Құрылғыны жылжыту ережелеріне арналған шарттар

2024 ж. 29 наурыз

ID 238503

Барлығын жаю | Барлығын жию

Клиент құрылғыларын басқару топтарына жылжыту ережелерін жасау немесе көшіру кезінде, Ереже шарттары қойыншасында құрылғыларды жылжыту шарттарын жасайсыз. Қандай құрылғыларды жылжыту керектігін анықтау үшін келесі критерийлерді қолдануға болады:

 • Клиент құрылғыларына берілген тегтер.
 • Желі параметрлері. Мысалы, IP мекенжайлары бар құрылғыларды көрсетілген ауқымнан жылжытуға болады.
 • Желілік агент немесе Басқару сервері сияқты клиент құрылғыларында орнатылған басқарылатын бағдарламалар.
 • Клиент құрылғылары болып табылатын виртуалды машиналар.
 • Клиент құрылғылары бар Active Directory (OU) еншілес бөлімшелері туралы ақпарат.
 • Клиент құрылғылары бар бұлттық сегмент туралы ақпарат.

Төменде, сіз бұл ақпаратты құрылғыларды жылжыту ережесінде қалай көрсету керектігі туралы сипаттама таба аласыз.

Ережеде бірнеше шарттар көрсетілсе, AND логикалық операторы іске қосылады және барлық шарттар бір уақытта қолданылады. Егер сіз қандай да бір параметрлерді таңдамасаңыз немесе кейбір өрістерді бос қалдырсаңыз, мұндай шарттар қолданылмайды.

Тегтер қойыншасы

Бұл қойыншада бұған дейін клиент құрылғыларының сипаттамаларына қосылған кілт сөздер (тегтер) бойынша құрылғыларды іздеуді конфигурациялауға болады. Бұл үшін қажетті тегтерді таңдаңыз. Сонымен қатар, сіз келесі параметрлерді қосуға болады:

 • Көрсетілген тегтерсіз құрылғыларға қолдану
 • Кем дегенде бір көрсетілген тег сәйкес келген жағдайда қолдану

Желі қойыншасы

Бұл қойыншада құрылғыларды жылжыту ережесін ескеретін құрылғылардың желілік деректерін көрсетуге болады:

 • Windows желісіндегі құрылғының атауы
 • Windows домені
 • Құрылғының DNS аты
 • DNS домені
 • IP ауқымы
 • Басқару серверіне қосылуға арналған IP мекенжайы
 • Байланыс профилі өзгертілді
 • Басқа Басқару серверімен басқарылады

Бағдарламалар қойыншасы

Бұл қойыншада клиент құрылғыларында орнатылған басқарылатын бағдарламалар мен операциялық жүйелер негізінде құрылғыларды жылжыту ережесін конфигурациялауға болады:

 • Желілік агент орнатылған
 • Бағдарламалар
 • Операциялық жүйенің нұсқасы
 • Операциялық жүйенің биттік өлшемі
 • Операциялық жүйенің қызметтік бума нұсқасы
 • Пайдаланушы сертификаты
 • Операциялық жүйе құрастырылымы
 • Операциялық жүйе шығарылымының нөмірі

Виртуалды машиналар қойыншасы

Бұл қойыншада, құрылғылардың виртуалды машиналар немесе виртуалды жұмыс үстелдері инфрақұрылымының (VDI) бөлігі екендігіне байланысты, бұл клиент құрылғыларын жылжыту ережелерінің параметрлерін конфигурациялауға болады:

 • Виртуалды машина болып табылады
 • Виртуалды машинаның түрі
 • Virtual Desktop Infrastructure бөлігі

Active Directory қойыншасы

Бұл қойыншада сіз Active Directory еншілес бөлімшесінің құрамына кіретін құрылғыларды жылжыту қажет екенін көрсете аласыз. Сондай-ақ, аталған Active Directory бөлімшесінің барлық еншілес бөлімшелерінен құрылғыны жылжытуға болады:

 • Құрылғы Active Directory ұйымдық бөлімшесінде орналасқан
 • Еншілес ұйымдық бөлімшелерін қосу
 • Құрылғыларды еншілес бөлімшелерден сәйкес ішкі топтарға жылжыту
 • Жаңадан анықталған құрылғылардың сақтау орындарына қатысты ішкі топтарды жасау
 • Active Directory каталогында жоқ қосалқы топтарды жою
 • Құрылғы Active Directory тобының мүшесі болып табылады

Бұлттық сегменттер қойыншасы

Бұл қойындыда белгілі бір бұлттық сегменттерге жататын құрылғыларды жылжыту қажет екенін көрсетуге болады:

 • Құрылғы бұлттық сегментте орналасқан
 • Қосалқы нысандарды қосу
 • Құрылғыларды кірістірілген нысандардан сәйкес қосалқы топтарға жылжыту
 • Жаңадан анықталған құрылғылардың сақтау орындарына қатысты ішкі топтарды жасау
 • Бұлттық сегменттерде сәйкестік жоқ ішкі топтарды жою
 • Құрылғы API арқылы табылды

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.