Желілік агентті орнату параметрлері

2024 ж. 29 наурыз

ID 92478

Төмендегі кестеде, Желілік агентті орнату кезінде конфигурациялауға болатын MSI сипаттары сипатталған. EULA және SERVERADDRESS қоспағанда, барлық параметрлер міндетті емес.

Желілік агентті тыныш режимде орнату параметрлері

MSI сипаты

Сипаттамасы

Қолжетімді мәндері

EULA

Лицензиялық келісімнің шарттарымен келісу

 • 1 – Мен Лицензиялық келісімді толығымен оқып шыққанымды және оның шарттарын қабылдайтынымды растаймын.
 • 0 – Лицензиялық келісімнің шарттарын қабылдамаймын (орнату орындалмайды).
 • Мән белгіленбеген – Лицензиялық келісімнің шарттарын қабылдамаймын (орнату орындалмайды).

DONT_USE_ANSWER_FILE

Жауап файлынан орнату параметрлерін оқу.

 • 1 – Қолданбау.
 • басқа мән немесе белгіленбеген – оқу.

INSTALLDIR

Желілік агентті орнату қалтасына апаратын жол.

Жол мәні.

SERVERADDRESS

Басқару серверінің мекенжайы (міндетті параметр).

Жол мәні.

SERVERPORT

Басқару серверіне қосылу портының нөмірі.

Сандық мән.

SERVERSSLPORT

SSL протоколын пайдаланып Басқару серверіне қауіпсіз қосылуға арналған порт нөмірі.

Сандық мән.

USESSL

SSL байланысын пайдалану керек пе.

 • 1 – пайдалану;
 • басқа мән немесе белгіленбеген – пайдаланбау.

OPENUDPPORT

UDP портын ашу керек пе.

 • 1 – ашу;
 • басқа мән немесе белгіленбеген – ашпау.

UDPPORT

UDP портының нөмірі.

Сандық мән.

USEPROXY

Прокси-серверді пайдалану керек пе.

 • 1 – пайдалану;
 • басқа мән немесе белгіленбеген – пайдаланбау.

PROXYLOCATION (PROXYADDRESS:PROXYPORT)

 

Прокси-сервер мекенжайы және прокси-серверге қосылуға арналған порт нөмірі.

Жол мәні.

PROXYLOGIN

Прокси-серверге қосылуға арналған есептік жазба.

Жол мәні.

PROXYPASSWORD

Прокси-серверге қосылуға арналған есептік жазбаның құпиясөзі (орнату пакеттерінің параметрлерінде артықшылықты есептік жазбалардың деректерін көрсетіңіз).

Жол мәні.

GATEWAYMODE

Қосылым шлюзін пайдалану режимі.

 • 0 – қосылымдар шлюзін пайдаланбау;
 • 1 – бұл Желілік агентті қосылым шлюзі ретінде пайдалану;
 • 2 – Басқару серверіне қосылым шлюзі арқылы қосылу.

GATEWAYADDRESS

Қосылым шлюзі мекенжайы.

Жол мәні.

CERTSELECTION

Сертификат алу тәсілі.

 • GetOnFirstConnection – Басқару серверінен сертификат алу;
 • GetExistent – бұрыннан бар сертификатты белгілеу. Егер бұл нұсқа таңдалса, CERTFILE сипаты көрсетілуі керек.

CERTFILE

Сертификат файлының жолы.

Жол мәні.

VMVDI

VDI үшін динамикалық режимді қосу керек пе.

 • 1 – қосу;
 • 0 – қоспау;
 • Мән белгіленбеген – қоспау.

LAUNCHPROGRAM

Желілік агент қызметін орнатқаннан кейін іске қосу керек пе.

 • 1 – іске қосу;
 • басқа мән немесе белгіленбеген – іске қоспау.

NAGENTTAGS

Желілік агентке арналған тег (жауап файлында көрсетілген тегтен басым).

Жол мәні.

Сондай-ақ, қараңыз:

Жалпы ақпарат

Тыныш режимде орнату (жауаптар файлымен)

Желілік агентті тыныш режимде орнату

Желілік агентті тыныш режимде орнату (жауаптар файлы жоқ)

Kaspersky Security Center қолданатын порттар

setup.exe арқылы орнату параметрлерін ішінара конфигурациялау

Басқару серверін орнату параметрлері

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.