметрлерін конфигурациялауға, UDP портын пайдалану мүмкіндігін қосуға және оның нөмірін көрсетуге болады.

 • Басқару серверіне қосылу блогында Басқару серверіне қосылу параметрлерін конфигурациялауға және клиент құрылғыларының Басқару серверімен синхрондау кезеңін көрсетуге болады:
  • Синхрондау аралығы (мин)
  • Желілік трафикті қысу
  • Microsoft Windows брандмауэрінде желілік агенттің порттарын ашу
  • SSL байланысын пайдалану
  • Әдепкі байланыс параметрлері астындағы тарату нүктесіндегі (қолжетімді болса) байланыс шлюзін пайдаланыңыз
 • UDP портын пайдалану
 • UDP портының нөмірі
 • Басқару серверіне мәжбүрлі қосылу үшін тарату нүктесін пайдаланыңыз

Байланыс профильдері бөлікшесінде Желілік орналасудың параметрлерін белгілеуге және Басқару сервері қолжетімсіз болғанда автономды пайдаланушы режиміне ауысуға болады. Байланыс профильдері бөлімінің параметрлері тек Windows және macOS басқаратын құрылғылар үшін ғана қолжетімді:

 • Желілік орналасудың параметрлері
 • Басқару серверіне қосылу профильдері
 • Басқару сервері қолжетімсіз болғанда автономды пайдаланушы режиміне ауысу

Байланыс кестесі бөлімінде Желілік агент деректерді Басқару серверіне жіберетін уақыт аралықтарын белгілеуге болады:

 • Қажет болғанда қосылу
 • Көрсетілген кезеңдерде қосылу

Тарату нүктелері бойынша желіні сұрау

Тарату нүктелері бойынша желіні сұрау бөлімінде автоматты желі сауалнамаларын конфигурациялауға болады. Желіде сауалнама өткізу параметрлері тек Windows басқаратын құрылғылар үшін ғана қолжетімді. Сауалнаманы қосу және оның кестесін конфигурациялау үшін келесі параметрлерді пайдалануға болады:

 • Windows желісі
 • Zeroconf
 • IP ауқымдары
 • Active Directory

Тарату нүктелерінің желі параметрлері

Тарату нүктелерінің желі параметрлері бөлімінде интернетке кіру параметрлерін көрсетуге болады:

KSN Прокси (тарату нүктелері)

KSN Прокси (тарату нүктелері) бөлімінде бағдарламаны тарату нүктесі басқарылатын құрылғылардан Kaspersky Security Network (KSN) сұрауларын жіберу үшін пайдаланылатындай етіп орнатуға болады:

 • Тарату нүктелері тарапынан KSN Проксиін қосу
 • KSN сұрауын Басқару серверіне қайта жіберу
 • KSN бұлтына/Жергілікті KSN бағдарламасына Интернет арқылы тікелей қатынасу
 • Порт
 • UDP порты

Жаңартулар (тарату нүктелері)

Жаңартулар (тарату нүктелері) бөлімінде айырмашылық файлдарын жүктеу функциясын қосуыңызға болады, себебі тарату нүктелері жаңартуларды "Лаборатория Касперского" жаңартулар серверлерінен айырмашылық файлдары түрінде алып тұрады.

Тексерістер журналы

Бұл қойыншада сіз саясатты тексеру тізімін және кері қайтарылған өзгерістерді көре аласыз.

Сондай-ақ, қараңыз:

Сценарий: "Лаборатория Касперского" бағдарламаларын Kaspersky Security Center Web Console көмегімен орналастыру

Желілік агенттің параметрлерін операциялық жүйелер бойынша салыстыру

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.