Kaspersky Security Center орнатқаннан кейін жүйеде орын алған өзгерістер

2024 ж. 29 наурыз

ID 25950

Басқару консолінің белгішесі

Басқару консолін орнату нәтижесінде сіздің құрылғыда Басқару консолін іске қосу белгішесі пайда болады. Бастау → Бағдарламалар → Kaspersky Security Center мәзірінде Басқару консолін таба аласыз.

Басқару сервері және Желілік агент қызметтері

Басқару сервері мен Желілік агент құрылғыға төмендегі кестеде көрсетілген сипаттары бар қызметтер ретінде орнатылады. Кестеде Басқару сервері орнатылғаннан кейін құрылғыда орындалатын басқа қызметтердің атрибуттары да көрсетілген.

Kaspersky Security Center қызметтерінің сипаттары

Құрамдас

Қызмет атауы

Қызметтің көрсетілетін атауы

Есептік жазба

Басқару сервері

kladminserver

Kaspersky Security Center Басқару сервері

Пайдаланушы көрсеткен немесе арнайы, орнату кезінде жасалған, артықшылықсыз KL-AK-* түріндегі есептік жазба

Желілік агент

klnagent

Kaspersky Security Center Желілік агенті

Жергілікті жүйе

Kaspersky Security Center Web Console жұмыс істеуіне және ұйымның ішкі порталын ұйымдастыруға арналған веб-сервер

klwebsrv

"Лаборатория Касперского" веб-сервері

Арнайы артықшылықсыз KlScSvc есептік жазбасы

Белсендіру прокси-сервері

klactprx

"Лаборатория Касперского" белсендіру прокси-сервері

Арнайы артықшылықсыз KlScSvc есептік жазбасы

KSN прокси-сервері;

ksnproxy

Kaspersky Security Network прокси-сервері

Арнайы артықшылықсыз KlScSvc есептік жазбасы

Kaspersky Security Center бағдарламасын ақауларға төзімді Kaspersky Security Center кластерінің түйіндеріне орнатсаңыз, klfocsvc_klfoc қызметі қолжетімді болады. Klnagent_klfoc және klfocsvc_klfoc қызметтері жергілікті жүйе тіркелгісі арқылы іске қосылады. Kladminserver_klfoc қызметі "ksc" тіркелгісі бойынша іске қосылуы керек; басқа қызметтер – "rightless" тіркелгісі арқылы. "ksc" және "rightless" тіркелгілері жергілікті әкімші құқықтары бар KLAdmins тобына қосылуы керек. Kaspersky Security Center дұрыс жұмыс істеуі үшін, қызметтерді іске қосу үшін тек "ksc" және "rightless" тіркелгілерін пайдалану керек. Сондай құқықтары бар басқа тіркелгілерді пайдалану ұсынылмайды. Төмендегі кестеде ақауларға төзімді Kaspersky Security Center кластерінде басқару серверін орнатқаннан кейін құрылғыда қолданылатын қызметтердің сипаттары көрсетілген.

Ақауларға төзімді Kaspersky Security Center кластерінде орнатылған Kaspersky Security Center қызметтерінің сипаттары

Құрамдас

Қызмет атауы

Қызметтің көрсетілетін атауы

Есептік жазба

Басқару сервері

kladminserver_klfoc

Kaspersky Security Center Басқару сервері

ksc

Желілік агент

klnagent_klfoc

Kaspersky Security Center Желілік агенті

Жергілікті жүйе

Kaspersky Security Center Web Console жұмыс істеуіне және ұйымның ішкі порталын ұйымдастыруға арналған веб-сервер

klwebsrv_klfoc

"Лаборатория Касперского" веб-сервері

rightless

Белсендіру прокси-сервері

klactprx_klfoc

"Лаборатория Касперского" белсендіру прокси-сервері

rightless

KSN прокси-сервері

ksnproxy_klfoc

Kaspersky Security Network прокси-сервері

rightless

Ақауларға төзімді Kaspersky Security Center кластері

klfocsvc_klfoc

Ақауларға төзімді Kaspersky Security Center кластері

Жергілікті жүйе

Kaspersky Security Center Web Console қызметтері

Егер сіз құрылғыға Kaspersky Security Center Web Console орнатсаңыз, онда келесі қызметтер орындалады (төмендегі кестені қараңыз):

Kaspersky Security Center Web Console қызметтері

Қызметтің көрсетілетін атауы

Есептік жазба

Kaspersky Security Center Service Web Console

NT Service/KSCSvcWebConsole

Kaspersky Security Center Web Console.

 

Желілік қызмет

Kaspersky Security Center Product Plugins Server

 

NT Service/KSCWebConsolePlugin

Kaspersky Security Center Web Console Management Service

 

Жергілікті жүйе

Kaspersky Security Center Web Console Message Queue

 

NT Service/KSCWebConsoleMessageQueue

Желілік агенттің серверлік нұсқасы

Басқару серверімен бірге құрылғыға Желілік агенттің серверлік нұсқасы орнатылады. Ол Басқару серверінің құрамына кіреді, оның құрамында орнатылады және жойылады және тек жергілікті түрде орнатылған Басқару серверімен ғана әрекеттесе алады. Агенттің Басқару серверіне қосылу параметрлерін конфигурациялау қажет емес: құрамдастар бір құрылғыда орнатылғанын ескере отырып, орнату бағдарламалық түрде іске асырылған. Желілік агенттің серверлік нұсқасы бірдей атрибуттармен орнатылады және стандартты Желілік агент сияқты бағдарламаларды басқару функцияларын орындайды. Бұл нұсқада Басқару серверінің клиент құрылғысы қосылған басқару тобының саясаты әрекет етеді. Желілік агенттің серверлік нұсқасы үшін Серверді ауыстыру тапсырмасын қоспағанда, Желілік агент үшін қарастырылған барлық тапсырмалар жасалады.

Желілік агентті Басқару сервері бар құрылғыға бөлек орнату мүмкін емес.

Сіз Сервер мен Желілік агент қызметтерінің сипаттарын көре аласыз, сонымен қатар олардың жұмысын Microsoft Windows стандартты басқару құралдарының көмегімен қадағалай аласыз: Компьютерді басқару\Қызметтер. Басқару сервері қызметінің жұмысы туралы ақпарат Microsoft Windows жүйелік журналында, Басқару сервері орнатылған құрылғыда, Kaspersky Event журналының жеке тармағында сақталады.

Қызметтерді қолмен іске қосу және өшіру және қызмет конфигурацияларында есептік жазбаларды ауыстыру ұсынылмайды. Қажет болса, klsrvswch утилитасының көмегімен Басқару сервері қызметінің есептік жазбасын ауыстыруға болады.

Есептік жазбалар және қауіпсіздік топтары

Әдепкі бойынша Басқару сервері инсталляторы келесі есептік жазбаларды жасайды:

  • KL-AK-*: Басқару сервері қызметінің есептік жазбасы;
  • KlScSvc: Басқару сервері құрамындағы басқа қызметтерге арналған есептік жазба;
  • KlPxeUser: операциялық жүйелерді орналастыруға арналған есептік жазба.

Егер орнату кезеңінде сіз Басқару сервері қызметі және басқа қызметтер үшін басқа есептік жазбаларды таңдасаңыз, онда сіз көрсеткен есептік жазбалар пайдаланылады.

Басқару сервері орнатылған құрылғыда тиісті құқықтар жиынтығы бар KLAdmins және KLOperators жергілікті қауіпсіздік топтары автоматты түрде жасалады.

Домен контроллеріне Басқару серверін орнату ұсынылмайды. Дегенмен, егер сіз домен контроллеріне Басқару серверін орнатып жатсаңыз, онда сіз домен әкімшісінің құқықтары бар орнатушы бағдарламасын іске қосуыңыз керек. Бұл жағдайда, орнату бағдарламасы автоматты түрде KLAdmins және KLOperators домендік қауіпсіздік топтарын жасайды. Егер сіз домен контроллері болып табылмайтын құрылғыға Басқару серверін орнатсаңыз, онда сіз жергілікті әкімші құқықтарымен орнату бағдарламасын іске қосуыңыз керек. Бұл жағдайда, орнату бағдарламасы автоматты түрде KLAdmins және KLOperators жергілікті қауіпсіздік топтарын жасайды.

Электрондық пошта арқылы хабарландыруларды конфигурациялаған кезде ESMTP аутентификациясы үшін пошта серверінде есептік жазба қажет болып қалуы мүмкін.

Сондай-ақ, қараңыз:

ДҚБЖ-мен жұмыс істеуге арналған есептік жазбалар

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.