Exchange ActiveSync қызметінің жұмыс істеуіне арналған есептік жазба

2024 ж. 29 наурыз

ID 92340

Exchange ActiveSync ұялы құрылғылар серверін орнату процесінде Active Directory-де автоматты түрде есептік жазба жасалады:

 • Microsoft Exchange 2010–2013 серверінде - KLMDM Role Group рөлі бар KLMDM4ExchAdmin***** есептік жазбасы;
 • Microsoft Exchange 2007 серверінде – KLMDM Secure Group қауіпсіздік тобының мүшесі болып табылатын KLMDM4ExchAdmin***** есептік жазбасы.

Бұл есептік жазбамен Exchange ActiveSync ұялы құрылғылар серверінің қызметі жұмыс істейді.

Егер есептік жазбаны автоматты түрде жасаудан бас тартқыңыз келсе, онда келесі құқықтары бар жеке есептік жазбаны жасау қажет:

 • Microsoft Exchange 2010–2013 серверін қолданған жағдайда есептік жазба келесі командлеттерді орындауға рұқсат етілген рөлге ие болуы тиіс:
  • Get-CASMailbox;
  • Set-CASMailbox;
  • Remove-ActiveSyncDevice;
  • Clear-ActiveSyncDevice;
  • Get-ActiveSyncDeviceStatistics;
  • Get-AcceptedDomain;
  • Set-AdServerSettings;
  • Get-ActiveSyncMailboxPolicy;
  • New-ActiveSyncMailboxPolicy;
  • Set-ActiveSyncMailboxPolicy;
  • Remove-ActiveSyncMailboxPolicy.
 • Microsoft Exchange 2007 серверін қолданған жағдайда, есептік жазба үшін Active Directory нысандарына қатынас құқықтары тағайындалуы тиіс (төмендегі кестені қараңыз).

  Active Directory нысандарына қатынас құқықтары

  Қатынас

  Нысан

  Командлет

  Толық

  Тармақ "CN=Mobile Mailbox Policies,CN=<Ұйым атауы>,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=<Доменнің атауы>"

  Add-ADPermission -User <Пайдаланушы немесе топ аты> -Identity "CN=Mobile Mailbox Policies,CN=<Ұйым атауы>,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=<Домен атауы>" -InheritanceType All -AccessRight GenericAll

  Оқу.

  Тармақ "CN=<Ұйымның атауы>,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=<Доменнің атауы>"

  Add-ADPermission -User <Пайдаланушы немесе топ аты> -Identity "CN=<Ұйым атауы>,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=<Домен атауы>" -InheritanceType All -AccessRight GenericRead

  Оқу және жазу

  Active Directory ішіндегі нысандар үшін msExchMobileMailboxPolicyLink және msExchOmaAdminWirelessEnable сипаттары

  Add-ADPermission -User <Пайдаланушы немесе топ аты> -Identity "DC=<Домен атауы>" -InheritanceType All -AccessRight ReadProperty,WriteProperty -Properties msExchMobileMailboxPolicyLink, msExchOmaAdminWirelessEnable

  Кеңейтілген құқық ms-Exch-Store-Active

  Exchange-сервердің пошта жәшіктерінің сақтау орындары, тармақ "CN=Databases,CN=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT),CN=Administrative Groups,CN=<Ұйымның атауы>,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=<Доменнің атауы>"

  Get-MailboxDatabase | Add-ADPermission -User <Пайдаланушы немесе топ аты> -ExtendedRights ms-Exch-Store-Admin

Сондай-ақ, қараңыз:

Негізгі орнату сценарийі

Exchange ActiveSync ұялы құрылғылар серверін орналастыру үшін қажетті құқықтар

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.