Exchange ActiveSync ұялы құрылғыларын басқаруға арналған пайдаланушы құқықтары

2024 ж. 29 наурыз

ID 77974

Microsoft Exchange Server 2010 немесе Microsoft Exchange Server 2013 сервері бар Exchange ActiveSync протоколы бойынша жұмыс істейтін ұялы құрылғыларды басқару үшін, пайдаланушы келесі командлеттерді орындауға рұқсат етілген рөлдік топтың мүшесі болуы керек:

 • Get-CASMailbox;
 • Set-CASMailbox;
 • Remove-ActiveSyncDevice;
 • Clear-ActiveSyncDevice;
 • Get-ActiveSyncDeviceStatistics;
 • Get-AcceptedDomain;
 • Set-AdServerSettings;
 • Get-ActiveSyncMailboxPolicy;
 • New-ActiveSyncMailboxPolicy;
 • Set-ActiveSyncMailboxPolicy;
 • Remove-ActiveSyncMailboxPolicy.

Microsoft Exchange Server 2007 сервері бар Exchange ActiveSync протоколы бойынша жұмыс істейтін ұялы құрылғыларды басқару үшін пайдаланушының басқару құқықтары болуы қажет. Олар болмаған жағдайда, пайдаланушыға басқару құқықтарын беру үшін командлеттерді орындаңыз (төмендегі кестені қараңыз).

Microsoft Exchange Server 2007 үшін Exchange ActiveSync ұялы құрылғыларын басқаруға арналған басқару құқықтары

Қатынас

Нысан

Командлет

Толық

"CN=Mobile Mailbox Policies,CN=Your Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=yourdomain" тарамы

Add-ADPermission -User <Пайдаланушы немесе топ аты> -Identity "CN=Mobile Mailbox Policies,CN=<Ұйым атауы>,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=<Домен атауы>" -InheritanceType All -AccessRight GenericAll

Оқу.

"CN= Your Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC= yourdomain" тарамы

Add-ADPermission -User <Пайдаланушы немесе топ аты> -Identity "CN=<Ұйым атауы>,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=<Домен атауы>" -InheritanceType All -AccessRight GenericRead

Оқу және жазу

Active Directory ішіндегі нысандар үшін msExchMobileMailboxPolicyLink және msExchOmaAdminWirelessEnable сипаттары

Add-ADPermission -User <Пайдаланушы немесе топ аты> -Identity "DC=<Домен атауы>" -InheritanceType All -AccessRight ReadProperty,WriteProperty -Properties msExchMobileMailboxPolicyLink, msExchOmaAdminWirelessEnable

Толық

mailboxstorages үшін ms-Exch-Store-Admin пошта жәшіктері қоймалары

Get-MailboxDatabase | Add-ADPermission -User <Пайдаланушы немесе топ аты> -ExtendedRights ms-Exch-Store-Admin

Exchange Management Shell консолінде командлеттерді пайдалану туралы толық ақпаратты Microsoft Exchange Server техникалық қолдау веб-сайтынан қараңыз.

Сондай-ақ, қараңыз:

Сценарий: Ұялы құрылғыларды басқаруды орналастыру

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.