Бағдарламаларда осалдықты түзету

2024 ж. 29 наурыз

ID 61947

Барлығын жаю | Барлығын жию

Бағдарламаны жылдам іске қосу шеберінің Жаңартуларды басқару параметрлері терезесінде Қажетті жаңартуларды іздеу және орнату нұсқасын таңдасаңыз, Қажетті жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету тапсырмасы автоматты түрде жасалады. Тапсырма Басқарылатын құрылғылар қалтасында, Тапсырмалар қойыншасында көрсетіледі.

Әйтпесе, сіз келесі әрекеттердің бірін орындай аласыз:

 • Қолжетімді жаңартуларды орнату арқылы осалдықтарды түзету тапсырмасын жасаңыз.
 • Қолданыстағы осалдықтарды түзету тапсырмасына осалдықтарды түзету ережесін қосыңыз.

Пайдаланушының араласуы үшінші тарап бағдарламаларын жаңарту кезінде немесе басқарылатын құрылғыдағы үшінші тарап бағдарламаларында осалдықтарды түзету кезінде қажет болуы мүмкін. Мысалы, пайдаланушыдан үшінші тарап бағдарламасын жабу сұралуы мүмкін.

Осалдықтарды түзету тапсырмасы арқылы осалдықтарды түзету

Сіз келесі әрекеттердің бірін орындай аласыз:

 • Белгілі бір ережелерге сәйкес келетін бірнеше осалдықтарды түзету тапсырмасын жасаңыз.
 • Осалдықты таңдап, оны түзету және ұқсас осалдықтарды түзету үшін тапсырма жасаңыз.

Белгілі бір ережелерге сәйкес келетін осалдықтарды түзету үшін:

 1. Консоль ағашында құрылғылардағы осалдықтарды түзеткіңіз келетін Басқару серверін таңдаңыз.
 2. Бағдарламаның басты терезесінің Көру мәзірінде Интерфейсті конфигурациялау тармағын таңдаңыз.
 3. Ашылған терезеде Осалдықтар мен патчтарды басқаруды көрсету жалаушасын қойып, OK түймесін басыңыз.
 4. Бағдарлама хабары бар терезеде OK түймесін басыңыз.
 5. Өзгерістер күшіне енуі үшін Басқару консолін қайта іске қосыңыз.
 6. Консоль ағашында Басқарылатын құрылғылар қалтасын таңдаңыз.
 7. Жұмыс аймағында Тапсырмалар қойыншасын таңдаңыз.
 8. Тапсырма жасау түймесі арқылы жаңа тапсырма жасау шеберін іске қосыңыз. Содан кейін, шебердің нұсқауларын орындаңыз.
 9. Жаңа тапсырма жасау шеберінің Тапсырма түрін таңдау терезесінде Қажетті жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету тармағын таңдаңыз.

  Егер тапсырма көрсетілмесе, Жүйені басқару: Осалдықтар мен патчтарды басқару функционалдық аймағында сіздің есептік жазбаңызда Оқу, Өзгерту және Орындау құқықтары бар ма екенін тексеріңіз. Сіз осы қатынас құқықтарынсыз Қажетті жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету тапсырмасын жасай алмайсыз және конфигурациялай алмайсыз.

 10. Параметрлер шеңбері терезесінде тапсырманың келесі тапсырмаларын көрсетіңіз:
  • Жаңа нұсқаларды орнатуға арналған ережелерді көрсетіңіз
  • Орнатуды құрылғыны қайта жүктеу немесе өшіру сәтінде бастау
  • Қажетті жалпы жүйелік құрамдастарды орнату
  • Жаңартулар кезінде бағдарламаның жаңа нұсқаларын орнатуға рұқсат ету
  • Жаңартуларды құрылғыға орнатпастан жүктеп алу
   • Жаңартуларды жүктеп алу қалтасы
  • Кеңейтілген диагностикалау параметрін қосу
   • Кеңейтілген диагностикалау файлдарының ең үлкен өлшемі (МБ)
 11. Операциялық жүйені қайта іске қосу опциясын таңдау шебері терезесінде операциядан кейін клиент құрылғыларындағы операциялық жүйені қайта қосу қажет болса, орындалатын әрекетті таңдаңыз:
  • Құрылғыны қайта іске қоспау
  • Құрылғыны қайта іске қосу
  • Пайдаланушыдан әрекетті орындауды сұрау
   • Сұрауды қайталау жиілігі (мин)
   • Келесі уақыттан кейін қайта іске қосу (мин)
  • Бұғатталған сеанстардағы бағдарламалардың мәжбүрлі жабылуы
 12. Шебердің Тапсырма кестесін конфигурациялау бетінде тапсырманы іске қосу кестесін құрастыруға болады. Қажет болса, келесі параметрлерді конфигурациялаңыз:
  • Кесте бойынша іске қосу:
   • N сағат сайын
   • N күн сайын
   • N апта сайын
   • N минут сайын
   • Күн сайын (жазғы уақытқа өтуге қолдау көрсетілмейді)
   • Апта сайын
   • Апта күндері бойынша
   • Ай сайын
   • Қолмен
   • Ай сайын, таңдалған апталардың көрсетілген күндері
   • Вирустық шабуылды анықтағанда
   • Басқа тапсырманы аяқтағанда
  • Өткізіп алынған тапсырмаларды іске қосу
  • Тапсырманы бастау үшін автоматты түрде араластырылған кідірісті пайдалану
  • Тапсырманы бастауға ретсіз кідірісті қолдану аралығы (мин)
 13. Шебердің Тапсырма атауын анықтау бетінде, жасалатын тапсырманың атауын көрсетіңіз. Тапсырма атауы 100 таңбадан асуы және арнайы таңбаларды ("*<>?\:|) қамтуы мүмкін емес.
 14. Шебердің жұмысын аяқтау үшін шебердің Тапсырманы жасауды аяқтау бетінде Аяқтау түймесін басыңыз.

  Шебердің жұмысы аяқталғаннан кейін тапсырманың бірден іске қосылуын қаласаңыз, Шебердің жұмысы аяқталғаннан кейін тапсырманы іске қосу жалаушасын қойыңыз.

Шебердің жұмысы нәтижесінде Қажетті жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету тапсырмасы жасалып, Тапсырмалар қалтасында көрсетіледі.

Тапсырманы жасау кезінде көрсетілетін параметрлерге қосымша ретінде, сіз осы тапсырманың басқа параметрлерін өзгерте аласыз.

Тапсырманың нәтижелерінде 0x80240033 "Windows Update Agent error 80240033 ("License terms could not be downloaded.")" қатесі бар болса, бұл мәселені Windows тізімдемесі арқылы шешуге болады.

Қажетті және оған ұқсас осалдықты түзету үшін:

 1. Консоль ағашында, КеңейтілгенБағдарламаларды басқару қалтасында Бағдарламалық жасақтама осалдықтары салынған қалтасын таңдаңыз.
 2. Түзеткіңіз келетін осалдықты таңдаңыз.
 3. Осалдықтарды түзету шеберін іске қосу түймесін басыңыз.

  Осалдықтарды түзету шебері ашылады.

  Осалдықтар мен патчтарды басқару үшін лицензия болған кезде, осалдықтарды түзету шебері функционалы қолжетімді болады.

  Содан кейін, шебердің нұсқауларын орындаңыз.

 4. Осалдықты түзету бойынша бар тапсырмаларды іздеу бөлімінде келесі параметрлерді көрсетіңіз:
  • Осы осалдықты түзететін тапсырмаларды ғана көрсету
  • Осы осалдықты түзететін жаңартуларды растау
 5. Егер сіз осалдықты түзету үшін бар тапсырмаларды іздеуді таңдасаңыз және бірнеше тапсырмалар табылса, сол тапсырмалардың сипаттарын көруге немесе оларды қолмен іске қосуға болады. Қосымша әрекеттер қажет емес.

  Әйтпесе, Жаңа осалдықты түзету тапсырмасы түймесін басыңыз.

 6. Бар тапсырмаға қосу үшін осалдықты түзететін ереже түрін таңдап, Дайын түймесін басыңыз.
 7. Бағдарламаның барлық алдыңғы нұсқаларын орнату терезесі ашылады. Таңдалған жаңартуларды орнату үшін қажет болса, бағдарлама нұсқаларын дәйекті түрде орнатуға келіссеңіз, Иә түймесін басыңыз. Егер сіз нұсқаларды дәйекті түрде орнатпай, бағдарламаны тікелей жаңартқыңыз келсе, Жоқ түймесін басыңыз. Егер таңдалған жаңартуларды бағдарламаның алдыңғы нұсқаларын орнатпай-ақ орнату мүмкін болмаса, бағдарламаны жаңарту қатемен аяқталады.

  Жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету тапсырмасын жасау шебері ашылады. Содан кейін, шебердің нұсқауларын орындаңыз.

 8. Операциялық жүйені қайта іске қосу опциясын таңдау шебері терезесінде операциядан кейін клиент құрылғыларындағы операциялық жүйені қайта қосу қажет болса, орындалатын әрекетті таңдаңыз:
  • Құрылғыны қайта іске қоспау
  • Құрылғыны қайта іске қосу
  • Пайдаланушыдан әрекетті орындауды сұрау
   • Сұрауды қайталау жиілігі (мин)
   • Келесі уақыттан кейін қайта іске қосу (мин)
  • Бұғатталған сеанстардағы бағдарламалардың мәжбүрлі жабылуы
 9. Шебердің Тапсырма белгіленетін құрылғыларды таңдау бетінде келесі нұсқалардың бірін таңдаңыз:
  • Басқару серверімен анықталған желілік құрылғыларды таңдау
  • Құрылғының мекенжайларын қолмен белгілеу немесе тізімнен импорттау
  • Құрылғы таңдауына тапсырманы белгілеу
  • Басқару тобына тапсырманы белгілеу
 10. Шебердің Тапсырма кестесін конфигурациялау бетінде тапсырманы іске қосу кестесін құрастыруға болады. Қажет болса, келесі параметрлерді конфигурациялаңыз:
  • Кесте бойынша іске қосу:
   • N сағат сайын
   • N күн сайын
   • N апта сайын
   • N минут сайын
   • Күн сайын (жазғы уақытқа өтуге қолдау көрсетілмейді)
   • Апта сайын
   • Апта күндері бойынша
   • Ай сайын
   • Қолмен
   • Ай сайын, таңдалған апталардың көрсетілген күндері
   • Вирустық шабуылды анықтағанда
   • Басқа тапсырманы аяқтағанда
  • Өткізіп алынған тапсырмаларды іске қосу
  • Тапсырманы бастау үшін автоматты түрде араластырылған кідірісті пайдалану
  • Тапсырманы бастауға ретсіз кідірісті қолдану аралығы (мин)
 11. Шебердің Тапсырма атауын анықтау бетінде, жасалатын тапсырманың атауын көрсетіңіз. Тапсырма атауы 100 таңбадан асуы және арнайы таңбаларды ("*<>?\:|) қамтуы мүмкін емес.
 12. Шебердің жұмысын аяқтау үшін шебердің Тапсырманы жасауды аяқтау бетінде Аяқтау түймесін басыңыз.

  Шебердің жұмысы аяқталғаннан кейін тапсырманың бірден іске қосылуын қаласаңыз, Шебердің жұмысы аяқталғаннан кейін тапсырманы іске қосу жалаушасын қойыңыз.

Шебердің жұмысы нәтижесінде Қажетті жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету тапсырмасы жасалып, Тапсырмалар қалтасында көрсетіледі.

Тапсырманы жасау кезінде көрсетілетін параметрлерге қосымша ретінде, сіз осы тапсырманың басқа параметрлерін өзгерте аласыз.

Қолданыстағы осалдықтарды түзету тапсырмасына ереже қосу арқылы осалдықты түзету

Қолданыстағы осалдықтарды түзету тапсырмасына ереже қосу арқылы осалдықты түзету үшін:

 1. Консоль ағашында, КеңейтілгенБағдарламаларды басқару қалтасында Бағдарламалық жасақтама осалдықтары салынған қалтасын таңдаңыз.
 2. Түзеткіңіз келетін осалдықты таңдаңыз.
 3. Осалдықтарды түзету шеберін іске қосу түймесін басыңыз.

  Осалдықтарды түзету шебері ашылады.

  Осалдықтар мен патчтарды басқару үшін лицензия болған кезде, осалдықтарды түзету шебері функционалы қолжетімді болады.

  Содан кейін, шебердің нұсқауларын орындаңыз.

 4. Осалдықты түзету бойынша бар тапсырмаларды іздеу бөлімінде келесі параметрлерді көрсетіңіз:
  • Осы осалдықты түзететін тапсырмаларды ғана көрсету
  • Осы осалдықты түзететін жаңартуларды растау
 5. Егер сіз осалдықты түзету үшін бар тапсырмаларды іздеуді таңдасаңыз және бірнеше тапсырмалар табылса, сол тапсырмалардың сипаттарын көруге немесе оларды қолмен іске қосуға болады. Қосымша әрекеттер қажет емес.

  Әйтпесе, Бар тапсырмаға осалдықты түзету ережесін қосу түймесін басыңыз.

 6. Ереже қосқыңыз келетін тапсырманы таңдап, Ереже қосу түймесін басыңыз.

  Сондай-ақ, бұрыннан бар тапсырмалардың сипаттарын көруге, оларды қолмен іске қосуға немесе тапсырма жасауға болады.

 7. Таңдалған тапсырмаға қосу үшін ереже түрін таңдап, Дайын түймесін басыңыз.
 8. Бағдарламаның барлық алдыңғы нұсқаларын орнату терезесі ашылады. Таңдалған жаңартуларды орнату үшін қажет болса, бағдарлама нұсқаларын дәйекті түрде орнатуға келіссеңіз, Иә түймесін басыңыз. Егер сіз нұсқаларды дәйекті түрде орнатпай, бағдарламаны тікелей жаңартқыңыз келсе, Жоқ түймесін басыңыз. Егер таңдалған жаңартуларды бағдарламаның алдыңғы нұсқаларын орнатпай-ақ орнату мүмкін болмаса, бағдарламаны жаңарту қатемен аяқталады.

Осалдықты түзетуге арналған жаңа ереже бұрыннан бар Қажетті жаңартуларды орнату және осалдықтарды түзету тапсырмасына қосылған.

Сондай-ақ, қараңыз:

Сценарий: Үшінші тарап бағдарламаларын жаңарту

Сценарий: Үшінші тарап бағдарламаларындағы осалдықтарды анықтау және түзету

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.