Active Directory топтық саясаты арқылы бағдарламаны орнату

2024 ж. 29 наурыз

ID 54994

Kaspersky Security Center бағдарламасы Active Directory топтық саясаттарының көмегімен басқарылатын құрылғыларға "Лаборатория Касперского" бағдарламаларын орнатуға мүмкіндік береді.

Active Directory топтық саясаттарының көмегімен бағдарламаларды орнату тек Желілік агент кіретін орнату пакеттерінен ғана мүмкін болады.

Бағдарламаны Active Directory топтық саясаттары көмегімен орнату үшін:

 1. Бағдарламаны орнату конфигурациясын қашықтан орнату шебері көмегімен бастаңыз.
 2. Қашықтан орнату шеберінің Қашықтан орнату тапсырмасының параметрлерін анықтау терезесінде Active Directory топтық саясаттарында бума орнатуды тағайындау параметрін таңдаңыз.
 3. Қашықтан орнату шеберінің Құрылғыларға қатынасу үшін есептік жазбаларды таңдау терезесінде Есептік жазба қажет (Желілік агент пайдаланылмайды) параметрін таңдаңыз.
 4. Kaspersky Security Center бағдарламасы орнатылған құрылғыға немесе Иеленушілер-топтық саясатты жасаушылар домендік тобына кіретін есептік жазбаға әкімші құқықтары бар есептік жазбаны қосыңыз.
 5. Таңдалған есептік жазбаға рұқсаттар беріңіз:
  1. Басқару тақтасы Басқару тармағына өтіңіз және Топтық саясатты басқару тармағын ашыңыз.
  2. Қажетті домені бар түйінді басыңыз.
  3. Табыстау бөлімін басыңыз.
  4. Қатынасу құқықтары ашылмалы тізімінде GPO байланыстырылған нысандары тармағын таңдаңыз.
  5. Қосу түймесін басыңыз.
  6. Ашылған Пайдаланушыны, компьютерді немесе топты таңдау терезесінде қажетті есептік жазбаны таңдаңыз.
  7. Пайдаланушыны, компьютерді немесе топты таңдау терезесін жабу үшін OK түймесін басыңыз.
  8. Топтар және пайдаланушылар тізімінде жаңа ғана қосылған есептік жазбаны таңдаңыз және ҚосымшаҚосымша түймесін басыңыз.
  9. Рұқсаттар жазбалары тізімінде жаңа ғана қосылған есептік жазбаны екі рет басыңыз.
  10. Келесі рұқсаттар беріңіз:
   • топ нысандарын жасау;
   • топ нысандарын жою;
   • топтық саясат контейнерінің нысандарын жасау;
   • топтық саясат контейнерінің нысандарын жою.
  11. Өзгерістерді сақтау үшін ОК түймесін басыңыз.
 6. Шебердің нұсқауларын орындай отырып, басқа параметрлерді белгілеңіз.
 7. Жасалған қашықтан орнату тапсырмасын қолмен іске қосыңыз немесе оның кесте бойынша іске қосылуын күтіңіз.

Нәтижесінде, келесі қашықтан орнату механизмі іске қосылады:

 1. Тапсырманы іске қосқаннан кейін, жиынтықтағы клиент құрылғылары тиесілі болып табылатын әр доменде келесі нысандар жасалады:
  • Kaspersky_AK{GUID} атты топтық саясат нысаны (Group policy object, GPO).
  • Қауіпсіздік тобында тапсырма таратылатын клиент құрылғылары бар. Бұл қауіпсіздік тобында тапсырма таратылатын клиент құрылғылары бар. Қауіпсіздік тобының құрамы топтық саясат нысаны (GPO) аймағын анықтайды.
 2. Kaspersky Security Center бағдарламасы таңдалған "Лаборатория Касперского" бағдарламаларын клиент құрылғыларына тікелей Share бағдарламасының желілік ортақ қатынасы бар қалтасынан орнатады. Бұл ретте, Kaspersky Security Center орнату қалтасында орнатылып жатқан бағдарлама үшін msi кеңейтімі бар файлды қамтитын салынған қосалқы қалта жасалады.
 3. Тапсырманың әрекет ету ауқымына жаңа құрылғылар қосылған кезде, олар келесі тапсырманы іске қосқаннан кейін қауіпсіздік тобына қосылады. Егер тапсырманың кестесінде Өткізіп алынған тапсырмаларды іске қосу жалаушасы таңдалған болса, құрылғылар қауіпсіздік тобына бірден қосылады.
 4. Құрылғыларды тапсырманың әрекет ету аумағынан алып тастаған кезде, оларды қауіпсіздік тобынан жою келесі тапсырманы іске қосқан кезде орын алады.
 5. Тапсырманы Active Directory-ден жойған кезде топтық саясат нысаны (GPO), топтық саясат нысанына (GPO) келтірілген сілтеме және тапсырмамен байланысты қауіпсіздік тобы жойылады.

Егер сіз Active Directory арқылы басқа орнату схемасын қолданғыңыз келсе, орнату параметрлерін қолмен конфигурациялай аласыз. Бұл, мысалы, келесі жағдайларда қажет болуы мүмкін:

 • әкімшіде кейбір домендердің Active Directory қызметіне өзгерістер енгізу құқығының антивирустық қорғанысы болмаған жағдайда;
 • егер бастапқы дистрибутивті бөлек желілік ресурста орналастыру қажет болса;
 • топтық саясатты Active Directory қызметінің нақты бөлімшелеріне байланыстыру.

Active Directory арқылы басқа орнату схемасын пайдаланудың келесі нұсқалары бар:

 • Егер тікелей Kaspersky Security Center ортақ қатынасы бар қалтасынан орнату қажет болса, Active Directory топтық саясатының сипаттарында қажетті бағдарламаның орнату пакетінің қалтасына салынған exec қалтасында орналасқан msi кеңейтімі бар файлды көрсету керек.
 • Егер орнату пакетін басқа желілік ресурсқа орналастыру қажет болса, оған exec қалтасының барлық мазмұнын көшіріп алу керек, өйткені MSI кеңейтімі бар файлдан басқа, ол орнату пакетін жасау кезінде қалыптасқан конфигурация файлдарын да қамтиды. Лицензиялық кілтті бағдарламамен бірге орнату үшін кілт файлын осы қалтаға көшіріп алу керек.

Сондай-ақ, қараңыз:

Microsoft Windows топтық саясаттары тетігінің көмегімен орналастыру

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.