Бастапқы орналастыру

2024 ж. 29 наурыз

ID 92445

Егер құрылғыда Желілік агент әлдеқашан орнатылған болса, мұндай құрылғыға бағдарламаларды қашықтан орнату Желілік агенттің көмегімен жүзеге асырылады. Бұл ретте, орнатылатын бағдарламаның дистрибутивін әкімші көрсеткен орнату параметрлерімен бірге жіберу, Желілік агенттер мен Басқару сервері арасындағы байланыс арналары арқылы жүзеге асырылады. Дистрибутивті жіберу үшін тарату нүктелері, көп мекенжайлы таратылым және басқа да құралдар түріндегі аралық тарату орталықтарын пайдалануға болады. Бағдарламаларды Желілік агенті орнатылған басқарылатын құрылғыларға орнату туралы толығырақ мәліметті одан әрі осы бөлімде қараңыз.

Желілік агентті Microsoft Windows платформасындағы құрылғыларға бастапқы орнатуды келесі тәсілдермен орындауға болады:

 • Бағдарламаларды қашықтан орнатудың үшінші тарап құралдары арқылы.
 • Операциялық жүйесі және Желілік агент орнатылған қатты дисктің үлгісін клондау жолымен: дисктердің үлгілерімен немесе бөтен құралдарымен жұмыс істеу үшін Kaspersky Security Center ұсынатын құралдармен.
 • Microsoft Windows топтық саясат механизмі арқылы: Microsoft Windows топтық саясаттарын штаттық басқару құралдары көмегімен немесе автоматтандырылған түрде, Kaspersky Security Center бағдарламаларын қашықтан орнату тапсырмасында сәйкес параметрдің көмегімен.
 • Kaspersky Security Center бағдарламаларын қашықтан орнату тапсырмасындағы тиісті параметрлердің көмегімен мәжбүрлі түрде.
 • Пайдаланушыларға Kaspersky Security Center қалыптастырған автономды пакеттерге сілтемелер тарату арқылы. Автономды пакеттер, параметрлері конфигурацияланған таңдалған бағдарламалардың дистрибутивтерін қамтитын орындалатын модульдер болып табылады.
 • Құрылғыларда бағдарламалардың инсталляторларын іске қосу арқылы қолмен.

Microsoft Windows жүйесінен басқа платформалардың басқаруымен жұмыс істейтін басқарылатын құрылғыларда Желілік агент бағдарламасын қашықтан орнатуды орындауға болады. Linux немесе macOS операциялық жүйесі бар құрылғыға қашықтан Желілік агентті орнатпас бұрын құрылғыны дайындау керек. Сондай-ақ, жауаптар файлын пайдаланып, тыныш режимде Linux операциялық жүйесі бар құрылғыға Желілік агентті орнатуға болады. Желілік агентті жаңа нұсқасына дейін жаңарту, сондай-ақ "Лаборатория Касперского" басқа бағдарламаларын осы платформаларға бағдарламаларды қашықтан орнату тапсырмаларының көмегімен, құрылғылардағы Желілік агенттерді қолдану арқылы орнату. Бұл жағдайда, орнату Microsoft Windows платформасында орнатуға ұқсас жолмен жүзеге асырылады.

Басқарылатын желіде бағдарламаларды орналастыру тәсілі мен стратегиясын таңдай отырып, бірқатар факторларды назарға алған жөн (тізімі толық емес):

 • ұйым желісінің конфигурациясы;
 • құрылғылардың жалпы санын;
 • ұйымның желісінде Active Directory домендерінің мүшесі емес құрылғылардың болуы және мұндай құрылғыларда әкімшілік құқықтары бар біріздендірілген есептік жазбалардың болуы;
 • Басқару сервері мен құрылғылар арасында арнаның ені;
 • Басқару сервері және қашықтағы ішкі желілер арасындағы байланыс түрі және мұндай ішкі желілердің ішінде желілік арналардың ені;
 • орналастыру басталған сәтте қашықтағы құрылғыларда қолданылатын қауіпсіздік параметрлері (атап айтқанда, UAC және Simple File Sharing режимін пайдалану).

Бұл бөлімде:

Инсталляторлар параметрлерін конфигурациялау

Орнату пакеттері

MSI сипаттары және түрлендіру файлдары

Қолданбаларды қашықтан орнатудың үшінші тарап құралдары арқылы орналастыру

Kaspersky Security Center бағдарламаларын қашықтан орнату тапсырмалары туралы

Құрылғының бейнесін қармау және көшіру арқылы енгізу

Қатты дискінің кескіні дұрыс көшірілмеді

Microsoft Windows топтық саясаттары тетігінің көмегімен орналастыру

Kaspersky Security Center қолданбаларын қашықтан орнату тапсырмасы арқылы мәжбүрлеп орналастыру

Kaspersky Security Center қалыптастырған автономды пакеттерді іске қосу

Қолданбаларды қолмен басқару мүмкіндіктері

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.