Қатты дискінің кескіні дұрыс көшірілмеді

2024 ж. 29 наурыз

ID 92573

Желілік агент орнатылған қатты диск кескінінің көшірмесі орналастыру ережелерін ескермей орындалса, Басқару консоліндегі кейбір құрылғылар атын үнемі өзгертетін жалғыз құрылғы белгішесі ретінде көрсетілуі мүмкін.

Бұл мәселені шешу үшін келесі әдістерді қолдануға болады:

 • Желілік агентті жою.

  Бұл тәсіл ең сенімді болып табылады. Кескіннен қате көшірілген құрылғыларда үшінші тарап құралдарын пайдаланып Желілік агент бағдарламасын жойып, оны қайта орнату керек. Желілік агентті Kaspersky Security Center арқылы жою мүмкін емес, себебі барлық ақаулы құрылғыларды Басқару сервері үшін ажыратуға болмайды (олардың барлығында Басқару консолінде бірдей белгіше бар).

 • «-dupfix» кілті арқылы klmover утилитасын іске қосу.

  Проблемалық құрылғыларда (кескіннен қате көшірілген барлық құрылғыларда) klmover утилитасын Желілік агент орнату қалтасында орналасқан "-dupfix" пернесі (klmover -dupfix) арқылы бір рет іске қосу үшін үшінші тарап құралдарын пайдалану керек. Утилитаны Kaspersky Security Center құралдары арқылы іске қосу мүмкін емес, себебі барлық проблемалы құрылғылар Басқару сервері үшін ажыратылмайды (олардың барлығында Басқару консолінде бірдей белгіше бар).

  Содан кейін, қызметтік бағдарламаны іске қоспас бұрын ақаулық құрылғылар көрсетілген белгішені жою керек.

 • Қате көшірілген құрылғыларды анықтау ережесін қатаңдату.

  Бұл тәсілді Басқару сервері және 10 Service Pack 1 немесе одан кейінгі нұсқасының Желілік агенттері орнатылған жағдайда ғана пайдалануға болады.

  Қате көшірілген Желілік агенттерді анықтау ережесін құрылғының NetBIOS атауын өзгерту осындай Желілік агенттерді автоматты түрде «жөндеуге» әкелетіндей күшейту керек (көшірілген құрылғыларда әртүрлі NetBIOS атаулары бар деп болжанады).

  Басқару сервері бар құрылғыда тізілімге келесі .reg файлын импорттаңыз және Басқару сервері қызметін қайта іске қосыңыз.

  • Басқару сервері бар құрылғыда 32 разрядтық операциялық жүйе орнатылған болса:

  REGEDIT4

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab\Components\34\1093\1.0.0.0\ServerFlags]

  "KLSRV_CheckClones"=dword:00000003

  • Басқару сервері бар құрылғыда 64 разрядтық операциялық жүйе орнатылған болса:

  REGEDIT4

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyLab\Components\34\1093\1.0.0.0\ServerFlags

  "KLSRV_CheckClones"=dword:00000003

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.