Басқару серверін тыныш режимде орнату

2024 ж. 29 наурыз

ID 73098

Басқару серверін тыныш режимде орнатуға болады, яғни орнату параметрлерін интерактивті түрде енгізбестен.

Жергілікті құрылғыда Басқару серверін тыныш режимде орнату үшін:

 1. Лицензиялық келісімді оқып шығыңыз. Лицензиялық келісімді оқып шықсаңыз және оның шарттарын қабылдасаңыз, төмендегі пәрменді қолданыңыз.
 2. Құпиялық саясатын оқып шығыңыз. Менің деректерім Құпиялылық саясатында сипатталғандай өңделетінін және берілетінін (соның ішінде үшінші елдерге) түсініп, онымен келіссеңіз ғана төмендегі пәрменді пайдаланыңыз.
 3. Келесі пәрменді орындаңыз:

  setup.exe /s /v"DONT_USE_ANSWER_FILE=1 EULA=1 PRIVACYPOLICY=1 <setup_parameters>"

мұндағы setup_parameters – бір-бірінен бос орынмен бөлінген параметрлер мен олардың мәндерінің тізімі (PARAM1=PARAM1VAL PARAM2=PARAM2VAL). Setup.exe файлы Kaspersky Security Center дистрибутивінің ішіндегі Server қалтасында орналасқан.

Басқару серверін тыныш режимде орнату кезінде қолдануға болатын параметрлердің аттары мен ықтимал мәндері төмендегі кестеде келтірілген.

Басқару серверін тыныш режимде орнату параметрлері

 

Параметрдің атауы

Параметрдің сипаттамасы

Қолжетімді мәндері

EULA

Лицензиялық келісімнің шарттарымен келісу.

 • 1 – Мен Лицензиялық келісімді толығымен оқып шыққанымды және оның шарттарын қабылдайтынымды растаймын.
 • Басқа мән немесе белгіленбеген – Лицензиялық келісімнің шарттарымен келіспейсіз (орнату жүзеге асырылмайды).

PRIVACYPOLICY

Құпиялық саясатының шарттарымен келісу.

 • 1 – Менің деректерім Құпиялылық саясатында сипатталғандай өңделетінін және тасымалданатынын (соның ішінде үшінші тараптарға) білемін және оған келісемін. Құпиялылық саясатын толықтай оқып, түсінгенімді растаймын.
 • Басқа мән немесе белгіленбеген – Мен Құпиялылық саясатының шарттарын қабылдамаймын (орнату орындалмайды).

INSTALLATIONMODETYPE

Басқару серверін орнату түрі.

 • Standard – стандартты орнату.
 • Custom – таңдаулы орнату.

INSTALLDIR

Басқару серверін орнату қалтасына апаратын жол.

Жол мәні.

ADDLOCAL

Орнатуға арналған Басқару сервері құрамдастарының тізімі (үтір арқылы).

CSAdminKitServer, NAgent, CSAdminKitConsole, NSAC, MobileSupport, KSNProxy, SNMPAgent, GdiPlusRedist, Microsoft_VC90_CRT_x86, Microsoft_VC100_CRT_x86.

Басқару серверін дұрыс орнату үшін жеткілікті құрамдастардың минималды тізімі:

ADDLOCAL=CSAdminKitServer, CSAdminKitConsole, KSNProxy, Microsoft_VC90_CRT_x86, Microsoft_VC100_CRT_x86.

NETRANGETYPE

Желінің өлшемі (желідегі құрылғылар саны).

 • NRT_1_100 – 1-ден 100 құрылғыға дейін.
 • NRT_100_1000 – 101-ден 1000 құрылғыға дейін.
 • NRT_GREATER_1000 – 1000-нан астам құрылғы.

SRV_ACCOUNT_TYPE

Басқару сервері қызмет ретінде іске қосылатын есептік жазбаны белгілеу тәсілі.

 • SrvAccountDefault – есептік жазба автоматты түрде жасалады.
 • SrvAccountUser – пайдаланушы есептік жазбасы қолмен белгіленген. Бұл жағдайда, SERVERACCOUNTNAME және SERVERACCOUNTPWD параметрлерінің мәндерін белгілеу қажет.

SERVERACCOUNTNAME

Басқару сервері қызмет ретінде іске қосылатын есептік жазбаның атауы. SRV_ACCOUNT_TYPE=SrvAccountUser болса, параметр мәнін белгілеу керек.

Жол мәні.

SERVERACCOUNTPWD

Басқару сервері қызмет ретінде іске қосылатын есептік жазбаның құпиясөзі. SRV_ACCOUNT_TYPE=SrvAccountUser болса, параметр мәнін белгілеу керек.

Жол мәні.

SERVERCER

Басқару серверінің сертификатына арналған кілттің ұзындығы (бит түрінде).

 • 1 – Басқару серверінің сертификатына арналған кілттің ұзындығы 2048 битті құрайды.
 • Мән белгіленбеген – Басқару серверінің сертификатына арналған кілттің ұзындығы 1024 битті құрайды.

DBTYPE

Басқару серверінің ақпараттық дерекқорын орналастыру үшін пайдаланылатын дерекқордың түрі.

Бұл параметр міндетті болып саналады.

 • MySQL – MySQL немесе MariaDB дерекқоры қолданылады. Бұл жағдайда, MYSQLSERVERNAME, MYSQLSERVERPORT, MYSQLDBNAME, MYSQLACCOUNTNAME және MYSQLACCOUNTPWD параметрлерінің мәндерін белгілеу керек.
 • MSSQL – Microsoft SQL Server (SQL Express) дерекқоры қолданылады. Бұл жағдайда, MSSQLSERVERNAME, MSSQLDBNAME, MSSQLAUTHTYPE параметрлерінің мәндерін белгілеу керек.
 • POSTGRES – PostgreSQL немесе Postgres Pro дерекқоры пайдаланылады. Бұл жағдайда, POSTGRESSERVERNAME, POSTGRESSERVERPORT, POSTGRESDBNAME, POSTGRESACCOUNTNAME және POSTGRESACCOUNTPWD параметрлері мәндерін белгілеу керек.

MYSQLSERVERNAME

SQL Server толық атауы. DBTYPE=MySQL болса, параметр мәнін белгілеу керек.

Жол мәні.

MYSQLSERVERPORT

SQL серверіне қосылуға арналған порт нөмірі. DBTYPE=MySQL болса, параметр мәнін белгілеу керек.

Сандық мән.

MYSQLDBNAME

Басқару сервері деректерін орналастыру үшін жасалатын дерекқор атауы. DBTYPE=MySQL болса, параметр мәнін белгілеу керек.

Жол мәні.

MYSQLACCOUNTNAME

Дерекқорға қосылуға арналған есептік жазба атауы. DBTYPE=MySQL болса, параметр мәнін белгілеу керек.

Жол мәні.

MYSQLACCOUNTPWD

Дерекқорға қосылуға арналған есептік жазба құпиясөзі. DBTYPE=MySQL болса, параметр мәнін белгілеу керек.

Жол мәні.

MSSQLSERVERNAME

SQL Server толық атауы. DBTYPE=MSSQL болса, параметр мәнін белгілеу керек.

Жол мәні.

MSSQLDBNAME

Дерекқор атауы. DBTYPE=MSSQL болса, параметр мәнін белгілеу керек.

Жол мәні.

MSSQLAUTHTYPE

SQL серверіне қосылу кезінде авторизация түрі. DBTYPE=MSSQL болса, параметр мәнін белгілеу керек.

 • Windows – Microsoft Windows аутентификациясы режимі.
 • SQLServer – SQL серверінің аутентификация режимі. Бұл жағдайда, MSSQLACCOUNTNAME және MSSQLACCOUNTPWD параметрлерінің мәндерін белгілеу қажет.

MSSQLACCOUNTNAME

SQL серверіне қосылуға арналған есептік жазба атауы. MSSQLAUTHTYPE=SQLServer болса, параметр мәнін белгілеу керек.

Жол мәні.

MSSQLACCOUNTPWD

SQL серверіне қосылуға арналған есептік жазба құпиясөзі. MSSQLAUTHTYPE=SQLServer болса, параметр мәнін белгілеу керек.

Жол мәні.

CREATE_SHARE_TYPE

Ортақ қатынасы бар қалтаны белгілеу тәсілі.

 • Create – ортақ қатынасы бар жаңа қалтаны жасау. Бұл жағдайда, SHARELOCALPATH және SHAREFOLDERNAME параметрлерінің мәндерін белгілеу қажет.
 • ChooseExisting – бұрыннан бар қалтаны таңдау. Бұл жағдайда, EXISTSHAREFOLDERNAME параметрінің мәнін белгілеу қажет.

SHARELOCALPATH

Жергілікті қалтаға апаратын жол. Параметр мәнін белгілеу керек, егер

CREATE_SHARE_TYPE=Create

Жол мәні.

SHAREFOLDERNAME

Ортақ қатынасы бар қалтаның желілік атауы. CREATE_SHARE_TYPE=Create болса, параметр мәнін белгілеу керек.

Жол мәні.

EXISTSHAREFOLDERNAME

Қолданыстағы ортақ қатынасы бар қалтаға апаратын толық жол.

CREATE_SHARE_TYPE=ChooseExisting болса, параметр мәнін белгілеу керек.

Жол мәні.

SERVERPORT

Басқару серверіне қосылуға арналған порт нөмірі.

Сандық мән.

SERVERSSLPORT

SSL протоколын пайдаланып Басқару серверіне қауіпсіз қосылуға арналған порт нөмірі

Сандық мән.

SERVERADDRESS

Басқару сервері мекенжайы.

Жол мәні.

MOBILESERVERADDRESS

Ұялы құрылғыларды қосу үшін Сервер мекенжайы.

Жол мәні.

 

Басқару серверін орнату параметрлері Таңдаулы орнатылым бөлімінде егжей-тегжейлі сипатталған.

Сондай-ақ, қараңыз:

Негізгі орнату сценарийі

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.