Басқару сервері параметрлерін сақтық көшірмелеу және қалпына келтіру

2024 ж. 29 наурыз

ID 92439

Басқару серверінің параметрлерін және ол қолданатын дерекқорды сақтық көшірмелеу үшін сақтық көшірмелеу тапсырмасы және klbackup утилитасы қарастырылған. Сақтық көшірме Басқару серверінің барлық негізгі параметрлері мен нысандарын қамтиды: Басқару серверінің сертификаттары, басқарылатын құрылғылардың дисктерін шифрлау кілттері-шебері, лицензияларға арналған кілттер, барлық мазмұны, тапсырмалары, саясаттары және тағы басқасы бар басқару топтарының құрылымы. Сақтық көшірмеге ие болып, Басқару серверінің жұмысын аз уақытта - ондаған минуттан екі сағатқа дейін қалпына келтіруге болады.

Сақтық көшірме болмаса, ақау сертификаттардың және Басқару серверінің барлық параметрлерінің қайтарымсыз жоғалуына әкелуі мүмкін. Бұл Kaspersky Security Center қайтадан конфигурациялау, сондай-ақ ұйымның желісінде Желілік агентті бастапқы орналастыруды қайтадан орындау қажеттілігіне әкеледі. Сонымен қатар, басқарылатын құрылғылардың дисктерін шифрлау кілттері-шебері де жоғалады, бұл Kaspersky Endpoint Security-мен құрылғыларда шифрланған деректердің қайтарымсыз жоғалу қаупін тудырады. Сондықтан сақтық көшірудің штаттық тапсырмасы көмегімен Басқару серверінің сақтық көшірмелерін үнемі жасаудан бас тарту керек.

Бағдарламаны жылдам іске қосу шебері күн сайын түнгі сағат төртте іске қосу арқылы Басқару серверінің параметрлерін сақтық көшіру тапсырмасын жасайды. Әдепкі бойынша сақтық көшірмелер %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\KasperskySC қалтасында сақталады.

Егер ДҚБЖ ретінде басқа құрылғыға орнатылған Microsoft SQL Server данасы қолданылса, сақтық көшірмелеу тапсырмасын өзгерту керек: жасалған сақтық көшірмелерді сақтау қалтасы ретінде Басқару серверінің қызметіне де, SQL Server қызметіне де жазу үшін қолжетімді UNC-жолын көрсету керек. Бұл талап Microsoft SQL Server ДҚБЖ үшін сақтық көшірмелеудің нәтижесі болып табылады.

Егер ДҚБЖ ретінде Microsoft SQL Server жергілікті данасы пайдаланылса, оларды бір уақытта Басқару серверімен зақымданудан қорғау үшін бөлек тасығышта сақтық көшірмелерді сақтау ұсынылады.

Сақтық көшірме маңызды деректерді қамтиды, сондықтан сақтық көшірмелеу тапсырмасында және klbackup утилитасында сақтық көшірмелерді құпиясөзбен қорғау қарастырылған. Әдепкі бойынша сақтық көшірмелеу тапсырмасы бос құпиясөзбен жасалады. Сақтық көшірмелеу сипаттарында құпиясөзді міндетті түрде белгілеу керек. Бұл талапты сақтамау Басқару серверінің сертификаттарының кілттері, лицензияларға арналған кілттер және басқарылатын құрылғылардың дисктерін шифрлау кілттері-шебері шифрланбаған болатынына әкеледі.

Үнемі сақтық көшірмелеумен қатар, барлық маңызды өзгерістердің алдында, соның ішінде Басқару серверін жаңа нұсқаға дейін жаңартудың алдында және Басқару серверінің патчтарын орнатудың алдында сақтық көшірмені жасау керек.

Егер ДҚБЖ ретінде Microsoft SQL Server қолдансаңыз, сіз сақтық көшірмелердің өлшемін барынша азайта аласыз. Бұл үшін SQL Server параметрлерінде Сақтық көшірмелерді сығу (Compress backup) жалаушасын орнатыңыз.

Сақтық көшірмеден қалпына келтіру klbackup утилитасы көмегімен сақтық көшірме жасалған нұсқадағы (немесе барынша жаңа) Басқару серверінің жаңа ғана орнатылған және жұмысқа қабілетті данасында орындалады.

Қалпына келтіру орындалатын Басқару серверінің инсталляциясы дәл сол немесе барынша жаңа нұсқадағы сондай түрдегі (мысалы, SQL Server немесе MariaDB) ДҚБЖ пайдалануы тиіс. Басқару серверінің нұсқасы сондай (ұқсас немесе барынша жаңа патчпен) немесе барынша жаңа болуы мүмкін.

Осы бөлімде параметрлерді және Басқару серверінің нысандарын қалпына келтірудің типтік сценарийлері сипатталған.

Бұл бөлімде:

Сақтық көшірмелеу уақытын азайту үшін файлдық жүйенің суретін пайдалану

Басқару сервері бар құрылғы істен шықты

Басқару серверінің параметрлері немесе дерекқор зақымдалған

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.